Ingyen szállítás, garantált aznapi kiszállítás ha 16:00 előtt rendelsz, csak Prémium tagoknak elérhető kedvezmények és még további előnyök várnak.Ingyen szállítás, és garantált aznapi kiszállítás, ha 16:00 előtt rendelsz
Rendelj havi 4x minimum értékhatár nélkül
Exkluzív 15 % kedvezmény top termékekre
Exkluzív kedvezmények csak klubtagoknak

Adatkezelési alapelvek

Kifli.hu Shop Kft. - Adatvédelemi és Adatkezelési Tájékoztató

Tisztelt Ügyfelünk!


Örömmel vesszük érdeklődését szolgáltatásaink iránt. Számunkra nagyon fontos az Ön személyes adatainak védelme, ezért az alábbiakban részletesen tájékoztatjuk az általunk folytatott adatkezelési tevékenységekről, továbbá arról, hogy személyes adatait miként használjuk annak érdekében, hogy még jobb és személyre szabottabb vásárlói élményt nyújthassunk Önnek. Amikor Ön kapcsolatba lép velünk, tudomásul veszi, hogy a kapcsolatfelvétel jellegéhez igazodóan bizonyos személyes adatait kezelni fogjuk a jelen Tájékoztató szerint. 
Társaságunk a személyes adatok felhasználása és kezelése során szigorúan betartja a hatályos adatvédelmi rendelkezéseket. Személyes adatokat csak a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kezelünk. 
Jelen rövid az adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató az Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatunk (továbbiakban, mint Szabályzat) kivonata, melyet abból a célból hoztunk létre, hogy tömören tájékoztassuk Önt az adatvédelemmel és adatkezeléssel kapcsolatos leginkább lényeges szabályokról.
Jelen Tájékoztató a Szabályzatunk mellékletének tekintendő, és a Tájékoztatóban nem tárgyalt kérdéskörök, témák vonatkozásában a Szabályzat, valamint a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak, és ezekkel együtt értelmezendő. 
A Tájékoztató és a Szabályzat teljes terjedelmében folyamatosan elérhető az adatkezelés tényleges helyszínén, Társaságunk székhelyén (1106 Budapest, Jászberényi út 45.).


Társaságunk fenntartja magának a jogot jelen Tájékoztató bármikori megváltoztatására, mely tényről a honlapján keresztül, az új tájékoztató közzétételével értesíti az érintetteket.
Tájékoztatjuk, hogy az anyavállalatunkkal közösen használt informatikai környezet miatt csehországi anyavállalatunk (a továbbiakban: “Anyavállalatunk”) a Velká Pecka společnost s ručením omezeným, s.r.o. (székhely: Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8 – Karlín, Csehország; email kapcsolat: [email protected] vagy [email protected], honlap: https://www.rohlik.cz) is gyűjthetik és használhatják az Ön személyes adatait azért, hogy a termékeinket és szolgáltatásainkat velük közösen fejleszthessük az Ön igényeinek maximális figyelembevételével valamint más egyéb célokból. 
Anyavállalatunk saját adatvédelmi szabályzata elérhető a: https://www.rohlik.cz/stranka/zasady-zpracovani-osobnich-udaju?companyId=1.


1.    Az adatkezelő meghatározása és elérhetőségei
Az Adatkezelő a Kifli.hu Shop Kft. (továbbiakban, mint Adatkezelő, vagy Társaság)

Elérhetőségeink: 
-    Cégnév: Kifli.hu Shop Korlátolt Felelősségű Társaság
-    Székhely: 1106 Budapest, Jászberényi út 45.
-    Telephely: 1106 Budapest, Jászberényi út 45.
-    Adószám: 26693075-2-43
-    Cégjegyzékszám: 01-09-339560
-    Levelezési cím: 1106 Budapest, Jászberényi út 45.
-    Telefonszám: +36 80 444 333
-    Általános kapcsolatfelvételre szolgáló email cím: [email protected]
-    Adatvédelmi Tisztviselő email címe: [email protected]
-    Honlap: www.kifli.hu

Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen Tájékoztató tartalmát, valamint kötelezettséget vállal arra, hogy jelen Tájékoztatónak és Szabályzatának minden tartalmi elemét a mindenkori hatályos, Magyarországon, valamint EU-ban érvényes jogszabályok előírásainak megfelelően alakította ki, azok elvárásainak megfelel. 

2.    Személyes adatok, az érintettek és az adatkezelés fogalma
Személyes adat bármely adat vagy információ, amely alapján önállóan vagy más adatokkal, információkkal együtt közvetlenül vagy közvetve azonosítható egy konkrét személy.
Az érintettek tehát elsődlegesen az érdeklődők, az ügyfelek, az Adatkezelő szolgáltatásait igénybe vevő természetes személyek, a saját Munkatársak, az Adatkezelő természetes személy Partnerei, nem természetes személy Partnereinek képviselői, kapcsolattartói, esetleg egyéb munkavállalói. Az érintettek körei az egyes adatkezelések során pontosan meghatározásra kerültek.
Adatkezelésnek minősül a személyes adatokkal végzett bármely művelet, például az adatok gyűjtése, tárolása, felhasználása, rendszerezése, továbbítása, módosítása, más adatokkal való összekapcsolása, törlése, megsemmisítése. Adatkezelő által végzett adatkezelési tevékenységek a törvényi, jogszabályi kötelezettségeknek történő megfelelés miatti kötelező adatkezelésen kívül, összhangban a jogszabályi előírásokkal az érintett önkéntes hozzájárulásán alapulnak.

3.    Szolgáltatással kapcsolatos adatkezelések
3.1.    Egyszeri információkérés

Adatkezelő lehetővé teszi az érintettek számára, hogy a következőkben részletezett adataik megadásával az Adatkezelőtől információt kérjenek, például Adatkezelő szolgáltatásával kapcsolatosan. 
Az adatkezelés jogalapja: az információkérés az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul.
Az érintettek köre: minden természetes személy, aki az Adatkezelővel kapcsolatba lép akár telefonon, email-en, vagy Adatkezelő honlapján keresztül, és az Adatkezelőtől információt kér személyes adatainak megadása mellett.
A kezelt adatok köre és az felhasználásának célja:
Kezelt adatok köre  -  adat felhasználásának célja
név  -  azonosítás
telefonszám  -  kapcsolattartás
e-mail cím  -  kapcsolattartás
kérdés tartalma  -  válaszadás

Az adatkezelés célja: az érintett számára megfelelő információ nyújtása és kapcsolattartás az érintettel.

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat:
•    Az érintett az Adatkezelő által biztosított, számára elérhető úton keresztül vagy módon egyeztethet az Adatkezelővel az Adatkezelő szolgáltatásairól, és/vagy egyéb, kapcsolódó kérdésekről. 
•    Az Adatkezelő az érintett kérdését megválaszolja és azt részére – ugyanazon az úton, ahogyan az információ kérés érkezett, ha érintett máshogyan nem rendelkezik – eljuttatja.
•    Érintett, az adatkezelés céljával összhangban, önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy ha az információkérés során elérhetőségét megadta, azon keresztül Adatkezelő vele kapcsolatba lépjen, hogy a kérdést pontosítsa, vagy azt részére megválaszolja.
Adatkezelés időtartama: cél megvalósulásáig. Abban az esetben, ha az információ kéréshez és/vagy információ adáshoz joghatás fűződik, vagy az érintettet, vagy az Adatkezelőt hasonlóan jelentős mértékben érinti, Adatkezelő az adatokat a mindenkori elévülési időben kezeli.

