Ingyen szállítás, garantált aznapi kiszállítás ha 16:00 előtt rendelsz, csak Prémium tagoknak elérhető kedvezmények és még további előnyök várnak.Ingyen szállítás, és garantált aznapi kiszállítás, ha 16:00 előtt rendelsz
Vásárolj minimum értékhatár nélkül
Exkluzív 15 % kedvezmény top termékekre
Exkluzív kedvezmények csak klubtagoknak

A "333 esély, hogy nyerj" nyereményjáték szabályzata

 

1. A Játék időtartama

 

A Kifli.hu Shop Kft. 2023.01.11. 00:00-tól 2023.01.31. 23:59-ig „333 esély, hogy nyerj!” néven nyereményjátékot szervez, amelynek részvételi feltételeit a jelen játékszabályzatban (továbbiakban: „Szabályzat”) határozza meg.

 

2. A Játék szervezője és lebonyolítója

A Játék szervezője a Kifli.hu Shop Kft. (székhely: 1106 Budapest, Jászberényi út 45. cégjegyzékszám: 01-09-339560; adószám: 26693075-2-44.) („Szervező”).

 

3. A Pályázaton való részvétel feltételei

3.1. Jelen Szabályzat hatálya a „333 esély, hogy nyerj!” játékra, továbbá az abban részt vevők valamennyi, a 3.2. pontban meghatározott résztvevőkre terjed ki. A Játékosok tudomásul veszik, hogy a „333 esély, hogy nyerj!” Szabályzatot megismerték és az abban meghatározott valamennyi feltételt elfogadják.

 

3.2. A Játékban azok a felhasználók vesznek részt, akik az alábbi feltételeknek megfelelnek: 

* 18. életévét betöltött nagykorú, cselekvőképes magánszemély, és a 3.4. pontban meghatározott személyek körébe nem esik,

* emellett a Kifli.hu regisztrált felhasználója, és 2023.01.11. 00:00-tól 2023.01.31. 00:00-ig legalább 25.000.- forint értékben adott le megrendelést a kifli.hu weboldalon, melybe a kiegészítő szolgáltatások díja nem számít bele (expressz kiszállítás, illetve 15 perces időablak szolgáltatás díja), illetve kiegészítő rendelés leadása esetén a teljes, egy adott időpontban kiszállított vásárlás összértéke számít érvényes Pályázatnak, a kiegészítő rendelés akkor sem jelent addicionális esélyt, amennyiben mind az eredeti rendelés, mind a kiegészítő rendelés egyenkénti értéke szolgáltatási díjak nélkül meghaladja a 25.000.- forintot,

* valamint engedélyezte a marketing kommunikációkat és az engedélyezés az egyes nyereményjáték szabályzatában foglalt sorsolási időpontokban is aktív.

 

Az adott vásárló a nyeremény jóváírására abban az esetben jogosult, ha rendelése sikeres kifizetésre és átvételre került, akár a megrendelés napjától számított későbbi időpontban, legkésőbb a Kifli.hu-n rendelés pillanatában elérhető kiszállítási idősávok valamelyikén.

 

Amennyiben a Játékos bármely okból nem felel meg a jelen Játékszabályzatban rögzített feltételeknek, úgy a Szervező az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.

 

A Játékos kijelenti, hogy teljeskörűen megismerte a jelen Játékszabályzatban rögzített feltételeket és azokat feltétel nélkül elfogadta. Amennyiben a Játékos a feltételeket – annak bármely rendelkezése tekintetében – nem fogadja el, Szervező a Játékból kizárja. A Szervező fenntartja a jogot, hogy manipuláció, szabálytalan játék, visszaélés, vagy ezek gyanúja esetén a Játékból bárkit indoklás nélkül kizárjon.

 

3.3. Szervező kizárja felelősségét az esetleges technikai problémákért, függetlenül attól, hogy azok a Játékos vagy a Szervező informatikai rendszerében, illetve szolgáltatásában merültek fel. A Játékos felel azért, hogy a játék során megadott személyes adatai a valóságnak „333 esély, hogy nyerj!” játék időtartama alatt megfeleljenek. Szervező a Játék során megadott személyes adatok valótlanságából vagy hibájából eredő mindennemű felelősségét kizárja.

 

3.4. A Pályázaton nem vehetnek részt a Kifli.hu Shop Kft. dolgozói, valamint „333 esély, hogy nyerj!” játék szervezésében részt vevő egyéb harmadik személyek és a „333 esély, hogy nyerj!” szervezésében részt vevő alvállalkozói és ezekkel munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek, és ezen személyek Ptk. 8:1.§ (1) 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

 

4. A Pályázaton való részvétel menete

 

4.1. A játék kizárólag a www.kifli.hu weboldalon érhető el.

 

4.2. Az a vásárló, aki 2023.01.11. 00:00 óra és 2023.01.31. 23:59 óra között legalább 25.000.- forint értékben adott le rendelés a kifli.hu weboldalon (jelen Szabályzat 3.2 pontjába foglalt érvényes Pályázati feltételekhez megfogalmazott feltételek alapján) illetve elfogadta marketing hozzájárulás összes feltételét és marketing hozzájárulása a nyereményjáték szabályzatában foglalt sorsolási időpontokban is aktív; ezen két feltétel teljesítése minősül érvényes pályázatnak.

