• Kedves Kiflis! A pünkösdi ünnepnapokon kicsit megpihen a kiszállításunk, hogy keddtől újult erővel és emelt kapacitással támogassunk a bevásárlásban. Előrendelést viszont már most is fogadunk!
Ingyen szállítás, garantált aznapi kiszállítás ha 16:00 előtt rendelsz, csak Prémium tagoknak elérhető kedvezmények és még további előnyök várnak.Ingyen szállítás, és garantált aznapi kiszállítás, ha 16:00 előtt rendelsz
Vásárolj minimum értékhatár nélkül
Exkluzív 15 % kedvezmény top termékekre
Exkluzív kedvezmények csak klubtagoknak

Adatkezelési tájékoztató - Beszállítók

A Kifli.hu Shop Kft., 1106 Budapet, Jászberényi út 45., Cégjegyzékszám: 01-09-339560 társaság (más néven "mi"), mint adatkezelő, az alábbiak szerint tájékoztatja Önt, mint szerződéses partnerét, valamint lehetséges szerződéses partnerét a személyes adatok kezeléséről és védelméről:

Az alábbiakból megtudhatja, hogy:

1.         mely személyes adatai kezelésére kerül sor;

2.         milyen célból és milyen eszközökkel fogjuk kezelni az Ön személyes adatait;

3.         kinek továbbíthatjuk az Ön személyes adatait;

4.         mennyi ideig kezeljük az Ön személyes adatait;

5.         milyen jogai vannak az Ön személyes adatainak védelmével kapcsolatban.

Kérjük, bármikor forduljon hozzánk bizalommal az info@kifli.hu e-mail címünkön, ha a tájékoztató szövegének bármely részével kapcsolatban magyarázatra vagy tanácsra van szüksége, vagy ha az Ön adatainak további kezelését szeretné megvitatni.

1. A személyes adatok kezelésének terjedelme

1.1. Ha Ön az üzleti partnerünk (természetes személy), akkor olyan személyes adatait kezeljük, amelyekre szerződéses kötelezettségeink, valamint a szerződés teljesítésével kapcsolatos jogi kötelezettségeink (adózási és számviteli kötelezettségek az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 78. § (3) bekezdés és 202. §, és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján) megfelelő teljesítéséhez van szükségünk. Ezek az adatok különösen a következőket foglalhatják magukban:

a. név és vezetéknév;

b. kapcsolattartási cím;

c. cégnév;

d. bejegyzett székhely címe;

e. azonosító szám és adóazonosító szám;

f. telefonszám; vagy

g. e-mail cím.

A fenti a)-g) pontok szerinti személyes adatok kezelése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján történik (szerződés teljesítése), az a), c)-e) pontok szerinti személyes adatok kezelése pedig a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján (jogi kötelezettségeknek való megfelelés). Ha Ön nem adja meg a fenti adatokat, akkor nem jöhet létre szerződés.

1.2. Ha Ön az üzleti partnerünk (jogi személy), akkor az Ön kapcsolattartóinak azon személyes adatait kezeljük, amelyeket Ön önkéntesen bocsát rendelkezésünkre, és amelyekre szerződéses kötelezettségeink megfelelő teljesítéséhez van szükségünk. Ezek az adatok a következők:

a. név és vezetéknév;

b. telefonszám;

c. e-mail cím.

A személyes adatok kezelése a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján történik (a mi és szerződéses partnerünk jogos érdeke). Jogos érdekünk abban áll, hogy a szerződést teljesíteni tudjuk (a kapcsolattartóval való kapcsolattartáson keresztül). A vonatkozó érdekmérlegelési tesztet elkészítettük.

1.3. Ha Ön üzleti partnerünkké kíván válni, és ebből a célból megadja nekünk adatait, például a weboldalon található elektronikus űrlapon keresztül, akkor az Ön kérése alapján a jövőbeni szerződéskötés céljából kezeljük az összes olyan adatát, amelyet Ön ilyen módon önkéntesen megad nekünk. Ez jellemzően a következő adatokra terjed ki:

a. (kapcsolattartó személy) neve és vezetékneve;

b. cím;

c. cégnév;

d. bejegyzett székhely;

e. azonosító szám és adóazonosító szám;

f. telefonszám;

g. e-mail cím;

h. megjegyzések és üzenetek, ha vannak.

A személyes adatok kezelése a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja alapján történik (a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez).