3.2.    Érintettel történő folyamatos, rendszeres kapcsolattartás 
Adatkezelő biztosítja, hogy az érintett vele különböző módokon és fórumokon folyamatosan, vagy rendszeresen kapcsolatot tartson. Példálózó felsorolással élve ilyen az elektronikus alapú kapcsolattartás, mint az e-mail, a honlapon biztosított chat, vagy a postai úton vagy telefonon történő kapcsolattartás, tehát például érintettel folyatott levelezés Adatkezelő szolgáltatásával kapcsolatosan, vagy partneri szerződéskötést megelőző egyeztetés céljából.
Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása. Abban az esetben, ha az Adatkezelő és az érintett megállapodást kötnek egymással például az Adatkezelő valamely szolgáltatásának igénybevételéről, az adatkezelés jogalapja a továbbiakban a szerződéskötésen alapul. 
Kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás, így a vonatkozó adatok kezelése alapulhat az érintett, harmadik személy, vagy az Adatkezelő jogos érdekén, valamint más, jogszabályokban meghatározott más jogalapon is, lehet például jogszabály alapján kötelező is (lásd a Szabályzat Jogalap, jogszerűség c. fejezetét). Adatkezelő kérés esetén tájékoztatja az érintettet, hogy mely jogalap alapján kezeli az adatait.
Az érintettek köre: Minden természetes személy, ideértve egy jogi személy – társaság, szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személyt is, aki az egyszeri információkérésen túl folyamatosan, vagy rendszeresen kapcsolatot tart az Adatkezelővel. 
A kezelt adatok köre és felhasználásának célja:
Kezelt adatok köre    adat felhasználásának célja
név    azonosítás
telefonszám    kapcsolattartás
e-mail cím    kapcsolattartás
kérdés, kérdés tartalma, egyéb, az érintett által megadott adat    válaszadás

Az adatok kezelésének célja az érintettel történő kapcsolattartás, felmerülő kérdések, kérések és egyebek megválaszolása, megoldása. 
Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat:
•    Az érintett az Adatkezelő által biztosított, számára elérhető úton keresztül vagy módon egyeztethet az Adatkezelővel az Adatkezelő szolgáltatásairól, és/vagy egyéb, kapcsolódó kérdésekről. A honlapon elérhető chat alkalmazás használatához érintett megadja email címét.
•    A kapcsolatfelvétel tartalma és jogszabályok, belső szabályzatok alapján az Adatkezelő megteszi a szükséges lépéseket, példálózó felsorolással élve tájékoztatja az érintettet.
•    Érintett, az adatkezelés céljával összhangban, önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy ha az információkérés során elérhetőségét megadta, azon keresztül Adatkezelő vele kapcsolatba lépjen, hogy a kérdést pontosítsa, vagy azt részére megválaszolja.

Adatkezelő az Érintettel a honlapján biztosított chat alkalmazáson keresztül történő kapcsolattartás során kezelt adatok feldolgozásához Adatfeldolgozót vesz igénybe:
Adatfeldolgozó Neve:    Daktela s.r.o.
Adatkezeléssel összefüggő tevékenysége:    azonosítás, kapcsolattartás, chat alkalmazáson beküldött szöveg értelmezése, feldolgozása
Székhely:    Pod Krejcárkem 975, 130 00, Praha 3, Czech Republic
Email:    [email protected]
Adatfeldolgozás helye (cím v. webcím):    Pod Krejcárkem 975, 130 00, Praha 3, Czech Republic
Adatfeldolgozási technológia:    informatikai rendszerrel
Adatkezelés időtartama: cél megvalósulásáig, vagy ha az érintett vagy harmadik személy, vagy az Adatkezelő érdeke vagy kötelezettség teljesítése megkívánja, akkor a cél megvalósulását követően, az érdek megszűnéséig, vagy kötelezettség teljesítésének fennállásáig. Ha az adatkezelés módja vagy más alapján jogszabály kötelezően meghatározza az adatkezelés időtartamát, úgy az Adatkezelő a vonatkozó jogszabályban meghatározott ideig kezeli az adatokat.
A honlapon elérhető chat alkalmazás tekintetében az adatkezelés időtartama 24 hónap. A honlapon használt chat szolgáltatással kapcsolatos adatkezelés részletes leírása jelen Tájékoztató xxx fejezetében található.

3.3.    Szolgáltatás igénybevétele kapcsán a vásárlói adatok kezelése
Adatkezelő honlapján, mobil alkalmazás használatával, vagy telefonos ügyfélszolgálatán keresztül lehetőséget biztosít vásárlói számára vásárlói kosár összeállítására, házhozszállításának megrendelésére, az áruk és szolgáltatások ellenértékének kiegyenlítésére.
Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása, valamint Adatkezelő jogos érdeke, mert az adatkezelés a vásárlói megrendelés/szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja], a Számv. tv.169. § (2) bekezdése.
Az érintettek köre: Minden természetes személy, ideértve egy jogi személy – társaság, szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személyt is, aki az Adatkezelő szolgáltatásait igénybe veszi, példálózó felsorolással élve, Adatkezelő honlapján keresztül élelmiszer(eke)t és/vagy más árucikke(ke)t rendel. 


A kezelt adatok köre és felhasználásának célja:
Kezelt adatok köre honlapon történő regisztáció esetén  -  adat felhasználásának célja
név  -  azonosítás
telefonszám  -  kapcsolattartás
e-mail cím  -  kapcsolattartás
kérdés, kérdés tartalma, egyéb, az érintett által megadott adat  -  válaszadás
Apple ID (amennyiben a regisztrációhoz/belépéshez a felhasználó az Apple ID-jét használja)  -  azonosítás
Facebook-on használt email cím amennyiben a regisztrációhoz/belépéshez a felhasználó a Facebook belépési lehetőséget használja)  -  azonosítás
Vásárló Facebook-on kitöltött adatlapjának nyilvánosan elérhető adatai  -  statisztikák készítése
Lakcím, vagy a szállítás átvételéhez megadott cím  -  vásárlás/szolgáltatás teljesítése
Vásárolt termékek megnevezése, darabszáma  -  vásárlás/szolgáltatás teljesítése / vásárlási szokások statisztikai elemzése, profil alkotás
Bankkártya adatok -   fizetés

Az adatok kezelésének célja: Adatkezelő szolgáltatásán (honlap, mobil alkalmazás) keresztül történő vásárlás, számla kiállítása, a vásárlók nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a vásárlás és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése, vásárlói kapcsolattartás, a vásárlói szokások elemzése, vásárlók célzottabb kiszolgálása. 


