• Kedves Kiflis! Készülj fel előre velünk - tömeg és sorban állás nélkül - a május 19-20-ai munkaszüneti napokra! Pünkösdkor ugyan mi is zárva tartunk, de előrendelést természetesen fogadunk.
Ingyen szállítás, garantált aznapi kiszállítás ha 16:00 előtt rendelsz, csak Prémium tagoknak elérhető kedvezmények és még további előnyök várnak.Ingyen szállítás, és garantált aznapi kiszállítás, ha 16:00 előtt rendelsz
Vásárolj minimum értékhatár nélkül
Exkluzív 15 % kedvezmény top termékekre
Exkluzív kedvezmények csak klubtagoknak

SPÓROLJ VIZET A FINISH-EL ÉS NYERJ! - Játékszabályzat

 

A FINISH NYÁRI PROMÓCIÓ „SPÓROLJ VIZET A FINISH-EL ÉS NYERJ!” ELNEVEZÉSŰ ORSZÁGOS FOGYASZTÓI PROMÓCIÓS NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI-, ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

 

1.           A JÁTÉK SZERVEZŐJE

 

A Finish nyári promóciója, a „Spórolj vizet a Finish-sel és nyerj” elnevezésű nyereményjáték (”Játék”) szervezője a RB (Hygiene Home) Hungary Kft. (cím: 1113 Budapest, Bocskai út 134-146.; cégjegyzékszám: 01-09-334018, adószám: 26593975-4-43, e-mail cím: DLHuCsHyHo@reckitt.com  ) (”Szervező” vagy „Adatkezelő”). A Játék lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a Szervező által megbízott, Human Telex Advertising Kft. (cím: 1036 Budapest, Lajos utca 74-76.; adószám: 14112355-2-41; cégjegyzékszám: 01-09-889436., e-mail cím: finishnyeremeny@humantelex.hu) (”Lebonyolító” vagy „Adatfeldolgozó”) látja el.

 

2.           A JÁTÉKBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

 

2.1         A Játék nyelve: magyar. A Játékban kizárólag magyarországi lakó-, vagy tartózkodási hellyel rendelkező, a jelen részvételi-, és játékszabályzatban („Játékszabályzat”) meghatározott, kizárt személyek körébe nem eső, 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy („Játékos”) vehet részt, aki a Játék 3. pontban írt időtartama alatt vásárol bármely magyarországi Tesco, Dm, Rossmann, Ecofamily, emageMAG, kifli.hu, pelenka.hu, pepita.hu, Euronics, Penny, METRO üzletekben Finish terméket („Termék”),

•             a vásárlást/vásárlásokat követően ellátogat a finishnyeremeny.hu weboldalra („Weboldal”), amely a https://reckitt-nyeremenyjatek.hu/ gyűjtőoldalra ("Gyűjtőoldal”) vezeti a Játékost, ahol a kapcsolódó  személyes adatainak (név, telefonszám, postai cím, e-mail cím, Játékos által létrehozott, minimum 8 karakterből álló, legalább egy kis és egy nagybetűt tartalmazó jelszó) megadásával regisztrál azon, valamint feltölti  a  vásárlását  igazoló  bizonylaton, számlán  (együtt a továbbiakban: „Blokk”) szereplő  AP  kódot, számlaszámot (együtt a továbbiakban: „Kód”), megadja a vásárlással kapcsolatos nyugtaszámot, a vásárlás típusát (személyes vagy online), a vásárlás helyét és idejét, a megfelelő mezők bejelölésével elfogadja a Játékszabályzatban írt valamennyi feltételt, és hozzájárul az adatainak a Játékkal összefüggő – a Játékszabályzatban, valamint az Adatkezelési Tájékoztatóban („Tájékoztató”) írtak szerinti – kezeléséhez, valamint adatbiztonsági okokból kitölti a Google captcha-t (ez segít védekezni a Szervező számára a programok általi automatikus adatkitöltés útján történő csalások ellen). Hangsúlyozandó, hogy a Szervező a regisztráció után kiküld egy jóváhagyó e mailt a regisztráció során megadott email címre egy egyedi linkkel, amelyre kattintva tudja aktiválni regisztrációját a Játékos (a jóváhagyó e-mailben megadott dátumig); a regisztráció fenti jóváhagyását követően a Gyűjtőoldalon a Belépés fül alatt tud bejelentkezni, és utána bejelentkezett állapotban tud Kódo(ka)t feltölteni. Hangsúlyozandó továbbá, hogy online vásárlás esetén a Játékos nem kap Kódot tartalmazó Blokkot, így ez esetben a Játékos a számlájához („Számla”) tartozó rendelésszámot („Rendelésszám”) adja meg, ha részt kíván venni a Játékban. A fentieken túl a Játékosok (hozzájárulásuk alapján) szintén jogosultak (külön szövegdoboz kipipálásával) hozzájárulni ahhoz, hogy a jövőben a Játékhoz hasonló promóciókról, illetve promóciós játékokról információt, kuponokat, megkereséseket kapjanak a Szervezőtől,

•             Kiemelendő, hogy a fentebb jelölt személyes adatok megadása nélkül a Játékban való részvétel nem biztosítható, illetve a fentiek szerinti vonatkozó mezők bejelölése, illetve a Kód feltöltése vagy Rendelésszám megadása a fentebb írtak szerint a Játékos pályázata („Pályázat”) benyújtásának minősül. 

