Ingyen szállítás, garantált aznapi kiszállítás ha 16:00 előtt rendelsz, csak Prémium tagoknak elérhető kedvezmények és még további előnyök várnak.Ingyen szállítás, és garantált aznapi kiszállítás, ha 16:00 előtt rendelsz
Vásárolj minimum értékhatár nélkül
Exkluzív 15 % kedvezmény top termékekre
Exkluzív kedvezmények csak klubtagoknak

Visa promóciós kampány a Kiflivel!

A promóciós kampány szabályzata

1. A Promóciós kampány időtartama

 

A Kifli.hu Shop Kft. 2024.02.19. és 2024.03.31. között „Visa Promóciós kampány a Kiflivel” néven promóciós kampányt szervez, amelynek részvételi feltételeit a jelen promóciós kampányszabályzatban (továbbiakban: „Szabályzat”) határozza meg.

 

2. A Promóciós kampány szervezője és lebonyolítója

 

A Promóciós kampány szervezője és lebonyolítója a Kifli.hu Shop Kft. (székhely:  1106 Budapest, Jászberényi út 45. cégjegyzékszám: 01-09-339560; adószám: 26693075-2-44.) („Szervező”).

 

3. A Promóciós kampány prémium tagság aktiválásának mechanizmusa

 

Szervező a promóciós kampány alatt minden olyan negyedik rendelés után, melyet mentett Visa kártyával sikeresen fizettek, az adott rendelés leadójának egy hónap ingyenes kifli.hu prémium előfizetést aktivál a felhasználó fiókjában .

A promóciós kampányban csak azon rendelések vesznek részt, amelyeket a felhasználók a korábban elmentett, vagy adott rendelésnél mentett Visa típusú kártyával online fizetnek.

A promóciós kampányban egy felhasználó több rendeléssel is részt vehet, és több alkalommal is megnyerheti az egy havi kifli.hu prémium tagságot.

Az ingyenes egy havi kifli.hu prémium jóváírása a felhasználó fiókjában havonta 1 alkalommal történik, az előző hónap rendelései után az azt követő hónap első hetében.
Az aktivált prémium tagságot a felhasználók a jóváírás után azonnal használhatják.

A jóváírt prémium tagság készpénzre vagy más termékre nem váltható, át nem ruházható.

 

4. A Promóciós kampányban való részvétel feltételei

 

4.1. Jelen Szabályzat hatálya a „Visa Promóciós kampány a Kiflivel” promóciós kampányra, továbbá az abban részt vevő valamennyi, a 4.2. pontban meghatározott résztvevőre terjed ki. A Promóciós kampány résztvevője tudomásul veszi, hogy a „Visa Promóciós kampány a Kiflivel” promóciós kampányra való jelentkezése előtt az ő kötelessége előzetesen tájékozódni a Szabályzat rendelkezéseiről, ennek elmulasztására előnyök szerzése végett nem hivatkozhat és e mulasztás nem eshet a Szervező, továbbá a lebonyolításban esetlegesen résztvevő bármely más személy terhére.

 

4.2. A Promóciós kampányban azok a felhasználók vesznek részt, akik az alábbi feltételeknek megfelelnek: a 18. életévét betöltött nagykorú, cselekvőképes természetes személy, és a 4.4. pontban meghatározott személyek körébe nem esik, emellett 2024.02.19. 0:00 és 2024.03.31. 23:59 között regisztrált felhasználója, valamint az időszak alatt leadott legalább egy rendelést a www.kifli.hu weboldalon, melyet online, mentett Visa kártyával sikeresen fizetett.

 

A kártya elmentését a vásárló úgy tudja megtenni, hogy a fizetési mód választásánál az Online fizetés lehetőségét választja, majd a Fizetési módok közül a Hitelkártya opció választása esetén megadja a kártyájának az adatait, és a Mentés a következő fizetéshez csúszkát jobbra húzza, az Apple Pay vagy Google Pay fizetési opció választása esetén pedig a Google Pay vagy Apple Pay applikációkban menti a vásárló a Visa kártyáját.

 

Amennyiben a Résztvevő bármely okból nem felel meg a jelen Promóciós kampányszabályzatban rögzített feltételeknek, úgy a Szervező az érintett Résztvevőt a Promóciós kampányból kizárhatja.

 

A Résztvevő kijelenti, hogy teljeskörűen megismerte a jelen Promóciós kampányszabályzatban rögzített feltételeket és azokat feltétel nélkül elfogadta. Amennyiben a Résztvevő a feltételeket – annak bármely rendelkezése tekintetében – nem fogadja el, Szervező a Promóciós kampányból kizárja. A Szervező fenntartja a jogot, hogy manipuláció, szabálytalan promóciós kampány, visszaélés, vagy ezek gyanúja esetén a Promóciós kampányból bárkit indoklás nélkül kizárjon.

