Ingyen szállítás, garantált aznapi kiszállítás ha 16:00 előtt rendelsz, csak Prémium tagoknak elérhető kedvezmények és még további előnyök várnak.Ingyen szállítás, és garantált aznapi kiszállítás, ha 16:00 előtt rendelsz
Vásárolj minimum értékhatár nélkül
Exkluzív 15 % kedvezmény top termékekre
Exkluzív kedvezmények csak klubtagoknak

1           A Játék elnevezése, szervezője

A promóciós játék elnevezése: „Hidd el, nem űrtudomány!” (a továbbiakban: „Játék”).

A Játék szervezője HENKEL Magyarország Kft. székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10/B., (01-09-307515; adószám: 26201720-2-44; a továbbiakban: „Szervező”).

 

2          A Játékban résztvevő és abból kizárt személyek 

A Játékban részt vehet minden 18. életévét betöltött, természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik (továbbiakban: Játékos). 18 éven aluliak számára szülői beleegyezés szükséges a játékban való részvételhez.


A Játékból ki vannak zárva:

•          a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói, valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1 paragrafusában meghatározott hozzátartozói;

·           a Játék lebonyolítását végző cégek, személyek, ill. azok vezető tisztségviselői,

·           munkavállalói, valamint a lebonyolításban résztvevő megbízottjai, valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1 paragrafusában meghatározott hozzátartozói;

·           azon cégek és személyek, valamint kapcsolt vállalataik, melyek kereskedelmi egységei a Játékban részt vesznek, ill. melyek kereskedelmi egységeiben a Játékban résztvevő termékek kaphatók, valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1 paragrafusában meghatározott hozzátartozói;

·           azon személyek, akik a korábban futó, Szervező által meghirdetett nyereményjátékokban a nyereményjáték szellemével bármilyen módon összeférhetetlen, vagy azt sértő magatartást tanúsítottak, és ezért őket Szervező 5 éves időtartamra kizárta, ill. kizárja minden nyereményjátékából.

 

3          A Játék időtartama

A Játék 2023. október 16. 00.00.01 órától 2023. december 15. napján 23.59.59 óráig tart. A regisztráció 2023. október 16. és 2023. december 15. között lehetséges. A vásárlást igazoló blokkok AP-számának felöltésének, illetve a számla sorszámának, valamint az egyedi kódoknak szerverre történő feltöltésének határideje: 2023. december 15. napján 23.59.59 óra. A Játék időtartamát megelőzően és követően feltöltött pályázatok nem vesznek részt a Játékban. A termékek vásárlásának szintén a Játék időtartamán belül kell történnie.

 

4          A Játékban résztvevő termékek

 A Játékban bármely a fenti 3. pontban meghatározott Játék időtartama alatt, a Szervező által forgalmazott, Magyarországon vásárolt Somat termék vesz részt.

 

5          A nyerésre való pályázat menete

A Játékban az alábbi módon lehet részt venni:

Vásároljon legalább 1 db-ot a 4. pontban meghatározott termékből, őrizze meg a vásárlást igazoló blokkot vagy számla esetén annak másolatát. Amennyiben a blokk nem sorolja fel tételesen a vásárolt termékeket, melyből meg lehetne állapítani, hogy a vásárlás tárgya megfelel a 4. pontban meghatározott termékeknek, akkor kérjen tételes számlát (ÁFÁ-s számlát).

Ezt követően a Játékban a www.akademia.somat.hu internetes oldalon történő regisztrációval tud részt venni. A regisztráció során meg kell adni a Játékos személyes adatait (név, lakcím, e-mail cím). Ugyanazon személy csak egy regisztrációra jogosult. Ugyanazon e-mail címmel csak egy érvényes regisztráció hozható létre, azaz ugyanazon e-mail cím csak egy Játékos által adható meg érvényesen.


5.1. A regisztrációval kapcsolatos feltételek:

A weboldalon történő regisztrációhoz érvényes e-mail cím szükséges.


5.2. Blokk adatainak feltöltése, és további feltételek

A sikeres regisztrációt követően a nyereményekért induló sorsoláson való részvétel további feltétele a www.akademia.somat.hu oldalon található kvíz kitöltése. A blokk adatainak feltöltése csak a kvíz kitöltése után lehetséges. A kvíz eredménye (helyessége vagy helytelensége) azonban nem befolyásolja sem a kódfeltöltést, sem a sorsoláson való részvételt.