Egy Játékos maximum napi 500 Pályázatot nyújthat be a Játékba, vagyis a Játék teljes időtartama alatt legfeljebb 5000 Pályázatot.

2.2           Minden Játékos köteles a Játék végét követő 90 (kilencven) napig sértetlenül, és jól olvasható módon megőrizni – nem csak a nyertes, hanem az összes Pályázatként benyújtott – 2.1. pontban meghatározott Termék vásárlását igazoló Blokkot, illetve (online vásárlás esetén) a Számlát, tekintettel arra, hogy a kieső nyertes helyére új nyertes léphet a sorsolást követően a Játékszabályzatban foglaltak szerint. Nyertes Pályázat esetén a Lebonyolító részére a nyertes Játékos köteles e-mailen (szkennelve, fotózva) megküldeni a nyertes Pályázathoz tartozó Blokkot, illetve (online vásárlás esetén) Számlát az 5. pontban foglaltak szerint, amely a nyeremény átvételének előfeltétele. A Lebonyolító kizárólag azokat a Blokkokat fogadja el, amelyeken a vásárolt, 2.1. pontban megjelölt Termék egyértelműen beazonosítható módon feltüntetésre került, az AP kód és a nyugtaszám egyezik a Pályázat során megadottal, Számlák esetén pedig azokat, amelyeken a vásárolt, 2.1. pontban megjelölt Termék egyértelműen beazonosítható módon feltüntetésre került, a Rendelésszám pedig egyezik a Pályázat során megadottal.

 

Amennyiben a Blokkon vagy Számlán a Termék megnevezés helyett „gyűjtő” megnevezés szerepel, akkor a Blokkot vagy Számlát nem áll módunkban elfogadni.

 

2.3         Amennyiben a Játékos a Szervező vagy a Lebonyolító felhívására nem tudja bemutatni a Pályázatként feltöltött nyertes Kódot tartalmazó Blokkot, illetve nyertes Rendelésszámot tartalmazó Számlát, úgy a Szervező, illetve a Lebonyolító a Játékost kizárja a Játékból.

 

2.4         Azok a Pályázatok, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból kizárásra, míg az érvényes Pályázatok számítógépes rögzítésre kerülnek a Tájékoztatóban jelölt időtartamig.

 

2.5         A Szervező, illetve a Lebonyolító a nem valós adatokat megadó Játékosokat kizárja a Játékból.

 

2.6         Egy Játékos csak egy e-mail címmel vehet részt a Játékban: kizárólag egy e-mail címről jogosult Pályázatot feltölteni. Azon Játékost, aki az e-mail címre vonatkozó jelen szabályt megszegi, a Szervező, illetve a Lebonyolító kizárja a Játékból. 

 

2.7         Szervező, illetve a Lebonyolító kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok saját adataik megadásával küldenek be a Játékba. Amennyiben a Játékos nem saját e-mail címet vesz igénybe, a Játékkal kapcsolatos e-mail fiók használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban Szervező, valamint Lebonyolító mindennemű felelősségét kizárja.

 

2.8         A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet-  és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn, illetve Lebonyolítón kívülálló tényező, mint például (ideértve különösen, de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.  

 

2.9         A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező és Lebonyolító megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost, valamint a Pályázatát a Játékból kizárja.

 

2.10       A Játékból ki vannak zárva a Szervező, a Játékban résztvevő Termékeket árusító üzletek, a Lebonyolító, valamint a Játék szervezésében részt vevő egyéb harmadik személyek munkavállalói, és mindezen személyeknek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bek. 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói. 

 

2.11       A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban vesznek részt a Játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással növeljék. Ilyen Játékosoknak minősülnek például, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket, és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. 

 

2.12       A Szervező, illetve a Lebonyolító fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mail címeket, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Játékból. 

 

3.           A JÁTÉK IDŐTARTAMA

 

A Játék 2022. szeptember 5. napján 00 óra 00 perc 00 másodperctől 2022. október 2.

napján 23 óra 59 perc 59 másodpercig tart. 

 

A Játék kezdő időpontja előtt, illetve záró időpontja után beérkezett Pályázatokat a Szervezőnek, illetve a Lebonyolítónak nem áll módjában érvényes Pályázatként elfogadnia. 