 

4.3. Szervező kizárja felelősségét az esetleges olyan, a Szervező informatikai rendszerében felmerülő technikai problémákért, amelyeket előre nem látható körülmény okozott, és nem volt elvárható, hogy a körülményt a Szervező elkerülje vagy a kárt elhárítsa. A  Résztvevő  informatikai rendszerével felmerülő informatikai probléma nem minősül a Szervező szerződésszegésének. A Résztvevő felel azért, hogy a promóciós kampány során megadott személyes adatai a valóságnak a „Visa Promóciós kampány a Kiflivel” időtartama alatt megfeleljenek. Szervező a Promóciós kampány során megadott személyes adatok valótlanságából vagy hibájából eredő mindennemű felelősségét kizárja.

 

4.4. A Pályázaton nem vehetnek részt a Kifli.hu Shop Kft. dolgozói, valamint a „Visa Promóciós kampány a Kiflivel” promóciós kampány szervezésében résztvevő egyéb harmadik személyek és a „Visa Promóciós kampány a Kiflivel” szervezésében részt vevő alvállalkozói és ezekkel munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek, és ezen személyek Ptk. 8:1.§ (1) 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

 

5. A Pályázaton való részvétel menete

 

5.1. A promóciós kampány kizárólag a www.kifli.hu weboldalon és a Kifli.hu applikációban érhető el.

 

5.2. A Résztvevő 2024.02.19.  0:00 és 2024. 03.31. 23:59 között lead egy megrendelést az alábbi linken, a „Hova szállítunk?” részben található települések bármelyikére történő kiszállítással: https://www.kifli.hu/oldal/gyakran-ismetelt-kerdesek

 

5.3. A nyertesek azok közül kerülnek ki, akik 2024.02.19.  0:00 és 2024. 03.31. 23:59 között rendeltek a www.kifli.hu-ról a Budapest, a budapesti agglomeráció, Székesfehérvár, Veszprém, a Balaton és a Velencei-tó körzetében lévő kiszállítási területekre (lásd: 5.2.), mely rendelést online, mentett Visa kártyával sikeresen fizették.

 

5.4. Szervező a promóciós kampány során minden olyan negyedik rendelés leadójának ír jóvá egy hónapos kifli.hu prémium tagságot, amelyet a rendelés leadója online, mentett Visa kártyával sikeresen fizetett.

 

5.5. A Szervező a nyerteseket e-mailben értesíti.

 

 

6. Nyeremény átvétele

 

6.1. A promóciós kampányban való részvétel, illetve az ahhoz szükséges személyes adatok megadása önkéntes. A promóciós kampányban való részvétel feltétele, hogy a résztvevő a jelen szabályzatot és a Szervező adatkezelési tájékoztatóját elfogadja, illetve teljesíti a promóciós kampány feltételeit.

 

A Résztvevő tudomásul veszi, hogy amennyiben adatai kezeléséhez nem járul hozzá vagy a hozzájárulását az 1. pontban meghatározott határidő lezárultát megelőzően visszavonja, úgy a promóciós kampányban nem tud részt venni, tekintettel arra, hogy ez esetben a nyertes beazonosítása nem lehetséges.

 

A Résztvevők a promóciós kampányban való részvételükkel tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a Résztvevők nevét, illetve a Promóciós kampány során megadott valamennyi elérhetőségi adatukat, Szervező a Résztvevő elektronikus üzenet útján történő értesítése céljából felhasználja.

 

 

6.2. Az egy hónapos kifli.hu prémium tagság felhasználásával összefüggésben esetlegesen felmerülő költségek (pl. extra szolgáltatások igénylése) és kiadások a Résztvevőt terhelik.

 

7. Adatvédelem

 

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdéseket a promóciós kampány szervezőjének Adatkezelési tájékoztatója fejti ki részletesen https://kifli.hu/oldal/szemelyes-adatkezelesi-alapelvek.  A promóciós kampányra vonatozó kérdéseket a 4.2 pont, a Résztvevő jogaival kapcsolatos szabályokat a 8. pont tartalmazza. Jelen Szabályzat elfogadásával Résztvevő kijelenti, hogy az adatkezelési tájékoztatót megismerte és elfogadta.

 

7.1. Az adatkezelő adatai

 

Adatkezelő, üzemeltető:

(1)

Cégnév: Kifli.hu Shop Kft.