Bankkártyás fizetés esetén a bankkártya és a bankkártyával történő fizetési tranzakció adatait a Global Payments Europe, s.r.o. (V Olšinách 626/80, Strašnice, 100 00 Prague 10, Czech Republic, company ID No.: 27088936, DIČ: CZ27088936) kezeli


Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat:
•    Az érintett az Adatkezelő által biztosított, számára elérhető úton keresztül igénybe veszi Adatkezelő szolgáltatását, példálózó felsorolással élve élelmiszer(eke)t és/vagy más árucikke(ke)t rendel Adatkezelőtől.
•    Adatkezelő a rendelés alapján az Általános Szerződési Feltételei mentén szolgáltat.
•    A vásárlási folyamat során a vásárlói szokások elemzése is megtörténik, ezáltal a vásárlási szokások elemzésre kerülnek. A honlapon, vagy mobil alkalmazáson belüli hirdetések/egyedi, vagy partneri ajánlatok megjelenítése automatizált döntéshozatal alapján történik. Az automatizált döntéshozatal során alkalmazott logika: az érintett által megadott személyes adatok, a földrajzi lokáció, külső tényezők (pl. időjárás, napszak) valamint a megvalósított felhasználói aktivítás adatai hirdetések célzásához, személyre szabott marketing üzenetek megjelenítéséhez kerülnek felhasználásra. 
Adatkezelés időtartama: a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően nyolc év.
Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán történik. 

A profilalkotás érintettre gyakorolt hatása: az egyes felhasználók részére eltérő, személyre szóló, hozzájárulás esetén marketing tartalmú üzenetek megjelenítése.
Érintett a GDPR 22. cikk (3) bekezdése alapján kérhet emberi beavatkozást az adatkezelő részéről; kifejezheti álláspontját; kifogást nyújthat be a döntéssel szemben.
Adattovábbítások: 
•    Bankkártyás fizetés esetén a fizető azonosítója, a tranzakció összege, dátuma, időpontja a Global Payments Europe, s.r.o. (V Olšinách 626/80, Strašnice, 100 00 Prague 10, Czech Republic, company ID No.: 27088936, DIČ: CZ27088936) felé.
•    Vásárolt termékek házhozszállítása kapcsán Adatkezelővel szerződésben álló szállító partnerei felé. 
Az adattovábbítás jogalapja: az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja].

3.4.    Bankkártyával történő fizetés során történő adatkezelés
Adatkezelő nem kezel a fizetéssel kapcsolatos adatokat, a fizetéshez a Global Payments Europe, s.r.o GP webpay - 3D Secure fizetési portál szolgáltatást veszi igénybe, mely során a bankkártya és a fizetési tranzakció adatai nem az Adatkezelő informatikai rendszerében tárolódnak. 
Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés önkéntes hozzájárulása, továbbá az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja]
Az Érintettek köre: minden természetes személy, aki az Adatkezelőnél megrendelést adott le, és bankkártyás fizetéssel teljesíti a megrendelés ellenértékét.
A kezelt adatok köre: A termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás, mint adatkezelési cél megvalósulásával összefüggésben lebonyolított vásárlásokkal kapcsolatos adatok a Global Payments Europe, s.r.o GP webpay - 3D Secure fizetési portál bankkártya elfogadói hálózatán keresztül, a tranzakció pénzügyi lebonyolítása, a tranzakció biztonság és a tranzakciók nyomon követése céljából kerülnek továbbításra. A továbbított adatok köre: vezetéknév, keresztnév szállítási cím, számlázási cím, telefonszám, e-mail cím, fizetési tranzakcióval kapcsolatos adatok. Az online fizetés céljából kezelt személyes adatok: bankkártyaadatok*. A fizetéssel kapcsolatos adatokat Adatkezelő nem tárolja, az közvetlen kerül megadásra a fizetéshez, melyhez csak a Global Payments Europe, s.r.o fér hozzá. 
Amennyiben a *-gal megjelölt adatok közlése elmarad, úgy az Adatkezelő, és az Érintett között nem jön létre szerződéses jogviszony, mivel az adatkezelők nem tudják a fizetést lebonyolítani. 
Az adatkezelés célja: a megrendelés kifizetése.
Az adatkezelés időtartama: a szolgáltatás teljesítését követő 8 év.
Az adatkezelési folyamat: a Megrendelő Adatkezelő honlapján, vagy mobiltelefonos applikációján keresztül rögzíti megrendelését, és a megrendelés kifizetéséhez szükséges adatokat. 
Az adatkezelés módja: elektronikusan 
Az adatok forrása: az érintettől közvetlenül


Adatfeldolgozó igénybevétele: az online fizetéshez az Adatkezelő az alábbi adatfeldolgozót veszi igénybe: Global Payments Europe, s.r.o. (V Olšinách 626/80, Strašnice, 100 00 Prague 10, Czech Republic, company ID No.: 27088936, DIČ: CZ27088936)


3.5.    Chat szolgáltatás (ügyfélszolgálat) üzemeltetése a www.kifli.hu weboldalon
Adatkezelő honlapján, valamint Adatkezelő Facebook-on elérhető közösségi oldalának üzenetküldése során (Facebook Messenger) un. chat szolgáltatást üzemeltet. A szolgáltatás igénybevétele során az érintett által írásban leírtakra, az érintett által írt szövegben fellelhető kulcsszavak alapján Adatkezelő ügyfélszolgálati munkatársai válaszolnak.
Amikor az Érintett kapcsolatba lép velünk a chat szolgáltatáson keresztül, az érintettről Adatkezelő személyes adatokat gyűjthet. Az Adatkezelő által gyűjtött információk két kategóriába sorolhatók: 
•    érintett által a beszélgetés során megadott információk és személyes adatok, valamint 
•    érintett közösségi profillal történő igénybevétele során a közösségi profilja és közösségi tevékenysége bizonyos adatai.
Az adatkezelés jogalapja: Adatkezelő jogos érdeke, hogy egyszerűsítse, feldolgozhatóvá tegye érintettel történő kommunikációját [GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja], továbbá érintett hozzájárulása, amennyiben közösségi profillal veszi igénybe a chat szolgáltatást [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja].
Az adatkezelés célja: Az érintett kommunikációja alapján érintett kérdéseire történő ügyfélszolgálat általi válaszadás, az érintett kommunikációja alapján az ügyfélszolgálattal folytatott beszélgetés kategorizálása statisztika készítése céljából (pl. termékkel kapcsolatos minőségi kifogás bejelentése, egyéb panasz, érdeklődés akciókról stb.), hozzájárulás esetén egyedi ajánlatok megjelenítése az érintettek megadott adatai, földrajzi lokációja és egyéb információk alapján.
Adatfeldolgozó:
Adatfeldolgozó Neve:    Velká Pecka společnost s ručením omezeným, s.r.o.
Adatkezeléssel összefüggő tevékenysége:    web hosting
Székhely:    Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8 – Karlín
Email:    [email protected], [email protected]

Adatfeldolgozás helye (cím v. webcím):    https://www.rohlik.cz
Adatfeldolgozási technológia:    informatikai rendszerrel

Adatfeldolgozó Neve:    Daktela s.r.o.
Adatkezeléssel összefüggő tevékenysége:    azonosítás, kapcsolattartás, chat alkalmazáson beküldött szöveg tárolása
Székhely:    Pod Krejcárkem 975, 130 00, Praha 3, Czech Republic
Email:    [email protected]
Adatfeldolgozás helye (cím v. webcím):    Pod Krejcárkem 975, 130 00, Praha 3, Czech Republic
Adatfeldolgozási technológia:    informatikai rendszerrel

