Ingyen szállítás, garantált aznapi kiszállítás ha 16:00 előtt rendelsz, csak Prémium tagoknak elérhető kedvezmények és még további előnyök várnak.Ingyen szállítás, és garantált aznapi kiszállítás, ha 16:00 előtt rendelsz
Vásárolj minimum értékhatár nélkül
Exkluzív 15 % kedvezmény top termékekre
Exkluzív kedvezmények csak klubtagoknak

Oikos nyereményjáték

NYEREMÉNYJÁTÉK-SZABÁLYZAT - “Oikos” JÁTÉK

 

1. A Játék időtartama:


A Kifli.hu Shop Kft. 2022. november 2. és 2022. november 9. 23:59 között „Oikos” néven nyereményjátékot
nyereményjátékot (továbbiakban Játék) szervez, melynek részvételi feltételeit a jelen játékszabályzatban
(továbbiakban: „Szabályzat”) határozza meg.
2. A Játék szervezője és lebonyolítója


A Játék szervezője és lebonyolítója a Kifli.hu Shop Kft. (székhely: 1106, Budapest Jászberényi út 45;
cégjegyzékszám: 01 09 339560; adószám: 26693075-2-42) („Szervező”).


3. A Játék nyereményei


A Szervező a nyereményjáték lezárását követően az összes résztvevő játékos között 3 db nyertest határoz meg,akik egy Oikos pulóvert, egy tálca Oikost és 2db Oikos kanalat nyerhetnek. A nyertes kiválaszthatja, melyik Oikos ízből szeretne egy tálca terméket.
Az alábbiak ízek közül választható:


- OIKOS ALMÁS PITE 4 x 125G
- OIKOS CITROMOS TÚRÓTORTA 4 x 125G
- OIKOS KEKSZ 4 x 125G
- OIKOS STRACCIATELLA 4 x 125G
- OIKOS MÁLNÁS-SAJTTORTA 4X125G
- OIKOS ÁFONYÁS SAJTTORTA 4x125G
- OIKOS HABDESSZERT EPER 125G
- OIKOS HABDESSZERT ÁFONYA 125G
- OIKOS ÉDES KETTES ÁFONYA 118g
- OIKOS ÉDES KETTES MEGGY 118g
- OIKOS ÉDES KETTES EPER 118g
- OIKOS ÉDES KETTES ŐSZIBARACK 118g
- OIKOS ÉDES KETTES CSOKIS CSILLAGOK 106g

A nyeremény készpénzre vagy más termékre nem váltható és át nem ruházható.


4. A Pályázaton való részvétel feltételei:


4.1. Jelen Szabályzat hatálya a Játékra, továbbá az abban részt vevő valamennyi, a 4.2. pontban meghatározott
résztvevőre terjed ki. A résztvevő tudomásul veszi, hogy a Játékra való jelentkezése előtt az ő kötelessége
előzetesen tájékozódni a Szabályzat rendelkezéseiről, ennek elmulasztására előnyök szerzése végett nem
hivatkozhat és e mulasztás nem eshet a Szervező, továbbá a lebonyolításban esetlegesen résztvevő bármely
más személy terhére.


4.2. A Játékban az vehet részt, aki az alábbi feltételeknek megfelel: a 18. életévét betöltött nagykorú,
cselekvőképes magánszemély, és a 4.4. pontban meghatározott személyek körébe nem esik, és érvényes
Facebook-regisztrációval rendelkezik, és követi a https://www.facebook.com/www.kifli.hu/.
Facebook-oldalt, a Játék posztja alatt válaszol a feltett kérdésre, komment formájában, az 5. pontban részletezett feltételeknek megfelelően, és egyúttal (automatikusan) elfogadta a jelen Szabályzatban leírt valamennyi feltételt.


Amennyiben a Játékos bármely okból nem felel meg a jelen Játékszabályzatban rögzített feltételeknek, úgy a
Szervező az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.
A Játékos a Játékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a jelen Játékszabályzatban
rögzített feltételeket és azokat feltétel nélkül elfogadta. Amennyiben a Játékos a feltételeket – annak bármely
rendelkezése tekintetében – nem fogadja el, Szervező a Játékból kizárja. A Szervező fenntartja a jogot, hogy
manipuláció, szabálytalan játék, visszaélés, vagy ezek gyanúja esetén a Játékból bárkit indoklás nélkül kizárjon.