2. Ki férhet hozzá az Ön személyes adataihoz

Mi, mint adatkezelő, kezeljük az Ön személyes adatait. Az Ön személyes adatait csak az arra felhatalmazott alkalmazottak és együttműködő személyek, illetve az általunk megbízott adatfeldolgozók vagy más adatkezelők számára adjuk ki, de csak az egyes célok teljesítéséhez szükséges mértékben és amennyiben a személyes adatok kezelésének megfelelő jogalapja van. Ezek közé tartoznak például a következők:

  • Szerződött számviteli szolgáltatást nyújtó pertnereink
  • Szerződött jogi szolgáltatást nyújtó partnereink
  • Szerződött adatfeldolgozók akik szervereinket, weboldalainkat működtetik és informatikai vagy marketing szolgáltatást nyújtanak számunkra.

 

3. A személyes adatok kezelésének időtartama

Az Ön személyes adatait az adatkezelés célja által meghatározott ideig kezeljük.

3.1. Ha a szerződést természetes személyekkel kötjük, az adatokat a szerződés időtartama alatt kezeljük. Ezt követően kizárólag azokat az adatokat, és kizárólag addig az időtartamig őrizzük meg, amíg jogi kötelezettségeink teljesítése ezt indokolja. Az adójogszabályok szerint az adójogi elévülési idő 5 év, a számviteli törvény szerint 8 év, az általános polgári jogi elévülési idő pedig 5 év. Ha a felek között jogvita van, az adatkezelés az ügy végleges lezárásáig tart.

3.2. Ha a szerződést jogi személlyel kötöttük, a kapcsolattartó vonatkozó elérhetőségi adatait a szerződés megszűnését követő 12 hónapig vagy a kapcsolattartó megváltozását követő 12 hónapig kezeljük.

Ha a felek között vita van, a vonatkozó adatokat annak végleges lezárásáig kezeljük.

3.3. A szerződés tárgyalása céljából (1.3. pont), ha a tárgyalások eredményeként szerződés megkötésére kerül sor, az adatokat a fenti 3.1. pontban megjelölt ideig kezeljük. Ha a tárgyalások eredményeként nem jön létre szerződés, akkor az adatokat a tárgyalások befejezésétől számított 6 hónapig kezeljük (a vonatkozó érdekmérlegelési teszt elkészült). Amennyiben jogvita van folyamatban, az adatkezelés az ügy végleges lezárásáig tart.

4. Harmadik felek személyes adatai

A harmadik felek személyes adatait, azaz a beszállítóink alkalmazottai és ügyfelei, valamint a velünk együttműködésben részt vevő más személyek személyes adatait (például a következő adatok: név és vezetéknév, e-mail cím, telefonszám), illetve a szerződés megkötésével vagy teljesítésével kapcsolatban kapott egyéb adatokat az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kezeljük. Ezeket a személyes adatokat a saját (és a szerződéses partnerünk) jogos érdeke (a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja) alapján szerződések teljesítése céljából használjuk fel. Jogos érdekünk abban áll, hogy a szerződést teljesíteni tudjuk (csak olyan személyes adatokat kezelünk, amelyek kezelése a szerződés teljesítéséhez szükséges). Elkészült a vonatkozó mérlegelési teszt. A harmadik felek személyes adatait addig kezeljük, amíg a vonatkozó szerződés alapján szükséges, jellemzően a szerződéses kapcsolat időtartamára és a külön jogszabályokban meghatározott időtartamig (a Számviteli Törvény 169. § (2) bekezdése szerint nyolc évig). Ezt követően hosszabb ideig akkor kerülnek megőrzésre, ha az adatok megőrzése egy konkrét ügy kapcsán indokoltan szükséges (pl. ha jogvita vagy hatósági eljárás van folyamatban, akkor az ügy végleges lezárásáig történik az adatkezelés). Az ilyen adatok forrása az adott szerződéses partnerünk. Az adatokat kizárólag a következő szervezetek számára adjuk át: __.

5. Sütik (“cookie”-k)

A sütik olyan rövid adatokat tartalmazó kis szöveges fájlok, amelyek egy weboldal meglátogatásakor a felhasználó eszközén tárolhatók. Weboldalunkon a következő célokra használunk sütiket:

o a bejelentkezett felhasználóra való emlékezés;

o kényelmes webes funkciók;

o a felhasználók weboldalon való mozgásának anonimizált kiértékelése;

o önkéntes visszajelzések gyűjtése a felhasználóktól; és

o hirdetések személyre szabása.

Minden személyes adat kezelése jogszerű és átlátható módon történik, és csak az adatkezelés céljai szempontjából megfelelő, releváns és szükséges adatokat kérünk.