Adatfeldolgozó Neve:    SentiSquare s.r.o.
Adatkezeléssel összefüggő tevékenysége:    chat alkalmazáson beküldött szöveg értelmezése, vásárlói elégedettség elemzése és mérése
Székhely:    Bezrucova 146/10
301 00 Pilsen
Czech Republic
Email/telefon:    [email protected]
+420 603 402 755
Adatfeldolgozási technológia:    informatikai rendszerrel

Adatfeldolgozó Neve:    Hotjar Ltd
Adatkezeléssel összefüggő tevékenysége:    vásárlói szokások, elégedettség elemzése és mérése
Székhely:    Dragonara Business Centre
5th Floor, Dragonara Road,
Paceville St Julian's STJ 3141
Malta, Europe
Email/telefon:    +1 (855) 464-6788
[email protected]
Adatfeldolgozási technológia:    informatikai rendszerrel
Adatkezelési tájékoztató:    https://www.hotjar.com/legal/policies/terms-of-service/
https://help.hotjar.com/hc/en-us/categories/360003405813?section=360007812474

Kezelt adatok köre és célja:
A következő információkat adhatja meg Érintett a regisztráció során:
A chat szolgáltatás igénybevételének dátuma, időpontja  -  azonosítás
a weboldal látogatása során rögzített adatok, amennyiben a weboldalon veszi igénybe Érintett a chat szolgáltatást (IP cím, böngésző típusa, verzió száma, operációs rendszer neve, build száma)  -  szolgáltatás minőségi jellemzőinek javítása
Név (keresztnév, vezetéknév, felhasználói név)  -  azonosítás
Érintett által a szolgáltatásra igénybe vett platform (Facebook vagy web widget)  -  azonosítás
a chat beszélgetés során megadott személyes, vagy más információ  -  azonosítás, szolgáltatás minőségi jellemzőinek javítása, válaszadás, beszélgetés tipizálása, felhasználói elégedettség mérése.

A Facebook Fiókkal történő használat során automatizált módszerekkel gyűjtött információ:
Az Érintettnek lehetősége van Facebook Fiókkal is regisztrálni Adatkezelő szolgáltatásaira, ez esetben Érintett elfogadja, hogy a Facebook Fiókjával kapcsolatos egyes adatokat a Facebook üzemeltetője Adatkezelő részére a Facebook mindenkor érvényes, vonatkozó szabályzatai szerint átadja. A Facebook hatályos szabályzatai az alábbi linkről érhetőek el: 
https://www.facebook.com/legal/terms/plain_text_terms 
Amennyiben az Érintett Facebook Fiókkal veszi igénybe a chatbot szolgáltatást, ebben az esetben a saját beállításaitól függően a különféle közösségi média felületeken a közösségi profilja bizonyos adatait (így például, de nem kizárólagosan név, felhasználónév, e-mail cím, telefonszám, közösségi média profil, nem, kor, információk arról, hogy miként használja a Felhasználó a közösségi oldalt és milyen tevékenységet folytat rajta, érdeklődési kör, családi állapot, fényképek, az Érintett által közzétett megjegyzések, egyéb információk az online viselkedésére vonatkozóan) elérhetővé teszi mind Adatkezelő, mind pedig Adatfeldolgozó számára. Adatkezelő felhívja az Érintett figyelmét, hogy a különböző közösségi oldalak és média platformok által biztosított eszközök megteremtik számára a lehetőségét annak kiválasztására, hogy hogyan osztja meg – azaz teszi nyilvánosan hozzáférhetővé - a személyes adatait a közösségi profiljaiban.


A Facebook vonatkozó tájékoztatása az alábbi linken érhető el:
https://www.facebook.com/help/www/203805466323736?helpref=platform_switcher&ref=platform_switcher&rdrhc
Az Érintett által alkalmazott megosztási beállításokért és ezzel összefüggésben a közösségi média profillal történt chatbot használat során elérhetővé tett adatok köréért az Adatkezelő semmilyen formában sem vállal felelősséget.
Adatkezelés időtartama: az első aktivitástól (chatbot használattól) számított két évig, amennyiben Érintett az első aktivitástól számított két éven belül nem veszi ismét igénybe a chatbot szolgáltatást, vagy öt évig, amennyiben Érintett az első aktivitástól számított két éven belül ismét igénybe veszi a chatbot szolgáltatást. Adatfeldolgozó anonimizálás (az Érintet azonosítására már nem alkalmas módon) a két, illetve öt éves megőrzési időn túl is tárolja és felhasználja a chatbot szolgáltatás használata során rögzített adatokat.
Adatközlés, adattovábbítás: jelen fejezetben meghatározott Adatfeldolgozók felé történik.
Az adatkezelés módja: elektronikusan, automatizáltan történik.
A kezelt adatok forrása: közvetlenül az Érintettől, közösségi oldal profil azonosító használata esetén a közösségi oldaltól, Érintett adatvédelmi beállításának függvényében.
Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: lásd külön fejezetben.
Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán történik. 
A profilalkotás érintettre gyakorolt hatása: az egyes felhasználók részére eltérő, személyre szóló, hozzájárulás esetén marketing tartalmú üzenetek megjelenítése.
Érintett a GDPR 22. cikk (3) bekezdése alapján kérhet emberi beavatkozást az adatkezelő részéről; kifejezheti álláspontját; kifogást nyújthat be a döntéssel szemben.
3.6.    Panaszkezelés, minőségi kifogások kezelése, megrendelt árucikk visszavét
Az adatkezelés célja: Adatkezelő által kínált termékekkel, az általa nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatosan felmerülő minőségi kifogások kezelése, Adatkezelő Panaszkezelési szabályzata és az Általános Szerződési Feltételek dokumentumban foglaltak szerint.
Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja] és az Fgytv. 17/A. § (7) bekezdése.
Az Érintettek köre: minden természetes személy, aki az Adatkezelő által kínált termékekkel, az általa nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatosan felmerülő panaszt benyújt Adatkezelő felé.

A kezelt adatok köre és felhasználásának célja:
Kezelt adatok köre  -  adat felhasználásának célja
név  -  azonosítás
telefonszám  -  kapcsolattartás
e-mail cím  -  kapcsolattartás
panasz egyedi azonosítószáma  -  panaszkezelés
a panasz leírása  -  panaszkezelés


Az adatkezelés célja: a benyújtott panasz kezelése.
Az adatkezelés időtartama: A panaszról felvett jegyzőkönyvek és az írásbeli panaszokra adott válaszok másolati példányai tekintetében az Fgytv. 17/A. § (7) bekezdése alapján öt év. 
Adatközlés, adattovábbítás: nem történik.

