Ingyen szállítás, garantált aznapi kiszállítás ha 16:00 előtt rendelsz, csak Prémium tagoknak elérhető kedvezmények és még további előnyök várnak.Ingyen szállítás, és garantált aznapi kiszállítás, ha 16:00 előtt rendelsz
Vásárolj minimum értékhatár nélkül
Exkluzív 15 % kedvezmény top termékekre
Exkluzív kedvezmények csak klubtagoknak

Adatvédelmi szabályzat – jelentkezők 

Kifli.hu Shop Korlátolt Felelősségű Társaság
- Cím: 1106 Budapest, Jászberényi út 45.
- Adószám: 26693075-2-43
- Cégjegyzékszám: 01-09-339560
- Postafiók 1106 Budapest, Jászberényi út 45.
- Telefon: +36 80 444 333
- Általános e-mail cím: info@kifli.hu
- Adatvédelmi felelős e-mail címe: dpo@kifli.hu
- Weboldal: www.kifli.hu

 

A Kifli.hu Shop Kft, 1106 Budapest, Jászberényi út 45., adószám: 26693075-2-43 (a továbbiakban: „mi/miénk/nekünk”), mint adatkezelő tájékoztatja Önt, a kifli.hu weboldal felhasználóját a személyes adatok kezeléséről és az alábbiakban ismertetett adatvédelemről:

Az alábbi leírásban a következőkről kap tájékoztatást:

 1. Mely személyes adatai kerülnek feldolgozásra;
 2. Milyen célból és milyen módon kezeljük személyes adatait;
 3. Kinek továbbíthatók az Ön személyes adatai;
 4. Mennyi ideig kezeljük személyes adatait;
 5. Önnek milyen jogai vannak személyes adatainak védelmével kapcsolatban.

 

Kérjük, vegy fel velünk a kapcsolatot az info@kifli.hu e-mail címünkön bármikor, ha bármilyen magyarázatra vagy tanácsra van szüksége a leírás bármely részével kapcsolatban, vagy ha meg szeretné beszélni adatainak további kezelését.

1. A kezelt személyes adatok köre és az adatkezelés célja

Ha csatlakozni kíván csapatunkhoz, társaságunk kezelni fogja az Ön által önkéntesen megadott személyes adatait. Ezek az adatok magukban foglalhatják különösen az önéletrajzában és motivációs levelében megadott információkat, valamint a kapcsolattartási adatait (telefonszám, e-mail, cím, LinkedIn elérhetőség).

A megadott adatokat arra használjuk, hogy kapcsolatba lépjünk Önnel, és hogy felmérjük az Ön alkalmasságát egy adott munkakör betöltésére.

2. Ki férhet hozzá az Ön személyes adataihoz?

Társaságunk adatkezelőként kezeli az Ön személyes adatait. Az Ön személyes adatait csak az arra felhatalmazott alkalmazottak és együttműködő személyek, illetve az általunk megbízott egyéni adatfeldolgozók vagy más adatkezelők számára adjuk ki, de csak az egyes célok teljesítéséhez szükséges mértékben, és a személyes adatok feldolgozására felhatalmazó megfelelő jogalap alapján. Ezek például az alábbiakat foglalják magukba:

 • külső könyvelő cégek;
 • külső jogi szolgáltatók;
 • számunkra szerver-, internetes-, felhő-, marketing- és IT-szolgáltatásokat nyújtó adatkezelők.

Az adott állás függvényében előfordulhat, hogy az Ön személyes adatait megosztjuk a VELKÁ PECKA Csoport más vállalataival, de a jelöltet az ilyen megosztásról minden esetben a személyes adatok megadását megelőzően tájékoztatjuk (pl. a www.kiflikaland.hu  weboldalon).

3. A személyes adatok kezelésének időtartama

Az Ön személyes adatait az adott állásra vonatkozó kiválasztási eljárás időtartamára kezeljük, és adott esetben arra az időszakra, amlyre Ön hozzájárulását adja ahhoz, hogy hasonló állásajánlattal keressük meg Önt.

4. Sütik

A sütik olyan rövid adatokat tartalmazó kis szöveges fájlok, amelyek a weboldal meglátogatásakor a felhasználó eszközén tárolhatók. Weboldalunkon a következő célokra használunk sütiket:

 • a bejelentkezett felhasználók megjegyzése;
 • kényelmes internetes funkciók;
 • a felhasználók weboldalon való mozgásának anonimizált értékelése;
 • önkéntes visszajelzések kérése a felhasználóktól; és
 • személyre szabott hirdetések.

A személyes adatok kezelése jogszerű és átlátható módon történik, és kizárólag az adatkezelés céljai szempontjából megfelelő, releváns és szükséges adatokat kérünk.