 

4.           A JÁTÉKBAN RÉSZTVEVŐ TERMÉKEK:

 

A Játékban a Szervező által forgalmazott, és a fenti 3. pontban meghatározott Játék időtartama alatt, Magyarországon, a 2.1 pontban meghatározottak szerinti üzletekben az alábbi Termékek vesznek részt:

 

Termék megnevezés       Kiszerelés

                             

Finish Power All in One regular 20 db

Finish Quantum All in One regular           18db

Finish Ultimate All in One regular            15db

Finish Power All in One gél regular          650ml

Finish Power All in One gél regular          650+350ml

Finish Classic mosogatógép tabletta Regular       57db

Finish Power Essential regular   52db

Finish Power All in One regular 48db

Finish Power All in One lemon    48db

Finish Quantum All in One regular           36db

Finish Quantum All in One lemon            36db

Finish Ultimate All in One regular            30db

Finish Ultimate All in One lemon              30db

Finish Power All in One gél          2*650ml

Finish Power All in One 0% gel   900ml

Finish Power All in One 0% tabletta        40db

Finish Power All in One regular 60db

Finish Power All in One lemon   60db

Finish Quantum All in One regular           44db

Finish Classic mosogatógép tabletta Regular       90db

Finish Classic mosogatógép tabletta Lemon         90db

Finish Power Essential regular   86db

Finish Power All in One regular 80db

Finish Power All in One lemon   80db

Finish Quantum All in One regular           60db

Finish Quantum All in One lemon            60db

Finish Ultimate All in One regular            50db

Finish Ultimate All in One lemon              50db

Finish Power All in One regular gél          1000+650ml

Finish Power All in One 0% tabletta        70db

Finish Classic regular      110db

Finish Classic lemon       110db

Finish Power Essential   100db

Finish Power All in One regular 94db

Finish Power All in One lemon   94db

Finish Quantum All in One regular           72db

Finish Ultimate All in One regular            60db

Finish Ultimate All in One lemon              60db

Finish Power All in One gél regular          2*1000ml

Finish Classic regular      140 db

Finish Quantum All in One regular           100 db

Finish Ultimate All in One regular             80db

Finish Regeneráló só      1,5kg

Finish Géptisztító folyadék Regular         250ml

Finish Géptisztító folyadék Lemon           250ml

Finish Géptísztító tabletta Regular          3db

Finish Öblítő Regular      400ml

Finish Öblítő Lemon       400ml

Finish Mosogatógép illatósító Lemon      1db

Finish Géptisztító só       4kg

Finish Green 0% Ölbítő 400ml

Finish Géptisztító folyadék Regular         2*250ml

Finish Géptisztító folyadék Lemon           2*250ml

Finish Öblítő Regular 800ml        800ml

Finish Öblítő Lemon 800ml          800ml

Finish Géptísztító tabletta Regular          12db

Finish Classic regular 90 db + deo            90 db + 1 db

Finish All in One box regular 86 db + lemon géptisztító 250 ml    86 db + 1 db

Finish regenráló só 1,5 kg + öblítő 400ml              1,5 kg + 400 ml

Finish Classic regular 7x30 db multipack               7x30 db

Finish 'Love your dishwasher" additív multipack (4 kg gépi regeneráló só, 2x800 ml, géptisztító 2x250 ml, citromos illatosító, 60ml)   multipack

Finish mosogatógép kezdő csomag 5 részes        multipack

Finish 4in1 kezdőcsomag             multipack

Finish Quantum regular               7x18 db

Finish All in One MAX GigaPack mosogatógép tabletta csomag, 120 db   6x20 db

 

A Játékban a kasszasoron kívül (üzletsoron található boltokban) történő vásárlások nem vesznek részt, ide nem értve az online vásárlást. A Játékban a Szervező által forgalmazott más Termékek nem vesznek részt.

 

5.           A JÁTÉK MENETE, LEBONYOLÍTÁSA, FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA

 

5.1         A Játék során a Játékos feladata, hogy a Játék 3. pontban meghatározott időtartama során vásároljon valamely magyarországi 2.1 pont szerint megadott üzletben bármilyen, a Játékszabályzat 4. pontjában rögzített Terméket, továbbá a Játék 3. pontjában meghatározott időtartam során elvégezze a Játszabályzat 2.1. pontjában írt lépéseket.

 

A Játékos feladata továbbá, hogy őrizze meg az összes Pályázatként feltöltött, a Termék vásárlását igazoló Blokkot, illetve Számlát, beleértve a nyertes Kódot tartalmazó Blokkot, illetve nyertes Rendelésszámhoz tartozó Számlát, a Játék teljes időtartama alatt, valamint a Játék lezárását követő 90 (kilencven) napig sértetlenül, és jól olvasható módon, tekintettel arra, hogy a kieső nyertes helyére új nyertes léphet a sorsolást követően a Játékszabályzatban foglaltak szerint.