 

4.3. A nyertesek a 4.2 bekezdésben leírt Kifli.hu vásárlói közül azok lesznek, akik 2023.01.11. 00:000-tól, 2023.01.31. 00:00 óra között legalább 25.000.- forint értékben adott le rendelés a kifli.hu weboldalon (jelen Szabályzat 3.2. pontjába foglalt érvényes Pályázati feltételekhez megfogalmazott feltételek alapján), illetve elfogadta marketing hozzájárulás összes feltételét és marketing hozzájárulása a nyereményjáték szabályzatában foglalt sorsolási időpontokban is aktív.

 

4.4. Szervező a nyertest a Kifli.hu fiók regisztrációja során megadott email címen értesíti. Ezt követően a nyertesnek automatikusan jóváírjuk a nyereményt, a 5. pontban felsorolt időpontokan.

 

5. A Játék nyereményei

A szervező az alábbi nyereményeket sorsolja a résztvevő játékosok között:

20x15 db napi nyeremény => 20.000 forintot érő kredit/nyertes

3x10 db heti nyeremény => 50.000 forintot érő kredit/nyertes

1x3 db főnyeremény => 100.000 forintot érő kredit/nyertes

A szervező minden sorsolás alkalmával a megadott számú nyertes mellé alkalmanként +5 fő tartaléknyerteset is sorsol.

 

Sorsolási időpontok:

Heti nyeremények sorsolása:
1. hét (2023. január 11 – 2023. január 17) során leadott rendelésekre vonatkozóan: 2023. január 23. Kreditfeltöltés legkésőbbi időpontja: 2023. január 25.

2. hét (2023. január 18 – 2023. január 24) során leadott rendelésekre vonatkozóan: 2023. január 30. Kreditfeltöltés legkésőbbi időpontja: 2023. február 1.

3. hét (2023. január 25 – 2023. január 31) során leadott rendelésekre vonatkozóan: 2023. február 6. Kreditfeltöltés legkésőbbi időpontja: 2023. február 8.

Fődíj sorsolás a nyereményjáték időtartalma (2023. január 11 – 2023. január 31) során leadott rendelésekre vonatkozóan: 2023.február 6. Kreditfeltöltés legkésőbbi időpontja: 2023. február 8.

A beazonosítás után illetve a rendelés átvételének és kifizetésének ellenőrzését követően a Kifli.hu ügyfélszolgálata felveszi a kapcsolatot a nyertesekkel.

 

A nyeremény készpénzre vagy más termékre nem váltható, át nem ruházható.

 

6. Nyeremény átvétele

6.1. A nyertes vásárlónknak a krediteket automatikusan feltöltjük a nyertes regisztrált e-mail címéhez rendelés átvételének és kifizetésének ellenőrzését követően.

 

6.2. A kreditek jóváírásának részleteiről a nyertest a Kifli.hu emailben tájékoztatja.

 

6.3. A nyereményjátékban való részvétel, illetve az ahhoz szükséges személyes adatok megadása önkéntes. A nyereményjátékban való részvétel feltétele, hogy a játékos a jelen szabályzatot és a Szervező adatkezelési tájékoztatóját elfogadja, illetve teljesíti a nyereményjáték feltételeit.

 

A Játékos tudomásul veszi, hogy amennyiben adatai kezeléséhez nem járul hozzá vagy a hozzájárulását visszavonja, úgy a játékban nem tud részt venni, tekintettel arra, hogy ez esetben a nyertes beazonosítása nem lehetséges.

 

A Játékos a játékban való részvételükkel tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a Játékosok nevét, illetve a Játék során megadott valamennyi adatukat, Szervező a nyertes Játékos megállapítása, és elektronikus üzenet útján történő értesítése céljából felhasználja, valamint a nyertes nevét a Szervező és/vagy annak megbízottja minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag „333 esély, hogy nyerj!” játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza.

 

6.4. A nyeremény felhasználásával összefüggésben esetlegesen felmerülő költségek (pl. extra szolgáltatások igénylése) és kiadások a Nyertest terhelik.

 

6.5. A feltöltött kreditek érvényessége a feltöltés napjától számítva:

          Napi nyeremények esetén (300x20,000 kredit): 15 nap

          Heti nyeremények esetén (30x50,000 kredit): 45 nap

          Havi nyeremények esetén (3x100,000 kredit): 90 nap

A nyertesek a kreditek feltöltésének napján email értesítést kapnak, a fent megadott érvényességi idő kezdeti napja az email kiküldés napjával egyezik meg.