4.    Marketing és piackutatás célú adatkezelési tevékenységek
4.1.    Hírlevél küldése

Érintett a honlapon, mobil alkalmazásán keresztül, vagy a szolgáltatások igénybevétele előtt vagy során, vagy egyéb más módon a következőkben meghatározott adataival iratkozhat fel hírlevélre. 
Az adatkezelés jogalapja: a hírlevélre történő feliratkozás önkéntes hozzájáruláson alapul.
Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő híreiről, akcióiról, kedvezményeiről rendszeresen értesülni kíván, ezért személyes adatainak megadásával a hírlevél szolgáltatásra feliratkozik.
A kezelt adatok köre és célja:
név  -  azonosítás 
e-mail cím  -  hírlevél kiküldése


Az adatkezelés célja: A hírlevél küldéssel kapcsolatos adatkezelés célja a címzett teljes körű általános, vagy személyre szabott tájékoztatása az Adatkezelő legújabb akcióiról, eseményeiről, híreiről, értesítés szolgáltatások változásáról, elmaradásáról.

Adatfeldolgozó igénybevétele: Adatkezelő a Hírlevél küldéssel kapcsolatos személyes adatok feldolgozásához Adatfeldolgozót vesz igénybe:
Adatfeldolgozó neve:    The Rocket Science Group LLC. (Mailchimp)
Adatkezeléssel összefüggő tevékenysége:    Hírlevél kiküldése, hírlevél feliratkozók adatbázisának tárolása, kezelése
Székhely:    675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA
Adatfeldolgozási technológia:    informatikai rendszerrel
Adatkezelési tájékoztató elérhetősége    https://mailchimp.com/legal/privacy/

Adatfeldolgozó neve:    Sailthru, Inc.
Adatkezeléssel összefüggő tevékenysége:    Hírlevél kiküldése, hírlevél feliratkozók adatbázisának tárolása, kezelése
Székhely:    One World Trade Center. Suite 48A.
New York, NY 10007
Adatfeldolgozási technológia:    informatikai rendszerrel
Adatkezelési tájékoztató elérhetősége    https://www.sailthru.com/legal/privacy-statement/
https://www.sailthru.com/legal/agreements/
Hírlevél kiküldését az ezzel a feladattal megbízott, a fent meghatározott adatfeldolgozó teszi meg az Adatkezelő nevében és javára, vonatkozó szerződés alapján.

Az adatkezelési folyamat: 
-    Adatkezelő honlapján, mobil alkalmazásában lehetőséget biztosít érintettnek, hogy az általa kiküldött hírlevelekre az érintett email címének megadásával, valamint az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak megismerésének igazolásával feliratkozzon.
-    A közösségi oldalakon, különösen Facebook oldalon található üzenő falon közzétett hírfolyamra az érintett az oldalon található „like”/ „tetszik” linkre kattintva iratkozhat fel, és az ugyanitt található „dislike”/”nem tetszik” linkre kattintva iratkozhat le, illetve az üzenő fal beállításai segítségével törölheti a nem kívánt, üzenő falon megjelenő hírfolyamokat. A közösségi oldalak hírfolyamairól, le- és feliratkozásokról, az adott közösségi oldal adatkezeléséről a közösségi oldalon tájékozódhat.
Az adatkezelés módja: informatikai rendszerrel, elektronikusan történik.
Az adatok forrása: közvetlenül az érintettől. Az érintett a hírlevélről bármikor leiratkozhat, az elektronikus levelek alján, valamint az [email protected] e-mail címre küldött lemondási kérelem útján. Az érintett postai úton a Kifli.hu Shop Kft. Marketing osztálynak címezve a 1106 Budapest, Jászberényi út 45. címre küldött levél útján iratkozhat le a hírlevélről
Adatkezelés időtartama: érintett kérésére törlésig, vagy ha érintett további hozzájárulást nem ad.
Az Adatkezelő, és az Adatkezelő adatfeldolgozója kizárólag addig kezeli az ebből a célból felvett személyes adatokat, amíg az érintett le nem iratkozik a hírlevél listáról.
Az Adatkezelő a hírlevél listát háromévente felülvizsgálja, és a hírlevél küldéshez három év után megerősítő hozzájárulást kér. Annak az érintettnek az adatait, aki nem ad megerősítő hozzájárulást az Adatkezelő törli az adatállományból.
Adatkezelő a kiküldött hírlevelek olvasottságáról, a hírlevelekben levő linkekre történő kattintások segítségével, statisztikát vezet.

4.2.    Nyereményjáték szervezése
Adatkezelő lehetővé teszi az érintettek számára, hogy a következőkben részletezett adataik megadásával nyereményjátékon vegyenek részt az adott nyereményjátékra vonatkozó szabályok alapján. Az aktuális nyereményjáték(ok) és a vonatkozó játékszabály(ok), feltételek Adatkezelő honlapján elérhetőek. 
Az adatkezelés jogalapja: a nyereményjátékban történő részvétel önkéntes hozzájáruláson alapul.
Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő által szervezett nyereményjátékon adatinak megadásával részt kíván venni.
A kezelt adatok köre és céljai:
név  -  azonosítás
telefonszám  -  kapcsolattartás
e-mail cím  -  kapcsolattartás
Lakcím  -  kapcsolattartás

Az adatkezelés célja az érintettek azonosítása a sorsolás során, valamint a kapcsolattartás.
Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat:
•    Az érintett – az adott nyereményjáték szabályai szerint – adatainak megadásával jelentkezhet a nyereményjátékra. 
•    Adatkezelő a nyereményjáték szabályai szerint elektronikusan és/vagy papír alapon rögzíti az adatokat és végrehajtja a sorsolást. 
•    Adatkezelő a nyerteseket a megadott elérhetőségeiken kiértesíti.
•    Adatkezelő az adott játékszabály szerint, a nyertesek neveit a honlapján elérhetővé teheti más érintettek, valamint harmadik személyek számára, ezért felhívja az érintettek figyelmét, hogy ennek tudatában mérlegeljék a nyereményjátékon történő részvétel lehetőségét.
•    Érintett, az adatkezelés céljával összhangban, önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy megadott elérhetőségein keresztül Adatkezelő vele kapcsolatba lépjen, hogy őt a nyereményjáték esetleges ellehetetlenüléséről tájékoztassa, vagy a nyeremény átvételét pontosítsa, érintett esetleges panaszát megválaszolja, vagy panaszával kapcsolatos egyéb lépéseket tegyen.
Adatkezelés időtartama: azonosítási és kapcsolattartási adatok vonatkozásában azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli, olyan adatok vonatkozásában, amelyek bizonylatokra kerülnek, és a bizonylat a könyvviteli elszámolást támasztja alá, az adatkezelés időtartama a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 év.

4.3.    Kérdőív kitöltés, visszajelzés, elégedettség mérés, piackutatás
Adatkezelő lehetővé teszi az érintettek számára, hogy a következőkben részletezett adataik megadásával elégedettségi, piackutatás célú, vagy más, például nyereményjátékhoz kapcsolódó kérdőívet töltsenek ki, melyen visszajelzést adnak. 
Az adatkezelés jogalapja: a kérdőívek kitöltése önkéntes hozzájáruláson alapul.
Az érintettek köre: minden 16 életévét betöltött természetes személy, aki az Adatkezelő által megküldött, vagy Adatkezelő honlapján megjelentetett kérdőív kitöltésében adatainak megadásával részt kíván venni.
A kezelt adatok köre és céljai:
név  -  azonosítás
e-mail cím  -  kapcsolattartás
mobil telefonszám  -  kapcsolattartás SMS és un. „push értesítés” használatával
Az adatkezelés célja az érintettek azonosítása a kérdőívet kitöltők között rendezett sorsolás során, valamint a kapcsolattartás.