A kvíz kitöltését követően fel kell tölteni a blokkon/számlán található, a blokk/számla azonosítására szolgáló adatokat (AP-szám vagy számla sorszám, dátum, időpont). A vásárlás feltöltését követően a pályázat feltöltéséről, valamint a feltöltés sikertelenségéről a Játékos a felugró ablakban kap tájékoztatást.


Több, a Játék feltételeit kielégítő vásárlás esetén egy személy többször is pályázhat, fenntartva a megengedett pályázatok számával kapcsolatos lenti kikötést.

Megengedett pályázatok száma

Egy személy VAGY azonos háztartásba tartozó több személy a nyereményjáték teljes időtartama alatt összesen 5 számú blokkot vagy számlát tölthet fel. Amennyiben ennél több pályázat érkezik, úgy a megengedett számú pályázatok felett beküldött vásárlások érvénytelenek, nem vesznek részt a Játékban. (Azonos háztartás: ugyanazzal az állandó lakcímmel pályázó személyek)

Egy blokk/számla adataival azonban csak egyszer lehet pályázni még abban az esetben is, ha a számlán/blokkon több, a Játék fenti feltételeit kielégítő vásárlás szerepel, mint amennyit e pont alatt a szabályzat megkövetel.


A vásárlást bizonyító blokkot/számlát meg kell őrizni, mert a nyertes nyereményre való jogosultságát ez igazolja. A blokk/számla akkor alkalmas a vásárlás, és egyben a nyereményre való jogosultság bizonyítására, ha abból egyértelműen kiderül, hogy a vásárlás a promóciós időtartamban történt, és hogy a vásárlás tárgya a 4. pont alatti termék volt az e pont alatti mennyiségben.


A Szervező kizárja a felelősségét minden a Honlapot, illetve az azt működtető szervert ért külső támadások esetére. Tehát amennyiben a Honlapot, illetve szervert ért támadás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.

Időnként előfordulhat, hogy valamely okból a beérkező pályázatokat a Szervező szervere nem tudja fogadni. Ez esetben válaszüzenet jelenik meg a regisztráció megkísérlését követően. A regisztrációt egy későbbi időpontban meg kell ismételni. A Játék feltételeinek elfogadásával a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló és kliens technológia függvényei, és ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja hálózati vagy szerver hiba és egyéb olyan Szervezőn kívül álló tényezők is, mint például (de nem kizárólagosan) levelezőszerverek teljesítménye és esetleges meghibásodása, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. Ezen esetekért a Szervező nem felel.

Nem vállal a Szervező felelősséget olyan esetekben sem, mikor a Játékos által igénybe vett Internetszolgáltató hibájából nem érkezik meg (időben) a regisztráció, illetve a feleken kívül álló okból az Internetszolgáltatás nem elérhető vagy a regisztrációt nem lehet végrehajtani.

A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy azon regisztrálókat, illetve azon regisztrációkat, akik ill. amik nem felelnek meg a jelen szabályzat feltételeinek a Játékból kizárja. Valamint Szervező fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben valamely Játékos vagy más személy részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen, vagy azt sértő magatartást tapasztal (pl. csalás/hamisítás, szavazás manipulálása/ automatizálása), vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost és az érintett pályázatot, pályázatokat azonnali hatállyal kizárja a Játékból, valamint 5 éves időtartamra minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából, illetve nyereményjátékából. Az adott pályázat, illetve a Játékos kizárása miatt, a Szervezővel szemben a kizárt személy semmilyen igényt nem jogosult támasztani, illetve kárigényt érvényesíteni.

 

6          Nyeremények

Napi nyeremény:

1 db NASA 3D puzzle – a promóció időtartama alatt összesen 61 db

 

Fajtái: NASA Apollo Saturn V űrrakéta vagy Discovery űrsikló – a két verzió nem választható, ezek a sorsolás sorrendjében kerülnek átadásra.

Jellemzői:

Szerszám és ragasztó nélkül összeállítható 3D elemekből álló puzzle.