Az internetes böngésző beállításaiban elutasíthatja a sütiket, vagy beállíthatja úgy, hogy csak néhányat használjon belőlük. A sütik beállításának módját a leggyakrabban használt böngészőkben az alábbi linkeken találja:

5. A személyes adatok kezeléséből eredő jogai

Ön érintettként a személyes adatok kezelésével kapcsolatban rendelkezik bizonyos jogokkal, amelyek az alkalmazandó jogszabályokból adódnak, és amelyeket bármikor gyakorolhat. Ezek a jogok a következők:

  1. a személyes adatokhoz való hozzáférés joga,
  2. a pontatlan személyes adatok helyesbítéséhez és a hiányos személyes adatok kiegészítéséhez való jog:
  3. a személyes adatok törléséhez való jog, ha a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy más módon kezeltük, vagy ha megállapítást nyer, hogy a személyes adatokat jogellenesen kezeltük,
  4. az adatkezelés korlátozásához való jog,
  5. adathordozhatósághoz való jog,
  6. a személyes adatok kezelése elleni tiltakozáshoz való jog, amely esetben az adatkezelést megszüntetjük, kivéve, ha az adatkezelésnek bizonyíthatóan olyan kényszerítő erejű, jogos okai vannak, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, különösen, ha az ilyen okok közé tartozik a jogi igények érvényesítése is, és
  7. az adatvédelmi hatósághoz való fordulás joga.

 

Minden jogát gyakorolhatja, ha kapcsolatba lép velünk a info@kifli.hu címen.

 

Panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál, amely a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (www.naih.hu).

 

A személyes adatokhoz való hozzáférés joga: Ha tudni szeretné, hogy kezeljük-e az Ön személyes adatait, joga van tájékoztatást kapni erről, és amennyiben a személyes adatait kezeljük, joga van ahhoz is, hogy ezekhez hozzáférjen.

 

A személyes adatokhoz való hozzáférés joga azt jelenti, hogy Ön jogosult tájékoztatást kapni arról, hogy személyes adatait feldolgozzák-e, és ha ez a helyzet áll fenn, akkor jogosult arra is, hogy megkérdezze tőlünk, milyen célból, milyen mértékben, kik számára hozzáférhetőek, mennyi ideig kezeljük azokat, van-e joga a helyesbítéshez, törléshez, az adatkezelés korlátozásához vagy tiltakozáshoz, honnan szereztük a személyes adatokat, és hogy az Ön személyes adatainak feldolgozása automatizált döntéshozatalt eredményez-e, beleértve az esetleges profilalkotást. Önnek joga van ahhoz is, hogy másolatot kapjon személyes adatairól.

 

A pontatlan személyes adatok helyesbítéséhez és a hiányos személyes adatok kiegészítéséhez való jog: Ha úgy gondolja, hogy Önnel kapcsolatban pontatlan vagy hiányos személyes adatokat kezelünk, joga van kérni azok helyesbítését és/vagy kiegészítését. Ebben az esetben a technológiai lehetőségeinkhez mérten haladéktalanul javítani fogjuk és/vagy ki fogjuk egészíteni az adatokat.

Törléshez való jog: Amennyiben Ön adatainak törlését kéri, azokat törölni fogjuk, ha (i) a személyes adatokra már nincs szükség azokra a célokra, amelyekre azokat begyűjtötték vagy egyéb módon kezelték, (ii) a személyes adatokat jogellenesen kezelték, (iii) Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, és a személyes adatok kezelésének nincsenek kényszerítő erejű, jogos indokai, vagy (iv) a személyes adatok kezelésére vonatkozó uniós vagy nemzeti jogi kötelezettség már nem áll fenn.

Az adatkezelés korlátozásához való jog: Ha Ön az adatkezelés korlátozását kéri, az Ön személyes adatait elérhetetlenné tesszük, ideiglenesen eltávolítjuk vagy eltároljuk azokat, illetve elvégezzük az említett jog megfelelő gyakorlásához szükséges egyéb adatkezelési tevékenységeket;

Adathordozhatósághoz való jog: Ha az általunk elektronikusan kezelt személyes adatait harmadik félhez szeretné továbbítani szerződés vagy az Ön beleegyezése alapján, Ön jogosult élni az adathordozhatósághoz való jogával. Abban az esetben, ha e jog gyakorlása hátrányosan érinti mások jogait és szabadságait, a kérésének nem fogunk tudni eleget tenni.

Tiltakozáshoz való jog: A személyes adatok közérdekű célból vagy közhatalom gyakorlása céljából, illetve jogos érdekek védelmében történő kezelése elleni tiltakozáshoz való jog. A személyes adatok kezelését haladéktalanul megszüntetjük, kivéve, ha az adatkezelésnek bizonyíthatóan olyan kényszerítő erejű, jogos okai vannak, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben.

Abban az esetben, ha a fenti jogok gyakorlására irányuló kérelmek ismétlődnek vagy nyilvánvalóan megalapozatlanok, az adott jog gyakorlásáért ésszerű díjat számíthatunk fel, vagy megtagadhatjuk a kérelem teljesítését. Ebben az esetben tájékoztatni fogjuk Önt.

Fenti jogainak gyakorlása érdekében lépjen velünk kapcsolatba az info@kifli.hu e-mail címen.

Ön jogosult panaszt benyújtani az illetékes felügyeleti hatóságnál: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság , www.naih.hu.

 

Jelen Adatvédelmi Politika 2018. május 25. óta hatályos és rendszeresen frissítésre kerül. Az utolsó frissítés ideje: 2022. november.