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat:
•    Az érintett által a vásárlás/regisztráció során megadott email címre Adatkezelő kérdőívet, elégedettségi felmérést, küld ki. Nyereményjáték esetén az email címének megadásával jelentkezhet érintett a nyereményjátékra.
•    Adatkezelő az érintett által a vásárlás/regisztráció során nyilatkozhat a mobil telefonszámával kapcsolatban un. „push értesítés”, vagy SMS üzenetek fogadásáról, ilyen beleegyezés esetén Adatkezelő vásárlói elégedettség mérés, visszajelzés kapcsán ilyen típusú üzeneteket is küldhet érintett mobiltelefon készülékére.
•    Adatkezelő elektronikusan és/vagy papír alapon rögzíti az adatokat.
•    Érintett, az adatkezelés céljával összhangban, önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy megadott elérhetőségein keresztül Adatkezelő vele kapcsolatba lépjen. 

Adatkezelés időtartama: azonosítási és kapcsolattartási adatok vonatkozásában azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli, olyan adatok vonatkozásában, amelyek bizonylatokra kerülnek, és a bizonylat a könyvviteli elszámolást támasztja alá, az adatkezelés időtartama a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 év, egyéb esetekben 2 év.
Az adatkezelés módja: informatikai rendszerrel, elektronikusan történik.
Az adatok forrása: közvetlenül az érintettől.

4.4.    Marketing adatbázis építése
Adatkezelő honlapján, és/vagy mobil alkalmazásán keresztül történő szolgáltatás igénybevétel (például termékvásárlás) során, valamint külön megkeresésére (példálózó felsorolással élve: rendezvényeken, termék kiszállítással egyidejűleg) direkt marketing célú megkeresés, valamint személyre szóló ajánlatok, kedvezményes lehetőségek készítéséhez, vásárlási szokások elemzéséhez, Adatkezelő szolgáltatásainak fejlesztéséhez kérheti érintett hozzájárulását.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, a Grt. 6. § (5) bekezdése alapján.
Az Érintettek köre: Azon 16 életévüket betöltött természetes személyek, akik hozzájárulásukat adták Adatkezelő részéről történő, direkt marketing célú megkeresésekre, valamint vásárlási szokásaik elemzésére, azaz profilozásra.
A kezelt adatok köre és céljai:
egyedi vásárló azonosító kód  -  azonosítás
név  -  azonosítás
e-mail cím  -  kapcsolattartás
lakcím, szállítási cím  -  kapcsolattartás, profil alkotás
informatikai rendszerek analitikai adatai (IP cím, böngésző típusa, telefon típusa, honlapon, mobil alkalmazásban eltöltött idő, vásárlás során bejárt út, vásárolt termékek típusa, darabszáma, demográfiai adatok, vásárlás tranzakciós adatai)  -  vásárlói profil alkotás

Az adatkezelés célja: üzleti célú adatbázis építése, az érintettek részére gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése, online analitikai adatok felhasználásával személyre szóló ajánlatok készítése, és az adatkezelők saját és partnerei ajánlatainak továbbítása, vásárlói profil kialakítása, adatkezelő szolgáltatásainak fejlesztése.
Az adatkezelés időtartama: az érintett hozzájárulásának visszavonásáig. Adatkezelő felhívja a figyelmet, hogy a honlapon/mobil alkalmazásban létrehozott vásárlói fiók törlése nem jelenti az adatkezelési hozzájárulás automatikus visszavonását, azt érintettnek külön kell megtennie. Adatkezelő felhívja továbbá érintettek figyelmét, hogy az adatkezelési nyilatkozat visszavonása nem eredményezi azon vásárlói adatok (pl. fizetési tranzakciók) kezelésések megszűnését, amelynek kezelésére adatkezelőt törvényi rendelkezés (pl. adózás rendjéről szóló törvény, Áfa törvény) kötelezi.
Az adatkezelés módja: informatikai rendszerrel, elektronikusan történik.
Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán történik. 
A profilalkotás érintettre gyakorolt hatása: az egyes felhasználók részére eltérő, személyre szóló, hozzájárulás esetén marketing tartalmú üzenetek megjelenítése.

Érintett a GDPR 22. cikk (3) bekezdése alapján kérhet emberi beavatkozást az adatkezelő részéről; kifejezheti álláspontját; kifogást nyújthat be a döntéssel szemben.
Az adatok forrása: közvetlenül az érintettől, továbbá az érintett vásárlása során keletkező adatok

Adatfeldolgozó igénybevétele:
Adatfeldolgozó Neve:    Velká Pecka společnost s ručením omezeným, s.r.o.
Adatkezeléssel összefüggő tevékenysége:    web hosting
Székhely:    Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8 – Karlín
Email:    [email protected], [email protected]

Adatfeldolgozás helye (cím v. webcím):    https://www.rohlik.cz
Adatfeldolgozási technológia:    informatikai rendszerrel

5.    Informatikai jellegű adatkezelések
5.1.    kifli.hu honlap szerver, valamint a mobil alkalmazások szervereinek naplózása

Adatkezelő honlapjának és mobil alkalmazásának biztonságos és üzemfolytonos működtetése céljából felhasználói adatokat rögzít, melyek elemzésével az adott felhasználó azonosíthatóvá válhat.
A honlap böngészése felhasználói regisztráció, vagy vásárlás lebonyolítása nélkül az érintett azonosítására közvetlenül alkalmas adatokat nem rögzít.
Az adatkezelés jogalapja: Adatkezelő jogos érdeke. [GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja], illetve a 2001. évi CVIII. tv. 13/A. § (3) bekezdése.
Az Érintettek köre: Azon érintettek, akik Adatkezelő kifli.hu címen elérhető honlapját böngészik, vagy mobilalkalmazását használják.
A kezelt adatok köre és céljai:
IP cím, operációs rendszer és internet böngésző adatai, honlap meglátogatásának ideje, honlapon eltöltött időtartam, mobil alkalmazás használatának időpontja, mobilalkalmazás használatának időtartama, érintett geolokációs adatai, amennyiben ezek használatát érintett az adott informatikai eszközön engedélyezi.    informatikai üzemeltetés biztosítása, 
szolgáltatásnyújtás

Az adatkezelés célja: Adatkezelő honlapjának és mobil alkalmazásának biztonságos és üzemfolytonos működtetése
Az adatkezelés időtartama: egy év
Az adatkezelés módja: informatikai rendszerrel, elektronikusan, automatizáltan történik.
Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán nem történik. 
Az adatok forrása: közvetlenül az érintettől.
Adatfeldolgozó igénybevétele:
Adatfeldolgozó Neve:    Velká Pecka společnost s ručením omezeným, s.r.o.
Adatkezeléssel összefüggő tevékenysége:    web hosting
Székhely:    Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8 – Karlín
Email:    [email protected], [email protected]

Adatfeldolgozás helye (cím v. webcím):    https://www.rohlik.cz
Adatfeldolgozási technológia:    informatikai rendszerrel

5.2.    Sütik kezelése
A sütik kezelésére Adatkezelő süti tájékoztatójában foglaltak az irányadók

5.3.    Helymeghatározási adatok
A honlap, valamint a mobilalkalmazás segítségével Adatkezelő adatokat gyűjt az érintett számítógépének / mobil telefonjának pontos helyéről.
Az adatkezelés jogalapja: Adatkezelő jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja], illetve a 2001. évi CVIII. tv. 13/A. § (3) bekezdése.
Az Érintettek köre: Azon érintettek, akik Adatkezelő kifli.hu címen elérhető honlapját böngészik, vagy mobilalkalmazását használják.