4.3. Szervező kizárja felelősségét az esetleges technikai problémákért, függetlenül attól, hogy azok a Játékos
vagy a Szervező informatikai rendszerében, illetve szolgáltatásában, avagy a Facebook vagy Instagram
közösségi oldalon merültek fel.


4.4. A Pályázaton nem vehetnek részt a Kifli.hu Shop Kft. dolgozói, valamint a Játék szervezésében részt vevő
egyéb harmadik személyek és a Játék szervezésében részt vevő alvállalkozói és ezekkel munkaviszonyban vagy
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek, és ezen személyek Ptk. 8:1.§ (1) 1. pontjában
meghatározott közeli hozzátartozói.


4.5. A Játékos a játékban való részvétellel elismeri, hogy a Szabályzatot megismerte és az abban meghatározott
valamennyi feltételt elfogadja. A Résztvevő felel azért, hogy a játék során megadott személyes adatai a
valóságnak megfelelnek és a Játék teljes időtartama alatt valósak. Szervező a játék során megadott személyes
adatok valótlanságából vagy hibájából eredő mindennemű felelősségét kizárja.


5. A Pályázaton való részvétel menete:

AEI: Internal

5.1.A játék kizárólag Facebookon érhető el, a Kifli.hu Facebook-oldalán (https://www.facebook.com/www.kifli.hu/).


5.2. A Játékos saját Facebook (www.facebook.com) felhasználói oldalára történő bejelentkezés után, a Kifli.hu
Facebook-oldalán 2022. november 2-án közzétett posztjában létrehozott játékon keresztül vehet részt a
nyereményjátékban.


5.3. A Kifli.hu Facebook rajongói oldal arra kéri fel az oldal látogatóit, hogy válaszoljanak a posztban feltett
kérdésre komment formájában, a poszt alatt.


Ezzel a kéréssel Szervező játékot hirdet a https://www.facebook.com/www.kifli.hu/ oldalon keresztül, a
Facebook.com oldal felhasználói között.


5.4. A nyertesek a kommentelők közül kerülnek ki, akik rendelkeznek Kifli.hu felhasználói fiókkal, valamint
Budapesten és környékén vagy balatoni szállítási területeinken élnek.


5.5. Szervező a játék lezárását követően három (3) darab nyertest sorsol. A sorsolás nem nyilvános, a
https://commentpicker.com/ oldalon keresztül történik.


5.6. Szervező a nyerteseket Facebook üzenetben értesíti a nyereményről. Amennyiben a nyertes értesítésétől
számított 2 munkanapon belül nem jelentkezik, a Szervező új nyertest sorsol.