Heti nyeremény:

1 db Levenhuk Blitz 76 BASE teleszkóp – a promóció időtartama alatt összesen 9 db

Jellemzői:

A Levenhuk Blitz 76 BASE teleszkóp szférikus elsődleges tükörrel felszerelt Newtoni reflektor. Belépőszintű modell, segítségével a világűrben számos objektum és a mélyég is megfigyelhető.

·           Klasszikus Newtoni reflektor mélyég-objektumok megfigyelésére

·           Villa alakú azimut állvány

·           Mikrocsavar a függőleges tengelyen a pontosabb beállításért

Főnyeremény:

3 napos, 4 főre szóló, családi élményprogram (2 felnőtt és 2 gyermek részére) a Zselici Tájvédelmi Körzet szívében található Zselici Csillagparkban; szállás a Bőszénfai Szarvasfarm Zselicvad Vendégházában – a promóció időtartama alatt összesen 5 db.

A Zselici Csillagpark aktuális programjai és a programon való részvétel feltételei elérhetők ezen a linken.

A Bőszénfai Szarvasfarm Zselicvad Vendégházának szobafoglalásról, érkezésről, egyéb információkról az alábbi linken tájékozódhat.


A nyeremény 2023. december 20 – 2024. július 31. között használhatók fel.

A nyeremények a www.akademia.somat. hu honlapon megtekinthetők.

A Játék 3. pont alatt megjelölt időtartama alatt beérkezett összes érvényes, a részvételi feltételeknek megfelelő pályázat részt vesz a Játékban.

 

7 Sorsolás

A napi/heti nyertesek meghatározása:

A Játékban résztvevő Játékosok közül a napi/heti nyertesek meghatározása ún. „Nyerő pillanatok” alapján történik. A „Nyerő pillanatok” másodpercpontossággal, előzetes sorsolással kerülnek megállapításra. A sorsolás időpontja és helyszíne: 2023. október 13. 10:00. – Dr. Kliment Attila Közjegyző Iroda - 1091 Budapest, Kinizsi utca 21-25. B lépcsőház 1. en. 4. A „Nyerő pillanatok” meghatározására a fent említett helyen és időpontban gépi sorsolás útján történik közjegyző jelenlétében.

-            Minden egyes játéknap tekintetében 1 db napi nyereményre vonatkozó nyerő pillanat kerül kisorsolásra a Játék teljes időtartamának tekintetében tehát összesen 61 darab napi nyerő pillanat kerül kisorsolásra.

-            Minden egyes játékhét tekintetében 1 db heti nyereményre vonatkozó nyerő pillanat kerül kisorsolásra a Játék teljes időtartamának tekintetében tehát összesen 9 darab heti nyerő pillanat kerül kisorsolásra.

A napi/heti nyerő pillanatok a játék kezdő napjától 2023.október 16. 00:00:01 hétfő, a játék végéig 2023. december 15. péntek 23:59:59 közötti időpontokra esnek.

Egy Játékos a Játék időtartama alatt legfeljebb 1 db napi és 1 db heti nyereményt nyerhet.

A „Nyerő pillanatok” nem nyilvánosak. A „Nyerő pillanathoz” tartozó nyereményt azon résztvevő nyeri, akinek a blokkfeltöltés időpontja a kisorsolt „Nyerő pillanatra” vagy az azutáni legközelebbi időpontra esik. A nyeremény pótnyerteseinek meghatározására szintén az aktuális „Nyerő pillanat” alapján kerül sor, azaz a fentiekben meghatározott nyertes valamely okból történő kiesése esetén a „Nyerő pillanat” utáni második legközelebbi időpontban pályázó Játékos lesz a nyeremény nyertese. Amennyiben az első pótnyertes hasonlóképpen jogosulatlan a nyereményre, helyébe a 2. pótnyertes lép, akit kiesése esetén a következő pótnyertes követ.