A kezelt adatok köre és céljai:
Helymeghatározási adatok  -  szolgáltatásnyújtás

Az adatkezelés célja: Adatkezelő kiszállítási szolgáltatásának biztosítása
Az adatkezelés időtartama: két év. A legtöbb számítógép, tablet, mobiltelefon lehetővé teszi, hogy érintett a készülék- vagy böngészőbeállítások segítségével visszavonja a fenti információk gyűjtésére adott engedélyét. Előfordulhat, hogy egyes szolgáltatások helymeghatározás nélkül nem működnek megfelelően. Pl. a helymeghatározás engedélyezésekor a honlap a tartózkodási hely szerinti országnak megfelelő nyelven jelenik meg. 
Amennyiben az érintett a helymeghatározási adatainak törlését kéri, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba.
Az adatkezelés módja: informatikai rendszerrel, elektronikusan, automatizáltan történik.
Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán nem történik. 
Az adatok forrása: közvetlenül az érintettől. érintett által történő manuális megadással, vagy érintett által használt eszköz által biztosított helymeghatározási adatokkal
Adatfeldolgozó igénybevétele:
Adatfeldolgozó Neve:    Velká Pecka společnost s ručením omezeným, s.r.o.
Adatkezeléssel összefüggő tevékenysége:    web hosting
Székhely:    Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8 – Karlín
Email:    [email protected], [email protected]

Adatfeldolgozás helye (cím v. webcím):    https://www.rohlik.cz
Adatfeldolgozási technológia:    informatikai rendszerrel

6.    Hozzájáruló nyilatkozattal kapcsolatos adatkezelés
Adatkezelő az érintettektől papír alapú vagy elektronikus hozzájáruló nyilatkozatot kér az adataik megismeréséhez, kezeléséhez, adott esetben továbbításához. 
Az adatkezelés jogalapja: a hozzájáruló nyilatkozat adása önkéntes hozzájáruláson alapul.
Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki adatainak valamilyen célból történő kezeléséhez hozzájáruló nyilatkozatot ad az Adatkezelő számára.
Kezelt adatok köre és célja:
név  -  azonosítás
szül. hely, idő  -  azonosítás
hozzájárulási nyilatkozatban megjelölt adat  -  hozzájárulás teljesítéséhez szükséges
Az adatkezelés célja: a hozzájáruló nyilatkozatok kezelése az adatkezelés jogalapjának bizonyíthatósága, valamint a hozzájárulás teljesítése szempontjából szükséges (elszámoltathatóság elve), valamint kapcsolattartás.

Adatfeldolgozó igénybevétele:
Adatfeldolgozó Neve:    Velká Pecka společnost s ručením omezeným, s.r.o.
Adatkezeléssel összefüggő tevékenysége:    web hosting
Székhely:    Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8 – Karlín
Email:    [email protected], [email protected]

Adatfeldolgozás helye (cím v. webcím):    https://www.rohlik.cz
Adatfeldolgozási technológia:    informatikai rendszerrel

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat:
•    Az érintett az Adatkezelő által biztosított, számára elérhető úton keresztül vagy módon járul hozzá az adatok kezeléséhez, példálózó felsorolással élve az érintett elektronikusan a kifli.hu honlapon, vagy papír alapon adja meg előzetes hozzájárulását az adatok kezeléséhez.
•    Adatkezelő a hozzájáruló nyilatkozatokat papír alapon vagy elektronikus úton tárolja és kezeli későbbi visszakereshetőség és bizonyíthatóság okán. A hozzájáruló nyilatkozatokat zártan kezeli az Adatkezelő.
Adatkezelés időtartama: azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli, vagy ilyen jogviszony nem jött létre, akkor az érintett kérésére törlésig. 

7.    Adatbiztonsági intézkedések 
Az Adatkezelő a rendelkezésére álló technikai eszközökkel biztosítja az adatkezelés biztonságát a személyes adatok tárolása és megőrzése során a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően oly módon, hogy ezáltal biztosítja az érintettek magánszférájának sérthetetlenségét. 
Adatkezelő minden intézkedést állandó jelleggel megtesz annak érdekében, hogy a személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést és az adatokkal való bármilyen jellegű jogosulatlan adatkezelést kizárja.
Adatkezelő az elektronikusan kezelt adatállományokat fizikailag a következő tárhelyszolgáltatónál tárolja: a csehországi Master Internet společnost s ručením omezeným, s.r.o. (székhely: Jiráskova 21, 602 00 Brno – střed, Csehország; telefon: +420 515 919 805, email kapcsolat: [email protected], honlap: https://www.masterdc.com/) prágai adattárházában (MasterDC Prague data center), amely a Kodaňská 46, 101 00 Praha 10 – Vršovice, Csehország cím alatt található (honlap: https://www.masterdc.com/data-center-prague/). 
További információkért kérjük keresse fel tárhelyszolgáltatónk honlapját különös tekintettel az alábbiakra: a Master Internet, s.r.o. saját ÁSZF-je, amely itt érhető el: https://www.masterdc.com/terms-and-conditions/, illetve adatvédelmi kérdések tekintetében kérjük olvassa el a Master Internet, s.r.o. saját adatvédelmi szabályzatát is, amely itt érhető el: https://www.masterdc.com/privacy-policy/.

Az elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében Adatkezelő megfelelő technikai megoldással (többek között pszeudo-anonimizáció) biztosítja, hogy a tárolt adatok – kivéve ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők:
•    az Ön személyes adatainak kezelője minden esetben Társaságunk;
•    informatikai biztonsági eszközöket használunk, mint például tűzfalak és az adatok titkosítása, valamint fizikai belépési védelmi eszközöket is használunk az épületeinkben és a nyilvántartásainkban az adatok biztonságának garantálására;
•    a személyes adatokhoz csak azoknak a munkavállalóknak adunk hozzáférést, akiknek a munkavégzéséhez ez feltétlenül szükséges;
•    az információk biztonságát azok továbbításakor is védjük az adatok titkosításával, például Secure Sockets Layer (SSL) használatával;
•    fizikai, elektronikus és folyamatbeli biztonsági eszközöket használunk a személyes adatok gyűjtéséhez, tárolásához és megosztásához, valamint kérhetjük a személyazonosság igazolását is mielőtt megosztjuk Önnel a személyes adatait;
•    személyes adatait csak és kizárólag a szükséges ideig fogjuk tárolni, mely időtartam függ attól, hogy elsődlegesen miért gyűjtöttük azokat, személyes adatait mióta tároljuk, van-e olyan jogi/hatósági előírás amely indokolja eme adatok tárolását, valamint szükség van-e személyes adataira abból a célból, hogy megvédjék akár Önt akár bennünket – a szerződés teljesítése után.