6. Nyeremény átvétele
6.1. A nyertes Játékosok értesítésétől számított 2 munkanapon belül köteles felvenni a kapcsolatot Szervezővel,
valamint Szervező rendelkezésére bocsátani teljes nevét, lakcímét, telefonszámát és e-mail címét, amire a
Szervező küldi ki a nyereményt.
6.2. Szervező a nyereményt a nyertes lakcímére küldi ki a Danone Magyarország Kft, mint a nyeremény
felajánlója közreműködésével.
6.3. A tartaléknyertes akkor válik jogosulttá a Nyereményre, ha a nyertes a jelen Játékszabályzatban leírt bármely
személyi és/vagy tárgyi feltételnek nem felel meg, és így a játékból Szervező kizárja, avagy a nyertes lemond
nyereményéről. A tartaléknyertest a Kifli.hu Facebook-oldalán Szervező nem hozza nyilvánosságra.
6.4. A nyereményjátékban való részvétel, illetve az ahhoz szükséges személyes adatok megadása önkéntes. A
nyereményjátékban való részvétel feltétele, hogy a játékos az adatkezelési nyilatkozatot elfogadja, amelyet a
játékos a pályázata megküldésével automatikusan elfogad. Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben
a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik.
Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Résztvevőnek arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai
kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését a Kifli.hu Facebook-oldalnak küldött privát üzeneten keresztül.
Ezen kívül a Résztvevőt megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. A Résztvevő tudomásul
veszi, hogy amennyiben tiltási nyilatkozatát a névre és elérhetőségi adataira kiterjedően teszi az 1. pontban
meghatározott határidő lezárultát megelőzően, úgy a játékban nem vehet részt, tekintettel arra, hogy ez esetben
a nyertes beazonosítása nem lehetséges.
A Résztvevők a játékban való részvételükkel tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a
Résztvevők nevét, illetve a Játék során megadott valamennyi adatukat, Szervező a nyertes Résztvevő
megállapítása, és elektronikus üzenet útján történő értesítése céljából felhasználja, valamint a nyertes nevét a
Szervező és/vagy annak megbízottja minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal
kapcsolatosan nyilvánosságra hozza, ha az indokolt vagy szükséges.
6.5. A nyeremény felhasználásával összefüggésben esetlegesen felmerülő költségek (pl. extra szolgáltatások
igénylése) és kiadások a Nyertest terhelik.
7. Adatvédelem
A Játékosok személyes adatainak kezelésére a jelen Egyedi Adatkezelési Tájékoztató irányadó. Az itt nem
szabályozott kérdéseket a játék szervezőjének Adatkezelési tájékoztatója fejti ki részletesen
https://kifli.hu/oldal/szemelyes-adatkezelesi-alapelvek.
7.1. Az adatkezelő adatai
Adatkezelő, üzemeltető: Kifli.hu Shop Kft.
Cím: 1106, Budapest Jászberényi út 45.
E-mail: info@kifli.hu
Web: https://kifli.hu/
Telefon: 06 80 444 333
Adószám: 26693075-2-42
Cégjegyzékszám: 01 09 339560
A nyeremény felajánlója: Danone Magyarország Kft.
Címe: 1134 Budapest, Váci út 35.
Cégjegyzékszám: 01-09-076725
Nyilvántartó bíróság: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság
Adószáma: 10594135-2-44
E-mail: danoneinfo@danone.hu
A Danone Magyarország Kft. (székhely: 1134 Budapest, Váci út 35; cégjegyzékszám: 01-09-076725; adószám:
10594135-2-44) nem vesz részt a jelen Játék szervezésében és lebonyolításában, erre tekintettel a Danone Kft.
felelőssége kizárt a jelen Játékkal kapcsolatosan.

7.2. Adatkezelési cél és jogalap
A Játékban történő részvétel során a Játékos a weboldalon történő regisztráció során korábban megadott
adatainak alábbi adatkezelési célból történő kezeléséhez járul hozzá, illetve az alábbiak szerinti jogalap
keletkezik:
Kezelt adatok és az adatkezelés megnevezése: a Játékban résztvevő Játékos felhasználóneve, teljes neve,
lakcíme, telefonszáma és e-mail címe.
Az adatkezelés célja: a Játék lebonyolítása, beleértve a sorsolást és kapcsolattartást. Átláthatóság biztosítása,
többszörös regisztráció kiszűrése. A Kifli.hu Shop Kft. és játékosok jogos érdekén alapuló érdekmérlegelés, jogos
érdek: a játék tisztességessége, egyenlő esélyek biztosítása. A Játék tisztességes lebonyolítása, visszaélések
megakadályozása.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása
A nyerteshez kapcsolódó adminisztráció, a nyeremény átadása, nyereményhez kapcsolódó adófizetési
kötelezettség teljesítése az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényen, a számvitelről szóló 2000. évi C.
törvény, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény alapján történik.


7.3. Az adatok megőrzési ideje
A Játék során kapott adatokat kizárólag a cél megvalósulásáig és a jogszabályban meghatározott ideig kezeli az
adatkezelő. Az alábbi táblázat mutatja az adatkezelés időtartamát:
Kezelt adat: A Játékban résztvevő Játékos felhasználó és teljes neve, lakcíme, telefonszáma és e-mail címe.
Időtartam: a Játék időtartama és azt követő 6 hónap
A nyerteseket a szervező Facebook üzenet formájában értesíti.
A nyertes adatainak kezelése (teljes név, lakcím, telefonszám, e-mail cím; szükség esetén
adószám/adóazonosító jel)
A Kifli.hu Shop Kft. adatkezelési gyakorlatáról, a Játékosokat megillető adatkezelési igényekről
(Igényérvényesítési cím: 1106 Budapest, Jászberényi út 45.) és egyéb, a jelen Szabályzatban nem szabályozott
adatkezelési feltételekről az Általános Adatkezelési Szabályzat (https://kifli.hu/oldal/szemelyes-adatkezelesi-
alapelvek) rendelkezik.