Cím: 1106 Budapest, Jászberényi út 45.

Levélcím: 1106 Budapest, Jászberényi út 45.

E-mail: info@kifli.hu

Web: https://kifli.hu/

Telefon: +36 80 444 333

Adószám: 26693075-2-44

Cégjegyzékszám: 01-09-339560

 

 

7.2. Adatkezelési cél és jogalap

 

A Promóciós kampányban történő részvétel során a Résztvevő a weboldalon történő regisztráció során korábban megadott adatainak alábbi adatkezelési célból történő kezeléséhez járul hozzá, illetve az alábbiak szerinti jogalap keletkezik:

 

Kezelt adatok és az adatkezelés megnevezése: a Promóciós kampányban résztvevő vásárló felhasználói fiókjához tartozó e-mail cím, USER ID, bankkártya típusa.

 

Az adatkezelés célja: a Promóciós kampány lebonyolítása, beleértve a sorsolást és kapcsolattartást.

 

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk 1. a) illetve a nyertesek kapcsán olyan szerződés teljesítése, amelyben az érintett az egyik fél (GDPR 6. cikk. 1. b) illetve jogi kötelezettség teljesítése (a GDPR 6. cikk. 1. c.)

 

7.3. Az adatok megőrzési ideje

 

A Promóciós kampány során kapott adatokat kizárólag a cél megvalósulásáig és a jogszabályban meghatározott ideig kezeli az adatkezelő.

 

Kezelt adat: A Promóciós kampányban résztvevő felhasználó fiókjához tartozó e-mail cím, USER ID, bankkártya típusa.

 

Időtartam: a Promóciós kampány lebonyolításához és népszerűsítéséhez szükséges ideig, 2024.03.31-ig. Nyertesek esetén a Számv. tv 169. § (1) bekezdés szerinti ideig

 

A nyerteseket e-mailes megkeresés útján tájékoztatja a Szervező.

 

A Kifli.hu Shop Kft. adatkezelési gyakorlatáról, a Résztvevőket megillető adatkezelési igényekről (Igényérvényesítési cím:  1106 Budapest, Jászberényi út 45.) és egyéb, a jelen Szabályzatban nem szabályozott adatkezelési feltételekről az Általános Adatkezelési Szabályzat (https://kifli.hu/oldal/szemelyes-adatkezelesi-alapelvek) rendelkezik.

 

8. Felelősség

 

A pályázatok hiányosságáért (teljes név-, lakcím, telefonszám e-mail cím elírás, kevesebb válasz stb.), értesítési, vagy egyéb késedelemért a Kifli.hu Shop Kft. nem vállal felelősséget. A Résztvevőok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Promóciós kampányra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Kifli.hu Shop Kft.-nek általában nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség, és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben kizárólag a Résztvevőket terheli. A Kifli.hu Shop Kft. a jogszabályok által megengedett legnagyobb mértékben kizárja a felelősségét a Promóciós kampány esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Promóciós kampány során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

 

A Kifli.hu Shop Kft. a Promóciós kampány pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmassága körében a jogszabályok által megengedett legnagyobb mértékben kizárja a felelősségét. A Kifli.hu Shop Kft. nem vállal továbbá felelősséget azért, ha a Promóciós kampány időtartama alatt a Promóciós kampány, illetve a Promóciós kampányt, valamint a jelen Szabályzatot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. A Kifli.hu Shop Kft. nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.

 

Amennyiben a Résztvevő magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság, illetve bíróság a Kifli.hu Shop Kft.-vel szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Résztvevő köteles minden a Kifli.hu Shop Kft. által megkövetelt intézkedést megtenni és a Kifli.hu Shop Kft.-nek megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget (beleértve a sérelemdíjat is), ami a Kifli.hu Shop Kft.-t a Résztvevő bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

 

9. Záró rendelkezések

 

9.1 Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Promóciós kampányszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Promóciós kampányt akár annak időtartama alatt egyoldalúan módosítsa, vagy megszüntesse olyan módon, hogy ebből a résztvevőnek nem származik hátránya. A szabályzat módosításait, illetve a Promóciós kampány esetleges megszüntetéséről szóló értesítést, a módosítást, illetve megszüntetést megelőzően a Szervező közzéteszi a Promóciós kampány kihirdetésére szolgáló kommentben.

 

 

9.2 Szervező kijelenti és vállalja, hogy amennyiben a Nyeremény igénybevételével kapcsolatban vitás kérdés merül fel, azokat megpróbálja a Résztvevőkkel elsősorban tárgyalásos úton, megegyezéssel rendezni.

 

Budapest, 2024.02.15.