Az internetböngésző beállításaiban elutasíthatja a sütiket, vagy engedélyezheti csak egyes sütik használatát. A leggyakrabban használt böngészőkben a cookie-k beállításának módját az alábbi linkeken találja:

6. A személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogai

Érintettként Önnek a személyes adatok kezelésével kapcsolatban bizonyos jogai vannak, amelyek az alkalmazandó jogszabályokból következnek, és amelyeket bármikor gyakorolhat. Ezek a jogok a következők:

(i) a személyes adatokhoz való hozzáférés joga,

(ii) a pontatlan személyes adatok helyesbítéséhez és a hiányos személyes adatok kiegészítéséhez való jog,

(iii) a személyes adatok törléséhez való jog, ha a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték, vagy ha megállapítást nyer, hogy a személyes adatokat jogellenesen kezelték,

(iv) az adatkezelés korlátozásához való jog,

(v) az adathordozhatósághoz való jog,

(vi) a személyes adatok kezelése elleni tiltakozáshoz való jog, amely esetben az adatkezelés megszüntetésre kerül, kivéve, ha az adatkezelésnek bizonyíthatóan olyan kényszerítő erejű jogos okai vannak, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, különösen, ha ezen okok jogi igények érvényesítéséhez kapcsolódnak, és

(vii) az adatvédelmi hatósághoz való fordulás joga.

 

A személyes adatokhoz való hozzáférés joga: Ha szeretné tudni, hogy kezeljük-e az Ön személyes adatait, joga van tájékoztatást kapni arról, hogy személyes adatait kezeljük-e vagy sem, és amennyiben ez a helyzet, joga van ahhoz is, hogy hozzáférést kapjon személyes adataihoz.

A pontatlan személyes adatok helyesbítéséhez és a hiányos személyes adatok kiegészítéséhez való jog: Ha úgy gondolja, hogy pontatlan vagy hiányos személyes adatokat kezelünk Önről, joga van kérni azok helyesbítését és/vagy kiegészítését. Az adatokat indokolatlan késedelem nélkül helyesbítjük vagy kiegészítjük, figyelembe véve a technológiai kapacitásokat.

A törléshez való jog: Ha Ön törlést kér, töröljük személyes adatait, ha (i) a személyes adatokra már nincs szükség azokból a célokból, amelyekből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték, (ii) a személyes adatokat jogellenesen kezelték, (iii) Ön tiltakozik a kezelés ellen, és nincs nyomós jogos ok a személyes adatainak kezelésére, vagy (iv) a személyes adatok kezelésére vonatkozó uniós vagy nemzeti jogi kötelezettség már nem áll fenn.

Az adatkezelés korlátozásához való jog: Ön kérheti az adatkezelés korlátozását, például ha Ön vitatja a személyes adatok pontosságát (ebben az esetben a korlátozás egy olyan időtartamra szól, amely lehetővé teszi számunkra, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát), a személyes adatokra már nincs szükségünk az adatkezelés céljaira, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy Ön tiltakozott az adatkezelés ellen (ebben az esetben a korlátozás addig tart, amíg nem ellenőrzik, hogy a mi jogos indokaink elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben).

Adathordozhatósághoz való jog: Ha azt szeretné, hogy egy szerződés vagy az Ön hozzájárulása alapján elektronikusan kezelt személyes adatait továbbítsuk egy harmadik félnek, akkor élhet az adathordozhatósághoz való jogával. Abban az esetben, ha e jog gyakorlása hátrányosan érinti mások jogait és szabadságait, nem fogunk tudni eleget tenni az Ön kérésének.

Tiltakozáshoz való jog: A személyes adatok közérdekből végzett feladat végrehajtása érdekében, illetve jogos érdekek védelme érdekében történő kezelése ellen tiltakozhat. Hacsak nem tudjuk bizonyítani, hogy az adatkezelésnek olyan kényszerítő erejű jogos okai vannak, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, az adatkezelést indokolatlan késedelem nélkül megszüntetjük.

 

Amennyiben a fenti jogok gyakorlására irányuló kérelmek ismétlődőek vagy nyilvánvalóan megalapozatlanok, a vonatkozó jog gyakorlásáért vagy észszerű díjat számíthatunk fel, vagy megtagadhatjuk a kérelem teljesítését. Ha ez a helyzet áll fenn, erről megfelelően tájékoztatni fogjuk Önt.

Minden jogát gyakorolhatja, ha kapcsolatba lép velünk a(z) info@kifli.hu e-mail címen.

Panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál, amely a következő: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (honlap: https://naih.hu/, postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9., telefon: 1363 Budapest, Pf.: 9., tel: (+36 (1) 391 1400), e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu)

 

Ez az adatvédelmi tájékoztató 2018. május 25-én lépett hatályba, és rendszeresen frissül.