 

5.2         A Pályázatok hiányosságáért / hibájáért (ideértve különösen: hibás adatok megadása, hibás adatokkal való kód-, illetve bizonylatszámfeltöltés,bizonylatszámfeltöltés stb.) a Szervező és a Lebonyolító a nyertesek vagy más személyek felé semmiféle felelősséget nem vállal, a Játékkal kapcsolatban levelezést nem folytat, felvilágosítást kizárólag az finishnyeremeny@humantelex.hu e-mail címre történő elektronikus üzenetre történő válaszlevél formájában ad.

 

5.3         A Játékos által megadott adatok hiányosságáért, valamint az ebből adódó értesítési, vagy szállítási késedelemért a Szervező és a Lebonyolító nem vállal felelősséget. A Játékos az általa tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maga viseli. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek és a Lebonyolítónak nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékost terheli. Hiányos, vagy rosszul megadott adatok esetén adott Játékos nyereményre nem jogosult, abban az esetben sem, amennyiben az adatok hiányossága, valótlansága a nyertes kiválasztását követően derül ki.

 

5.4         NYEREMÉNYEK („NYEREMÉNY”)

 

5.4.1      Nyerő időpontok 

 

5.4.1.1  Lebonyolító a Szervező Megbízásából a Játék kezdő időpontját megelőzően, 2022.  augusztus 31.  napján 11 óra 00 perckor – a 1036 Budapest, Lajos utca 74-76. V. emeleti irodában – a Játék teljes időtartamának tekintetében összesen 88 db (nyolcvannyolc darab) nyerő időpontot sorsol a Játék teljes időtartamának vonatkozásában. A nyeremény nyertese mindig a nyerő időpont utáni első beküldő.

 

5.4.1.2  A nyereményeket a Játékszabályzatnak mindenben megfelelő azon Játékosok nyerhetik meg, akik a nyereményekre vonatkozóan előre meghatározott adott nyerő időpontban vagy az azutáni legkorábbi időpillanatban (óra, perc, másodperc) elsőként küldenek be érvényes Pályázatot a Játékszabályzat 2.1. pontjában írtak szerint. Amennyiben több Játékos másodpercre azonos időpontban küld be érvényes Pályázatot, a Szervező, illetve a Lebonyolító azt a Játékost tekintik nyertesnek, akinek Pályázatát a számítógépes rendszer sorrendben elsőként dolgozza fel.

 

5.4.1.3  A nyerő időpontok meghatározása közjegyző jelenlétében, a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolással történik. A Lebonyolító a sorsolásról jegyzőkönyvet vesz fel, amelyet a sorsoláson jelen lévő közjegyző aláírásával hitelesít. A sorsolásról felvett jegyzőkönyvet Lebonyolító elzárt helyen őrzi és gondoskodik arról, hogy annak tartalmát a Játék lezárásáig senki se ismerhesse meg. A nyerő időpontok a Játék végeztével bárki által szabadon megtekinthetőek, előzetes időpont egyeztetés után a Lebonyolító székhelyén a Játék végétől számított 90 (kilencven) naptári napon belül.

 

5.4.1.4  Amennyiben a nyertes Játékos Pályázata a Játékszabályzatban meghatározott bármely okból kizárásra kerül, a Szervező, illetve a Lebonyolító a fentebb meghatározott nyerő időpontokat követően másodikként beküldött Pályázat beküldőjét választja nyertesnek az adott nyeremény tekintetében.  

 

5.4.2      Nyeremények

 

A Játék időtartama alatt nyerő időpontos napi és heti nyeremények, továbbá egy fődíj sorsolására kerül sor, így mindösszesen 89 db (nyolcvankilenc) nyeremény kerül kiosztásra. 

 

A nyeremények változtatásának jogát a Játék teljes időtartama alatt a Szervező fenntartja.

 

A nyeremények át nem ruházhatók, készpénzre nem válthatók, és azonos értékű, de más nyereményre sem válthatók.

 

5.4.2.1  Napi nyeremények: összesen 84 db (nyolcvannégy) darab Finish ajándékcsomag, mely tartalmazza az alábbi termékeket: Finish Ultimate All in 1 Lemon Sparkle kapszula, Finish Rinse&Shine Aid mosogatógép öblítő (800 ml), Finish vízlágyító só. A nyeremény készpénzre nem váltható, annak felhasználásból eredő károkért a Szervező, illetve a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal. Kiemelendő továbbá, hogy a nyeremény (Finish ajándékcsomag) Játékos vagy más jogosulatlan személy általi kereskedelmi forgalomba hozatala büntetőjogi következményeket vonhat maga után.