 

7. Adatvédelem

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdéseket a játék szervezőjének Adatkezelési tájékoztatója fejti ki részletesen https://kifli.hu/oldal/szemelyes-adatkezelesi-alapelvek. A nyereményjátékon való részvétel menetét jelen szabályzat 4. pontja, az adatkezeléssel kapcsolatos szabályokat a 7. pont tartalmazza. Jelen Szabályzat elfogadásával Játékos kijelenti, hogy az adatkezelési tájékoztatót megismerte és elfogadta.

 

7.1. Az adatkezelő adatai

Adatkezelő, üzemeltető:

Cégnév: Kifli.hu Shop Kft.

Cím: 1106 Budapest, Jászberényi út 45.

Levélcím: 1106 Budapest, Jászberényi út 45.

E-mail: info@kifli.hu

Web: https://kifli.hu/

Telefon: +36 80 444 333

Adószám: 26693075-2-44

Cégjegyzékszám: 01-09-339560

 

7.2. Adatkezelési cél és jogalap

 

A Játékban történő részvétel során a Játékos a weboldalon történő regisztráció során korábban megadott adatainak alábbi adatkezelési célból történő kezeléséhez járul hozzá, illetve az alábbiak szerinti jogalap keletkezik:

Kezelt adatok és az adatkezelés megnevezése: a Játékban résztvevő Játékos felhasználóneve, teljes neve, lakcíme, telefonszáma és e-mail címe.

Az adatkezelés célja: a Játék lebonyolítása, beleértve a sorsolást és kapcsolattartást.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk 1. a) illetve a nyertesek kapcsán olyan szerződés teljesítése, amelyben az érintett az egyik fél (GDPR 6. cikk. 1. b) illetve jogi kötelezettség teljesítése (a GDPR 6. cikk. 1. c.)

A nyerteshez kapcsolódó adminisztráció, a nyeremény átadása, nyereményhez kapcsolódó adófizetési kötelezettség teljesítése az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényen, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény alapján történik.

 

7.3. Az adatok megőrzési ideje

A Játék során kapott adatokat kizárólag a cél megvalósulásáig és a jogszabályban meghatározott ideig kezeli az adatkezelő.

Kezelt adat: A Játékban résztvevő Játékos felhasználó és teljes neve, lakcíme, telefonszáma és e-mail címe, nyertes esetén adóazonosító jel.

Időtartam: a Játék lebonyolításához és népszerűsítéséhez szükséges ideig, Nyertesek esetén a Számv. tv 169. § (1) bekezdés szerinti ideig

A nyertes nevének nyilvánosságra hozatala https://www.kifli.hu/targy/nyeremenyjatek-kisokos[DV1] oldalon történik.

 

A Kifli.hu Shop Kft. adatkezelési gyakorlatáról, a Játékosokat megillető adatkezelési igényekről (Igényérvényesítési cím: 1106 Budapest, Jászberényi út 45.) és egyéb, a jelen Szabályzatban nem szabályozott adatkezelési feltételekről az Általános Adatkezelési Szabályzat (https://kifli.hu/oldal/szemelyes-adatkezelesi-alapelvek) rendelkezik.

 

8. Felelősség

 

A pályázatok hiányosságáért (teljes név-, lakcím, telefonszám e-mail cím elírás, kevesebb válasz stb.), értesítési, vagy egyéb késedelemért a Kifli.hu Shop Kft. nem vállal felelősséget. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Kifli.hu Shop Kft.-nek általában nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség, és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben kizárólag a Játékosokat terheli. A Kifli.hu Shop Kft. kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékokban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Játékos a Játékban történő részvétellel kifejezetten lemond a Játék lebonyolításával, a sorsolással, a nyereményekkel, a nyertesekkel kapcsolatos, a Kifli.hu Shop Kft.–vel vagy bármely harmadik személlyel szembeni igényérvényesítésről.

 

A Kifli.hu Shop Kft. a Játék pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért semmilyen felelősséget nem vállal. A Kifli.hu Shop Kft. nem vállal továbbá felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot, valamint a jelen Szabályzatot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. A Kifli.hu Shop Kft. nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.

 

Amennyiben a Játékos magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság, illetve bíróság a Kifli.hu Shop Kft.-vel szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Játékos köteles minden a Kifli.hu Shop Kft. által megkövetelt intézkedést megtenni és a Kifli.hu Shop Kft.-nek megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget (beleértve a sérelemdíjat is), ami a Kifli.hu Shop Kft.-t a Játékos bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

 

9. Záró rendelkezések

 

9.1 Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Játékot akár annak időtartama alatt egyoldalúan módosítsa, vagy megszüntesse. A szabályzat módosításait, illetve a Játék esetleges megszüntetéséről szóló értesítést, a módosítást, illetve megszüntetést megelőzően a Szervező közzéteszi a Játék kihirdetésére szolgáló kommentben.

 

9.2 Szervező kijelenti és vállalja, hogy amennyiben a Nyeremény igénybevételével kapcsolatban vitás kérdés merül fel, azokat megpróbálja a Játékosokkal elsősorban tárgyalásos úton, megegyezéssel rendezni.

 

 

Budapest, 2023.01.11.