A pótnyertes akkor válik a nyeremény jogosultjává, ha a

·          nyertes a nyereményre jogosító vásárlást nem tudja igazolni a játékszabályzatnak megfelelően vagy

·          ha a nyertes a vásárlást igazoló blokkot, ill. számlát értesítése után az értesítését követő 10 napon belül nem juttatja el a Lebonyolító Ügynökségnek vagy,

·          ha a Lebonyolító Ügynökség a sorsolást követően a regisztráció során megadott e-mail címen többszöri próbálkozás (2 email) ellenére sem éri el a nyertest, valamint

·          ha, a nyertes ugyanabban a nyereménykategóriában már nyertessé vált (Egy személy a Játék teljes időtartama alatt legfeljebb egy napi díjra jogosult), illetve

·          ha a nyertes pályázatának érvénytelensége a nyertes meghatározását követően bizonyosodik be,

·          ha a nyertes a nyereményéről lemond

 

Fődíj sorsolás:

A Fődíj nyerteseinek meghatározása utólagos gépi sorsolás útján történik.
A fődíj sorsoláson minden a Játék feltételeinek megfelelő, érvényes pályázat részt vesz, ideértve a napi nyertes és a heti nyertes pályázatokat is. A fődíj sorsolás időpontja és helyszíne: 2023. december 18. 14:00 óra, helyszíne Dr. Kliment Attila Géza Közjegyzői Iroda, 1092 Budapest, Kinizsi u. 21-25. B. lp. I. em. 4. A sorsolás a fenti helyen és időpontban gépi sorsolással történik, közjegyző jelenlétében.

Fődíj sorsolás menete:
Először a 3 napos családi élményprogram 5 db nyertesének sorsolása történik, majd a fődíj pótnyerteseit (10 db pótnyertes) sorsoljuk.

 

A pótnyertes akkor válik a nyeremény jogosultjává, ha a

·          nyertes a nyereményre jogosító vásárlást nem tudja igazolni a játékszabályzatnak megfelelően vagy

·          nyertes a vásárlást igazoló blokkot, ill. számlát értesítése után az értesítését követő 10 napon belül nem juttatja el a Lebonyolító Ügynökségnek vagy,

·          ha a Lebonyolító Ügynökség a sorsolást követően a regisztráció során megadott e-mail címen többszöri próbálkozás (2 email) ellenére sem éri el a nyertest, valamint

·          ha a nyertes pályázatának érvénytelensége a nyertes meghatározását követően bizonyosodik be,

·          ha a nyertes a nyereményéről lemond

 

Amennyiben az első pótnyertes hasonlóképp nem válik a nyeremény jogosultjává, ill. az előzőekben meghatározott további feltételek bekövetkezése esetén helyébe a 2. pótnyertes lép, akit hasonló esetben 3. majd a további pótnyertes követ. A pótnyertesek sorrendiségét a húzásuk sorrendje határozza meg.


A nyereményekkel kapcsolatos közös szabályok

A nyerteseket az általuk megadott e-mail címen értesítjük, valamint, külön ezirányú hozzájárulásuk esetén, vezetéknevük kezdőbetűjét és keresztnevüket a regisztrációkor megadott város megjelölésével együtt a Honlapon közzétesszük.

A tárgynyeremények pénzre és más nyereményre át nem válthatók.

A nyereményeket átvevő Játékos a nyereménnyel kapcsolatos szavatossági és jótállási, esetleg kártérítési igényét a jogszabályi keretek között a nyeremény gyártójával/forgalmazójával, ill. a szolgáltatás nyújtójával szemben érvényesítheti. Szervező - szándékos és súlyos gondatlansággal okozott károk kivételével - kifejezetten kizárja a felelősségét a Nyeremény átvétele, ill. az annak érdekében tett cselekmények, valamint a Nyeremény használata, ill. igénybevétele során a Játékost ért minden kárért.

A Szervező a pályázatok tulajdonjogával kapcsolatban felmerülő vitákkal kapcsolatban kizárja a felelősségét.

A nyertesek kötelesek együttműködni a Szervezővel, illetve a megbízásából eljáró bonyolítóval annak érdekében, hogy a nyeremények átadására legkésőbb a Játékos értesítését követő 90 napon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségüknek a nyertesek bármelyike nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülményért a Szervező felelőssége nem állapítható meg. A Szervező a nyeremények átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani, az átvétel időtartama nem hosszabbítható meg, így annak elmulasztása a Játékosra nézve jogvesztő.

Ha a Játékos korlátozottan cselekvőképes személynek minősül, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével vagy gondnokával együtt jogosult. Cselekvőképtelen nyertes esetén a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére kizárólag a nyertes törvényes képviselője vagy gondnoka jogosult.