 

5.4.2.2  Heti nyeremények: összesen 4 db Bosch BBS712A Unlimited 7 vezeték nélküli porszívó 139.000 Ft értékben, az ajándékcsomag készpénzre nem váltható, annak felhasználásból eredő károkért a Szervező, illetve a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal. Kiemelendő továbbá, hogy a nyeremény (Bosch BBS712A Unlimited 7 vezeték nélküli porszívó) Játékos vagy más jogosulatlan személy általi kereskedelmi forgalomba hozatala büntetőjogi következményeket vonhat maga után.

 

5.4.2.3  Fődíj: 1 db IKEA ajándékkártya 1.000.000 Ft értékben, mely kártya 5 éven belül szabadon felhasználható a magyarországi üzletekben. Az ajándékkártya készpénzre nem váltható, annak felhasználásból eredő károkért a Szervező, illetve a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal. Kiemelendő továbbá, hogy a nyeremény (IKEA ajándékkártya) Játékos vagy más jogosulatlan személy általi kereskedelmi forgalomba hozatala büntetőjogi következményeket vonhat maga után.

 

A Játékosok által a Játék teljes időtartama alatt érvényesen beküldött összes Pályázat közül – 2022.  október 3. napján 11 óra 00 perckor – Lebonyolító a 1036 Budapest Lajos utca 74-76. V. emelet alatti irodában – közjegyző jelenlétében a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolással – sorsolja ki a fődíj nyertesét.

 

A Lebonyolító a sorsolásról jegyzőkönyvet vesz fel, amelyet a sorsoláson jelen lévő közjegyző aláírásával hitelesít.

 

Egy Játékos összesen 1 db (egy darab) nyereményre lehet jogosult az adott kategórián (napi nyeremény/heti nyeremény/fődíj) belül. Amennyiben olyan Játékos Pályázata nyer, aki már megnyert 1 db (egy darab) nyereményt, helyette az aktuális nyerő időpontot követően másodikként beküldött Pályázat beküldője lesz a nyertes az adott nyeremény tekintetében. Hangsúlyozandó azonban, hogy a napi nyeremény nyertese a heti nyereményre is jogosult lehet, illetve a heti nyeremény nyertese is jogosult lehet napi nyereményre, a fődíjat pedig a korábban napi nyereményt vagy heti nyereményt nyert Játékosok is megnyerhetik.

 

Szervező, illetve megbízása alapján a Lebonyolító a sorsolás alkalmával 4 (négy) tartaléknyertes Pályázatot is kisorsol. A tartaléknyertesek a kisorsolásuk sorrendjében válnak jogosulttá a nyereményre, amennyiben a nyertes vagy az előttük álló tartaléknyertes Pályázata bármely okból érvénytelen, vagy a nyertes vagy az előttük álló tartaléknyertes, illetve Pályázata a Játékból kizárásra kerül. 

 

6.           NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE, NYEREMÉNYEK ÁTADÁSA, TARTALÉKNYERTESEK

 

6.1         Értesítések:

- a nyertesek nevét Lebonyolító (a nyertesek fül alatt) a nyerő időponttal, illetve a fődíj kisorsolásával érintett napot követő 48 órán belül közzéteszi a Weboldalon (teljes név, nyertesség ténye);

- a fődíj, illetve heti nyeremények esetén a nyertes Játékost a Szervező vagy a Lebonyolító a Játékszabályzat 2.1. pontja szerint megadott e-mail címre küldött elektronikus üzenetben (e-mailben) is értesíti 48 órán belül („Értesítés”); amennyiben a Pályázat nem nyert, erről a Játékos azonnali értesítést kap. Napi nyeremények esetén ezzel szemben a Játékosok a Gyűjtőoldalon azonnali visszajelzést kapnak, hogy kiválasztásra kerültek, mint potenciális nyertes, és hogy az finishnyeremeny@humantelex.hu e-mail címen vegyék fel a kapcsolatot a Szervezővel.

 

6.2         A nyertes Játékos az finishnyeremeny@humantelex.hu e-mail címre küldött e-mailben köteles az Értesítés kézhezvételét követő 5 (öt) munkanapon belül visszaigazolni az Értesítést, illetve ahhoz csatoltan elküldeni a nyertes Kódot tartalmazó Blokkot (fotózva, vagy szkennelve, olvasható JPG/JPEG, PNG, GIF vagy PDF formátumban) vagy a nyertes Rendelésszámhoz tartozó Számlát (a Számla szerinti formátumban), és megadni a nyeremény eljuttatása céljából magyarországi postai címét. A nyertes Játékos a futárszolgálattal való könnyebb kapcsolattartás érdekében mobiltelefonszámát is megadhatja, önkéntes hozzájárulása alapján.