8.    Melyek az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai?
Ön bármikor jogosult:
•    tájékoztatást kérni személyes adatai kezeléséről,
•    kérni személyes adatai helyesbítését,
•    kérni személyes adatai kezelésének korlátozását (visszavonni hozzájárulását egyes adatkezelésekhez vagy az igényelt kapcsolattartási formát megváltoztatni),
•    kérni személyes adatai törlését (teljes egészében visszavonni adatkezelési hozzájárulását),
Jogai gyakorlásához forduljon Társaságunk adatvédelmi kapcsolattartójához.
Ön tájékoztatást kérhet Társaságunktól a személyes adatai kezeléséről. Társaságunk a megkeresésére 30 napon belül, írásban válaszol. 
Ön bármikor korlátozás nélkül írásban részben vagy egészében visszavonhatja a már megadott adatkezelési hozzájárulását, indoklás nélkül. Társaságunk a hozzájárulás visszavonásáról történt értesítését követően 15 munkanapon belül gondoskodik az adatkezelés megszüntetéséről, véglegesen törli nyilvántartásából a visszavonással érintett személyes adatokat. Ez alól kivételt képeznek azok a személyes adatok, amelyeket a fentiek szerint Társaságunk a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából kezel.

9.    IV. Panasz esetén
Ön bármikor panasszal élhet az adatkezeléssel kapcsolatban Társaságunk adatvédelmi kapcsolattartójánál. Társaságunk adatvédelmi kapcsolattartójának elérhetőségeit jelen Tájékoztató 1. Az adatkezelő meghatározása és elérhetőségei pontjában találja. Az adatvédelmi kapcsolattartó a panasz beérkezésétől számított 30 napon belül kivizsgálja a hozzá érkezett panaszokat, szükség szerint intézkedik, és a kivizsgálás eredményéről és megtett intézkedésekről Önt.
Bár Társaságunk mindent megtesz adatainak megfelelő kezelése érdekében, de amennyiben Ön nem ért egyet Társaságunk vizsgálatának eredményével, intézkedésével, vagy egyébként úgy véli, hogy személyes adatainak kezelésével összefüggésben jogsérelem éri, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.; cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11..; telefonszám: +36 (1) 391-1400; fax: +36 (1) 391-1410; e-mail: [email protected]; web: http://naih.hu) vagy az illetékes bírósághoz fordulhat (ideértve az Ön lakóhelye szerint illetékes törvényszéket).
Javasoljuk, hogy panaszát vagy megkeresését közvetlenül Társaságunkhoz küldje el, elérhetőségeink valamelyikén, hogy az esetleges problémát mihamarabb orvosolhassa.

10.    Adatvédelem l
Adatkezelő az adatkezelések során az alábbi alapelvek érvényesülnek: 
A GDPR-ban meghatározott alapelvek cégünk adatkezelési magatartásában, mint minimum követelmény megvalósul. Az alábbi elveknek cégünk eleget tesz, és az alábbi követelmények vállalatunknál maximálisan teljesülnek. 


A GDPR-ban foglalt alapelvek az alábbiak: 
-    Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság elve
Személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon végezzük. Biztosítjuk a természetes személyeknek a rájuk vonatkozó személyes adatok kezelésének tisztességességét. 
A természetes személyek számára átlátható, hogy a rájuk vonatkozó személyes adataikat hogyan gyűjtjük, használjuk fel, azokba hogyan tekinthetnek bele vagy milyen egyéb módon kezeljük. A személyes adatok kezelésével összefüggő tájékoztatás, illetve kommunikáció könnyen hozzáférhető és közérthető, valamint hogy azt világosan és egyszerű nyelvezettel fogalmaztuk meg. 
-    Célhoz kötöttség elve
Személyes adatait kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezeljük. Az adatkezelés minden szakaszában megfelel az adatkezelés céljának, az adatok felvétele és kezelése tisztességes és törvényes. 
-    Adattakarékosság elve
Az adatkezelésnek szükségesnek és relevánsnak kell lennie. 
A személyes adatok kezelése csak akkor engedélyezett, ha az adatkezelés más módon nem valósítható meg ésszerű keretek között. A személyes adatoknak a kezelésük céljára alkalmasnak és relevánsaknak kell lenniük, az adatok körét pedig a célhoz szükséges minimumra kell korlátozni. Társaságunk eleget tesz ennek a követelménynek. 
-    Pontosság elve
A személyes adatoknak pontosnak és naprakésznek kell lenniük, azaz minden intézkedést megteszünk annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljük vagy helyesbítsük. 
-    Korlátozott tárolhatóság elve
Az adatokat csak a lehető legrövidebb ideig tároljuk. Ennek az időtartamnak a meghatározásánál figyelembe vesszük az adatkezelés hátterét, valamint az adatok meghatározott ideig történő megőrzésére irányuló jogi kötelezettséget. 
-    Integritás és bizalmas jelleg elve
A személyes adatok kezelését oly módon kell végezzük, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.
-    Elszámoltathatóság elve
Abszolút alapelv, melyet Vállalatunk tiszteletben tart. Társaságunk, mint adatkezelő felelős az előzőekben megfogalmazott adatkezelési elveknek való megfelelésért, és képes a megfelelés igazolására az adatkezelés megtervezésétől az adatkezelés végéig. Ezt a megfelelést az adatkezeléssel kapcsolatos munkafolyamat bármely szakaszában igazolni tudjuk. 
11.    IX. Az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok
Az adatkezelési alapelveink összhangban vannak az adatkezelésre és adatvédelemre vonatkozó hatályos hazai és Európai Uniós jogszabályokkal és rendelkezésekkel, ideértve, de nem kizárólagosan az alábbi jogszabályokat:
•    Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében tör-ténő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
•    2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.)
•    2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.)
•    2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)
•    1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről (Fgytv.)
•    2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység egyes korlátairól (Grt.)
•    1998. évi XIX. törvény – a büntetőeljárásról (Be.)
•    2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.)
•    2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.)

12.    X. Egyéb rendelkezések
Adatkezelő jelen tájékoztatóban azon adatkezelési folyamatokat mutatta be, amelyek a honlapon, és a mobilalkalmazás használata során történő kapcsolatfelvételre, szolgáltatás igénybevételére jellemzőek. Adatkezelő ezen felül is kezel személyes adatokat, munkaviszony létesítéséhez, munkáltatáshoz, partneri kapcsolatok létesítéséhez, valamint egyéb ügyfélkapcsolati célokból. 
Amennyiben Ön munkavállalónk, vagy nyitott pozícióra jelentkezik, vagy egyéb célból szeretné megismerni cégünk teljes adatkezelési tevékenységét, kérjük, hogy az I. pontban megjelölt elérhetőségeinken vegyék fel velünk a kapcsolatot. 
A Tájékoztatóban nem meghatározott adatkezelésekről az adott adatkezelés során a személyes adat felvételét megelőzően ad Társaságunk tájékoztatást. 
Jogszabályi felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik Adatkezelőt. Ilyen esetben Adatkezelő – amennyiben az adatot igénylő a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.
 

Utolsó módosítás: 2021.05.06.