 

8          A nyereményre való jogosultság ellenőrzése, a nyeremény átvétele

A nyertes az e-mailben kapott értesítést követően küldje vissza az eredeti blokkot/számlát vagy számla esetén annak másolatát nevével, címével, telefonszámával „Hidd el, nem űrtudomány!” jeligével ellátva az értesítést követő 10 napon belül a következő címre: X-Matrix Kft. – 1071 Budapest, Damjanich utca 33. 1/11. Más beküldési módot a Szervező nem fogad el.

A vásárlást igazoló blokkok/számlák beérkezését követően a Szervező ellenőrzi annak valódiságát és eredetiségét. A napi- és heti nyeremények, valamint a fődíjak is ezt követően kerülnek kipostázásra, vagy felkínálásra személyes átvételre.

A pályázó által a regisztrációban megadott és a postai úton visszaküldött blokkhoz/számlához tartozó adatoknak valamint a névnek, címnek egyeznie kell. Amennyiben nem egyeznek az adatok, úgy a beküldött blokk/számla és ezáltal a pályázat érvénytelen, nyeremény átvételére nem jogosít.

Csak olyan nyerést igazoló blokkot/számlát, vagy annak másolatát áll a Szervező módjában elfogadni, amelyen a termékek megvásárlásának időpontja a Játék időtartamára esik és korábbi, mint a nyertes pályázatának elküldésének időpontja és egyértelműen beazonosíthatók rajta a megvásárolt termékek megnevezései. A bármilyen módon hamisított vagy manipulált vásárlást igazoló szelvények érvénytelenek, és nem vehetnek részt a játékban. A Játékban részt vevő, vásárlást igazoló szelvények érvényességével valamint a Játék jelen pontjaiban nem szabályozott kérdésekkel kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Szervező döntése az irányadó. A Szervező a vásárlást igazoló szelvények tulajdonjogával kapcsolatban felmerülő vitákkal kapcsolatban kizárja a felelősségét.

Minden nyeremény átvételének feltétele a rendszerbe került és kisorsolt nyertes regisztrációhoz tartozó, azok adataival egyező, vásárlást igazoló, eredeti blokk, ill. számla beküldése a megadott címre.

 

9          Adózási kérdések

A nyeremény esetleges adóvonzatait a Szervező viseli.

A nyertes köteles minden esetlegesen szükségessé váló az adóügyi adminisztráció szempontjából nélkülözhetetlen vagy azt megkönnyítő adatszolgáltatást biztosítani, ill. nyilatkozatot megadni.

A nyeremény megszerzésének módját az átvételi elismervény igazolja, külön dokumentum kiállítására nem kerül sor.

 

10        Adatkezelés

A) Nyereményjátékkal kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelő, az adatkezelés célja, jogalapja, adatkezelés körülményei

Játékos a részvétellel hozzájárul ahhoz, hogy a Henkel Magyarország Kft. (1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10/B.; e-mail: henkel.magyarorszag@henkel.com) mint adatkezelő, valamint a megbízásából eljáró adatfeldolgozó, az X-Matrix Kft. 1123 Budapest, Győri út 4. 2. em. 3. a Játék lebonyolítása céljából díjmentesen kezelje a részvétel során megadott adatokat.

 

A Játékos külön hozzájárulása esetén, Szervező a nyertes Játékos vezetéknevének kezdőbetűjét, keresztnevét és lakcímét kizárólag a település megjelölésével a Szervező nyilvánosságra hozza a Honlapon, amennyiben ehhez a Játékos külön hozzájárult.

A regisztráció során kért adatok

• az Ön azonosítását és elérhetőségét (név, e-mail cím, lakcím), valamint

• a promócióban való részvétel igazolását (vásárlásra vonatkozó adatok) szolgálják.

 

Az adatok megadása nélkül a Játékban való részvételre nincs lehetőség. Az adatkezelés feltétele az Ön hozzájárulása. A Játékban való részvétel önkéntes.

Az Adatkezelő az adatokat harmadik személyek részére (kivéve az ajándék kézbesítéshez szükséges adatok átadása postaszolgálat/ futárszolgálat részére) – az adatfeldolgozókon kívül – nem továbbítja.