 

Amennyiben a nyertes a fenti határidőn belül az Értesítést nem igazolja vissza, vagy  nem  adja  meg  a nyeremény átvétele érdekében a  magyarországi  postai  címét,  illetve nem küldi el a nyertes Kódot tartalmazó Blokkot  vagy a nyertes Rendelésszámhoz tartozó Számlát a fentiek szerint,  vagy  a  küldött  Blokk  Kódja, a vonatkozó nyugtaszám, illetve a Számlához tartozó Rendelésszám  nem egyezik a nyertes Pályázat szerinti adatokkal,  úgy a nyertes Játékos Pályázata kizárásra kerül, és a Szervező, illetve Lebonyolító a meghatározott nyerő időpontokat követően (a nyerő  időponthoz  képest  az  azt  követő  második  legközelebb álló időpontban) másodikként beküldött Pályázat beküldőjét nevezi ki nyertesnek.

 

A fenti 5 munkanapos visszaigazolási határidő vonatkozásában az e-mail fenti e-mail címhez tartozó e-mail fiókba való érkezése irányadó, nem pedig az e-mail feladási, illetve elküldési dátuma. Szervező, illetve Lebonyolító a Játék tisztaságának ellenőrzése érdekében jogosult a nyertes Játékostól a nyertes Játékos által feltöltött összes Pályázathoz tartozó Blokkot vagy Számlát postai úton vagy személyes bemutatás útján, illetve Számla esetén e-mailben történő megküldés útján bekérni a Játék lezárását követő 90 (kilencven) napon belül. Amennyiben a Játékos nem tudja beküldeni, illetve bemutatni a Pályázatként feltöltött Blokko(ka)t, illetve Számlákat, vagy a Blokk Kódja, a vonatkozó nyugtaszám, illetve a Számlához tartozó Rendelésszám nem egyezik a nyertes Pályázat szerinti adatokkal,  akkor a Játékos nem jogosult a nyereményre,  és arra helyette a nyerő  időponthoz  képest  az  azt  követő  második  legközelebb álló időpontban feltöltött Pályázatot benyújtó Játékos lesz jogosult, illetve a fődíj nyertese esetén a fődíjra a tartaléknyertes válik jogosulttá.

 

6.3         A nyereményt a Szervező, illetve a Lebonyolító postai úton, a Játékos által az Értesítés visszaigazolása során megadott postai címére kézbesíti a Játék lezárásától számított 120 (százhúsz) naptári napon belül. A Szervező, illetve a Lebonyolító a nyeremény átadását kétszer kísérli meg. A nyertes Játékos köteles a nyereménye átvétele tekintetében a Szervezővel, illetve a Lebonyolítóval együttműködni.  Ha együttműködési kötelezettségének a nyertes Játékos nem tesz eleget, és így a nyeremény átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező vagy Lebonyolító terhére nem róható fel. Amennyiben a nyertes nem tudja átvenni a nyereményt, úgy annak kézbesítését a futárszolgálat újból megkísérli (a fentiek szerint összesen két alkalommal). Amennyiben a nyertes Játékos a második kézbesítéskor sem veszi át a nyereményét, az visszaszállításra kerül a Lebonyolító irodájába: Human Telex Advertising Kft. (1036, Budapest, Lajos utca 74-76. V. emelet). Innentől kezdve a nyertesnek lehetősége van arra, hogy előzetesen egyeztetett időpontban, további 30 napon belül személyesen vagy meghatalmazottja útján (írásos meghatalmazással) átvegye a fenti helyszínen nyereményét. Amennyiben erre a fenti 30 napon belül sem kerül sor, úgy a nyertes elveszti jogosultságát a nyereményre, és arra a tartaléknyertes lesz jogosult.

 

6.4         Szervező, illetve a Lebonyolító kizárja a Játékból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére a nyereményt azért nem lehet átadni, mert a regisztrációkor, illetve a Pályázata feltöltésekor megadott vagy az Értesítés visszaigazolásában feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a Játékszabályzatban írt személyi feltételeknek. Egyértelmű elírás, vagy korábban elírt, de a fenti visszaigazolásig határidőben korrigált kapcsolattartási adatok esetében (pl. a Játékos az értesítést követő visszaigazolást tartalmazó e-mailben véletlenül elírja a postai címét, azonban ezt a visszaigazolási határidőn belül egy újabb e-mailben korrigálja, és megadja helyes postai címét) azonban ezen korrekciót a Szervező vagy a Lebonyolító elfogadhatja, így a Szervező vagy a Lebonyolító ezirányú döntése hiányában ezen Pályázatok nem kerülnek kizárásra. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt és a Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

 

6.5         Tartaléknyertesek: A tartaléknyertesek abban az esetben válnak jogosulttá a nyereményre, amennyiben a nyertes vagy a sorrendben előttük álló tartaléknyertes

 

-             nem felel meg a jelen Játékszabályzatban írt személyi és/vagy egyéb feltételeknek, vagy írásban (ideértve: e-mailben küldött lemondást tartalmazó nyilatkozatot is) lemond a nyereményről, illetve a fentebb írtak szerinti 5 munkanapon belül nem nyilatkozik, illetve a Játékban megadott e-mail címen nem elérhető,

-             nem tudja bizonyítani a nyereménye kapcsán nyertes Kód vagy Rendelésszám meglétét, amelyet a Lebonyolító/Szervező részére a fentiek szerint elküld, így kizárásra kerül.