8. Felelősség
A pályázatok hiányosságáért (teljes név-, lakcím, telefonszám e-mail cím elírás, kevesebb válasz stb.), értesítési,
vagy egyéb késedelemért a Kifli.hu Shop Kft. nem vállal felelősséget. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott
adatokból, vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk
viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Kifli.hu Shop Kft.-nek
általában nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség, és minden ezzel járó jogi és anyagi
következmény minden esetben kizárólag a Játékosokat terheli. A Kifli.hu Shop Kft. kizár minden felelősséget
bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékokban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból,
hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó
költségekért, károkért, veszteségekért. A Játékos a Játékban történő részvétellel kifejezetten lemond a Játék
lebonyolításával, a sorsolással, a nyereményekkel, a nyertesekkel kapcsolatos, a Kifli.hu Shop Kft.–vel vagy
bármely harmadik személlyel szembeni igényérvényesítésről.


A Kifli.hu Shop Kft. a Játék pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott
célra való alkalmasságáért semmilyen felelősséget nem vállal. A Kifli.hu Shop Kft. nem vállal továbbá
felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot, valamint a jelen Szabályzatot tartalmazó
weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. A Kifli.hu Shop Kft. nem felel továbbá a rajta kívül álló
okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással)
összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.


A Játék során beküldött tartalmakkal kapcsolatosan kizárólag az adott Játékos tartozik felelősséggel. A Kifli.hu
Shop Kft. kizár minden felelősséget a Játékos által a beküldött, illetve közzétett, vagy a Játékhoz kapcsolódóan
így nyilvánosságra hozott tartalommal vagy másként okozott, vagy egyébként a Játékos magatartásával
összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kár és jogsérelem, illetve egyéb
következmény vonatkozásában. Szavatolja, hogy a képen személyábrázolás nem szerepel.
Amennyiben a Játékos magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság, illetve bíróság a Kifli.hu Shop Kft.-vel szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Játékos köteles minden a Kifli.hu Shop Kft. által megkövetelt intézkedést megtenni és a Kifli.hu Shop Kft.-nek megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget (beleértve a sérelemdíjat is), ami a Kifli.hu Shop Kft.-t a Játékos bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.


9. Záró rendelkezések
9.1 Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Játékot akár
annak időtartama alatt egyoldalúan módosítsa, vagy megszüntesse. A szabályzat módosításait, illetve a Játék
esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a módosítást, illetve megszüntetést megelőzően a Szervező
közzéteszi a Játék kihirdetésére szolgáló kommentben. A Játékra regisztráló Játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. A Szervező bármely, a jelen Játékkal kapcsolatos döntése végleges és minden tekintetben kötelező érvényű, azokkal kapcsolatban jogi úton eljárás nem kezdeményezhető.


9.2 Szervező kijelenti és vállalja, hogy amennyiben a Nyeremény igénybevételével kapcsolatban vitás kérdés
merül fel, azokat megpróbálja a Résztvevőkkel elsősorban tárgyalásos úton, megegyezéssel rendezni.
Bármilyen vitás kérdésben a Szervező döntése az irányadó.
9.3 A Kifli.hu Facebook-oldalán vagy Instagram-profilján indított promóciók függetlenek a Facebooktól és
Instagramtól; a Facebook nem támogatja, és nem vesz részt bennük, a Játékot kizárólag a Szervező indítja. A
Játék használata során a Játékos internetszolgáltatójának üzletszabályzata, valamint a Facebook és Instagram

AEI: Internal

szabályzatai változatlanul irányadóak. A Játékos tudomásul veszi, hogy az üzenet- és adatátviteli-, valamint
válaszadási sebesség a kiszolgáló technikai feltételeinek függvénye, és ezért sem a Szervező, sem a Lebonyolító
felelősséget nem vállal. A fentieket kedvezőtlenül befolyásolhatja a hálózati leterheltség és egyéb olyan, a
Szervezőn és partnerein kívül álló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) hálózati torlódás, lefedettség,
kapcsolati hibák, az eszközök teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása.


Budapest, 2022. november 2.