Adatkezelés időtartama 

Az adatokat Szervező, amennyiben a Játékos a hozzájárulását nem vonja vissza, illetve amennyiben annak további megőrzését valamely jogos érdek, igény (pl. fogyasztói panasz) vagy hatósági eljárás nem indokolja, a Játék lebonyolítását követő 6 hónapig őrzi meg. Ezt követően a Játékosok adatait töröljük az adatbázisunkból.

A nyertes adóügyi adminisztrációjához szükséges adatait, valamint az ezzel kapcsolatos dokumentációt (átvételi elismervény, sorsolási jegyzőkönyv) Szervező a Számviteli törvényben előírt határidőig azaz a nyereményjáték lezárását követő 8. év végéig őrzi meg.

Amennyiben Szervező a nyertes(ek) adatait Interneten (is) közzéteszi, úgy a nyilvános közzététel a sorsolást követő legfeljebb 90 napig áll fenn.

Az adatkezeléssel kapcsolatban Önt megillető jogok

Fenti hozzájárulást Ön bármikor visszavonhatja és kérheti adatainak törlését a nyereményjáték nevére hivatkozva a következő elérhetőségeken: Henkel Magyarország Kft. (cím: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10/B. e-mail: henkel.magyarorszag@henkel.com).

Személyes adatok törlésére irányuló kérés esetén az illető személyes adatait töröljük az adatbázisból. Ez esetben a Játékban való részvételre nincs lehetőség.

A hozzájárulás visszavonása nem befolyásolja a visszavonást megelőzően adott hozzájárulás alapján végzett adatkezelés jogszerűségét.

Az Önről tárolt személyes adatokkal kapcsolatban tájékoztatást kérhet, kérheti az azokhoz való hozzáférését, azok helyesbítését, az adatkezelés korlátozását, az adatok Ön részére történő kiadását abból a célból, hogy azt másnak továbbíthassa. Ilyen irányú kéréssel kérjük forduljon hozzánk a fent megadott elérhetőségek valamelyikén szintén a nyereményjáték nevére hivatkozva.

Ön a személyes adataira vonatkozó jogainak vélelmezett megsértése esetén panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., telefon: +36-1-391-1400, telefax: +36-1-391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat.

B) Kizárt játékosokkal kapcsolatos adatkezelés

Szervező a jelen szabályzatpontja szerint kizárhat Játékosokat jövőbeli promóciókat illetően is öt éves időtartamra. Az adatkezelés Szervező azon jogos érdekén alapul, hogy Szervező nem kíván nyereményhez, kedvezményhez juttatni olyan személyeket, akik a Játék tisztaságát megsértik, másokkal szemben szabálytalan módon akarnak előnyhöz jutni, nem tartva így tiszteletben sem a többi Játékost, sem pedig a Szervezőt.

Kezelt adatok köre: név, a Játék szabály szerint megadott elérhetőség

Szervező a kizárás során az általános elévülést veszi figyelembe, így 5 év elteltével a kizárt játékos adatait törli, vele szemben a kizárást megszünteti.

Az adatkezeléssel kapcsolatban Önt megilletik a fenti bekezdésben említett jogok (kivéve amelyek kifejezetten a hozzájárulásból fakadnak), illetve a tiltakozáshoz való jog.

Tiltakozási jog

A Henkel jogos érdeke alapján végzett adatkezeléssel szemben Ön mint adatkezeléssel érintett bármikor tiltakozhat. Henkel ebben az esetben azonnal leállítja az érintett adatkezelést, kivéve, ha Henkel bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

11        Vegyes rendelkezések:

A résztvevők a részvétellel automatikusan elfogadják a hivatalos játékszabályt.

A Játékról szóló információk megtalálhatók a boltokban elhelyezett ismertető anyagokon. A részletes játékszabályzat elérhető a www.somat.henkelnyeremeny.hu honlapon.

A résztvevők a Játékkal és a nyereménnyel kapcsolatos további információért, ideértve a

részletes Játékszabályzat ismertetését is, a xmatrix@promoc.io ügyfélszolgálati e-mail címre

írhatnak, valamint telefonon érdeklődhetnek a hétköznap 10:00-16:00 óra között hívható

telefonszámon: +36 70 77 22 500

 

Budapest, 2023. október 04.

HENKEL Magyarország Kft.

Szervező