 

A Szervező vagy a Lebonyolító az azonnali nyeremények (mint napi és heti nyeremények) tartaléknyerteseit a Játékszabályzat 2.1. pontja szerint megadott e-mail címen értesíti legkésőbb 10 (tíz) munkanapon belül. Ha a tartaléknyertesek a fentiek ellenére nem értesülnek a nyertesség tényéről (például így sem értesülnek róla, illetve az e-mail fiókjukkal kapcsolatos probléma okán az Értesítést nem, vagy nem megfelelő időben, illetve módon kapják meg), azért a Szervezőt és/vagy a Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

 

7.           ADÓZÁS

 

A nyereményekhez tartozó esetleges adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli, vele szemben Játékosok semmilyen további igényt nem érvényesíthetnek; a Szervező e tekintetben mindennemű felelősségét kizárja.  

 

8.           VEGYES RENDELKEZÉSEK

 

8.1         A Pályázatok hiányosságának/hibájának (pl. névelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.)  okán, illetve egyébként a Szervező, illetve Lebonyolító érdekkörén kívül eső okból történő nyeremények kézbesítésének lehetetlenüléséért vagy késedelméért, illetve a nyeremény kézbesítése során keletkezett károkért sem a Szervező, sem a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal, azért őket felelősség nem terheli.

 

8.2         A Szervező nem ajánlja a Játékban való részvételt más személy e-mail címének megadásával. Amennyiben más személy e-mail címét adja meg a Játékos, úgy a Játékos köteles ezen e-mail cím megadása előtt az érintett hozzájárulását kérni, vagy más jogalapot megjelölni, illetve tájékoztatni az érintettet az e-mail cím megadásáról, jelen Játék kapcsán való felhasználásáról. A Játékkal kapcsolatos e-mail használat jogosulatlanságából, illetve más személy egyéb adatainak jogsértő megadásából fakadó esetleges károkkal vagy vitákkal kapcsolatban a Szervező, valamint a Lebonyolító mindennemű felelősségét teljes mértékben kizárja. A Játékos által szolgáltatott valótlan, hiányos, megtévesztő, illetve téves adatokból származó esetleges károkért vagy jogvitákért a Szervezőt, valamint Lebonyolítót semminemű felelősség nem terheli.

 

8.3         Amennyiben a Játék a Szervező és a Lebonyolító minden ésszerű erőfeszítése ellenére sem bonyolítható le a tervek szerint, a Szervező jogosult arra, hogy előzetes bejelentés nélkül bármikor visszavonja, lezárja, módosítsa vagy felfüggessze a Játék egy részét, vagy egészét.

 

8.4         A Szervezőnek és a Lebonyolítónak jogában áll felkérnie a résztvevőket a Játékszabályzat fenti 2.1. pontja szerint személyazonosságuk, illetve 18. életévük betöltésének, így a Játékban való részvételi jogosultság igazolására személyazonosító okmányuk (személyazonosító igazolvány vagy vezetői engedély vagy útlevél vagy lakcímkártya) bemutatásával a Lebonyolító irodájában (1036, Budapest, Lajos utca 74-76. V. emelet), előre egyeztetett időpontban. A vonatkozó okmányról másolat nem készül, azonban a megtekintés tényéről a Szervező vagy a Lebonyolító jogosult jegyzőkönyvet felvenni, és azt az Adatkezelési tájékoztatóban írtak szerint kezelni.

 

8.5         A Játéknak a játékosi részvétellel, kapcsolódó Kód-, illetve rendelésszám feltöltéssel és sorsolásokkal kapcsolatos informatikai hátterét, valamint ezek lebonyolítását a Lebonyolító mint Adatfeldolgozó végzi; ezekkel kapcsolatban kérdések, észrevételek, illetve esetleges panaszok az Adatkezelési tájékoztatóban írtak szerinti e-mail címre küldhetők.

 

 

8.6         A Szervező és a Lebonyolító minden erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy a Játék során technikai problémák ne forduljanak elő. A Szervező és a Lebonyolító nem vállal felelősséget a Játék kapcsán a részükre fel nem róható technikai problémák, rendszer- és szoftverhibák, késedelmek vagy egyéb olyan jellegű problémák miatt bekövetkező fennakadásokért, amelyek akadályozhatják a résztvevőket abban, hogy részt vegyenek a Játékban vagy felkeressék a Játék Weboldalát, illetve a Gyűjtőoldalt. Szervező és Lebonyolító kizárják a felelősségüket a Weboldal, illetve a Gyűjtőoldal rajtuk kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a Weboldal vagy a Gyűjtőoldal nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesznek minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárják, illetve megszüntessék.

 

8.7         A Szervező és a Lebonyolító nem vonható felelősségre adatvesztésért abban az esetben, ha a résztvevő adatbevitel közben bezárja a böngészőablakot, vagy az oldalt futtató szerverekkel fennálló/hálózati kapcsolat (bármely okból kifolyólag) megszakad.

 

8.8         A részvételi szabályok bárminemű megsértése – akár a nyeremény átvételét követően is – a Játékból való kizárás következményét és esetleges jogi lépések megtételét vonja maga után. A Játékszabályzat megszegésével a Szervezőnek, illetve Lebonyolítónak okozott kárért a Játékos teljes körű felelősséget vállal. A Szervező döntése a kizárás kérdésében végleges és nem vitatható.    

 

8.9         A Szervező és a Lebonyolító a nyereményekért minőségi felelősséget nem vállal, a nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között a nyeremény gyártójával, illetve forgalmazójával szemben érvényesítheti. Amennyiben a nyertes a nyereményét a jelen Játékszabályzatban jelölt határidőben nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől, Lebonyolítótól nem követelheti.

 

8.10       A Szervező, illetve a Lebonyolító kizárja a felelősségét minden, a Weboldalt és a Gyűjtőoldalt, illetve az azokat működtető szervert ért, számukra fel nem róható külső, ún. SQL támadások, illetve a telefonhálózatot ért támadások, meghibásodás estére. Tehát amennyiben a Weboldalt, a Gyűjtőoldalt, illetve szervert vagy a kiszolgáló hálózatot ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező, illetve a Lebonyolító semminemű felelősséget nem vállal, azonban lehetőségei szerint a Szervező, illetve a Lebonyolító az érintett Játékosokat értesíti (például: nyilvános hirdetményben a Gyűjtőoldalon, vagy ha a fenti esemény súlyossága indokolja, úgy e-mailben is). 

 

8.11       Ha a Játékos adatfeltöltés közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező, illetve a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal. 

 

8.12       Az internetes oldal megnyitása adatforgalommal járhat, amelynek esetleges költsége a Játékosokat terheli, és a költség mértéke függhet az adott Játékos internetszolgáltatójától, a szolgáltatás díjcsomagjától és annak konstrukciójától, amelyre a Szervezőnek, illetve Lebonyolítónak kihatása nincs, illetve azokért felelősséget nem vállal.

 

8.13       Szervező, illetve Lebonyolító kizárja a felelősségét a Weboldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a Weboldal nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

 

8.14       Szervező és Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal, illetve mindennemű kártérítési igényt kizár a Játékszabályzat 2.1. pontja szerinti adatok megadásával, illetve lépések elvégzésével, továbbá a Játékban való részvétellel kapcsolatban esetlegesen felmerülő, a Szervezőnek, illetve a Lebonyolítónak fel nem róható technikai hibákért (hardware- vagy software-hibák, lassú számítógép vagy internetkapcsolat/elérhetőség, internet szolgáltatók hibája, szerver-, vagy szolgáltatói hiba, az internetes oldal bármely okból történő részbeni vagy teljes elérhetetlensége, hálózati túlterheltség, engedély nélküli emberi vagy nem emberi beavatkozás a Játékba, így különösen, de nem kizárólagosan jogosulatlan hamisítás, számítógép-kalózkodás, lopás, vírus), továbbá kizár minden kártalanítási, kártérítési igényt a Játék során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

 

8.15       A Szervező és a Lebonyolító nem vállal felelősséget és minden kártérítési igényt kizár a számukra fel nem róható, esetleges téves nyertestértesítés vagy a nyertesértesítés során történő téves nyeremény megjelölés és az ebből fakadó valamennyi igény miatt.

 

8.16       Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (pl. számítógépes) manipulációt, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Játékból.

 

8.17       A Szervező fenntartja a jogot, hogy minden jelenlegi és jövőben szervezett játékukból kizárják azt a Játékost, aki a Játék során bizonyítottan a Játék Weboldalának vagy Gyűjtőoldalának feltörésével, robot vagy spam program használatával, vagy egyéb más csalásra lehetőséget adó módon kíván előnyhöz jutni.

 

8.18       A Szervező és a Lebonyolító nem tehető felelőssé a Játék bármilyen félbeszakadásáért, ha annak oka vis maior (például: természeti katasztrófa, tűzeset, stb.) vagy más, a Szervező és/vagy a Lebonyolító hatáskörén kívüli ok.

 

8.19       A Játékszabályzatra a magyar jog az irányadó.

 

8.20       Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztassa. Az erre vonatkozó tájékoztatást a Szervező, illetve a Lebonyolító a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi Weboldalon vagy a Gyűjtőoldalon.

 

 

Budapest, 2022.szeptember 5.

a RB (Hygiene Home) Hungary Kft.

Szervező