Ingyen szállítás, garantált aznapi kiszállítás ha 16:00 előtt rendelsz, csak Prémium tagoknak elérhető kedvezmények és még további előnyök várnak.Ingyen szállítás, és garantált aznapi kiszállítás, ha 16:00 előtt rendelsz
Vásárolj minimum értékhatár nélkül
Exkluzív 15 % kedvezmény top termékekre
Exkluzív kedvezmények csak klubtagoknak

Prémium tagság Általános szerződési feltételek

A www.kifli.hu Prémium tagság szolgáltatásainak feltételei

Jelen Prémium klubtagsági szolgáltatás szabályzata (továbbiakban, mint Szabályzat) rögzíti a Kifli.hu Shop Korlátolt Felelősségű Társaság. (székhely: 1106 Budapest, Jászberényi út 45., cégjegyzékszám: 01-09-339560, a Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága által bejegyezve, adószám: 26693075-2-44, a továbbiakban: Kifli.hu) www.kifli.hu weboldalán (a továbbiakban, mint Kifli.hu honlap, vagy Honlap), és mobiltelefonos alkalmazásán (a továbbiakban, mint Mobilalkalmazás) keresztül elérhető Prémium klubtagsági szolgáltatás (továbbiakban: a „Szolgáltatás”) leírását és igénybevételének feltételeit. 

A Szabályzat utolsó frissítésének, ezáltal időbeli hatályának kezdő dátuma: 2023.12.28.

I. Bevezető rendelkezések 

A jelen Szabályzatban meghatározott rendelkezések a Kifli.hu által kínált, úgynevezett Prémium tagság szolgáltatásának feltételeit, kötelezettségeit részletezik.

II. A Szolgáltatás igénybevétele 

A Kifli.hu által kínált, Prémium tagság szolgáltatásának feltétele a Kifli.hu-val a Honlapon és/vagy a Mobilalkalmazáson keresztül a Kifli.hu által kínált árucikkeket megvásárolni szándékozó ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) által, az ún. Prémium tagság igénybevételéről szóló szerződés (a továbbiakban: Szerződés) megkötése. Jelen Szabályzat a Szerződésből fakadó és/vagy a Szerződéssel kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket szabályozza.

Az Ügyfél a Honlapon, vagy a Mobilalkalmazáson keresztül ún. prémium tagságot (a továbbiakban: "Prémium tagság") igényelhet, és érvényes tagsággal jogosult igénybe venni a Prémium tagsággal járó előnyöket.

Az Ügyfél a Szolgáltatás előfizetési időszakára vonatkozóan az alábbi lehetőségek közül választhat:

 1.  havi Prémium tagság - automatikusan havi rendszerességgel megújuló, havonta a tagsági díj levonásával járó tagság; vagy
 2.  éves Prémium tagság - automatikusan éves rendszerességgel megújuló, évi egyszeri automatikus tagsági díj levonásával járó tagság.

A havi Prémium tagság díja 2 799 Ft /hónap, míg az éves Prémium tagság díja 27 990 Ft.

A Prémium tagság igénybevételével az Ügyfél legalább az alábbi kedvezményekre jogosult: 

 • ingyenes házhoz szállítás a Honlapon meghatározott kiszállítási zónákban; 
 • havi 4 alkalommal ingyenes kiszállítással történő rendelés lehetősége minimum rendelési érték nélkül;
 • a rendelt tételek díjmentes expressz kiszállítása havi 4 alkalommal az alábbiak szerint:
  • az expressz kiszállítás csak Budapest közigazgatási határán belül érhető el;
  • az expressz kiszállítási idősávok elérhetősége nem garantált, a pillanatnyi szállítási kapacitástól függő;
 • elsőbbségi ügyintézés a Kifli.hu által kézbesített termékekkel kapcsolatos technikai akadályok esetén;
 • garantált minimum 10%, de eseteként akár 20% kedvezmény a Kifli.hu által meghatározott termékekre;
 • garantált aznapi kiszállítás a 16:00-ig leadott rendelésekre.

A Prémium tagságot igénylő Ügyfelek számára nyújtott kedvezmények mindenkori hatályos teljes jegyzéke elérhető a Honlapon. A Kifli.hu fenntartja a jogot, hogy a Prémium tagsággal járó előnyöket módosítsa. 

Az Ügyfél a Prémium tagságot a Honlapon a felhasználó fiókba való bejelentkezést követően a "Kifli.hu Prémium" gombra kattintva aktiválhatja. Ezt követően kell az Ügyfélnek kiválasztania a Szolgáltatás előfizetési időszakát (havi vagy az éves Prémium tagság) a "Havi Prémium tagság aktiválása", illetve az "Éves prémium tagság aktiválása" gombra kattintva. Ezt követően a Honlap az Ügyfelet átirányítja egy biztonságos internetes bankkártyás fizetési felületre, melyen bankkártyája adatainak felhasználásával kiegyenlítheti a havi vagy éves Prémium tagság díját.

A Szolgáltatás választott időszakához tartozó előfizetési díj kiegyenlítését követően, a Kifli.hu megküldi az Ügyfél részére a felhasználói fiókján keresztül az érvényes törvényi rendelkezéseknek megfelelő nyugtát, vagy számlát. 

A Kifli.hu fenntartja a Prémium tagság új Ügyfelek részére történő aktivációjának elengedhetetlenül szükséges ideig tartó felfüggesztésének jogát, amennyiben a Prémium tagságot igénybe vevő Ügyfelek mennyiségének megnövekedése a nyújtott szolgáltatások, illetve a Prémium tagságból eredő előnyök minőségének csökkenését okozhatná.
 

A Prémium szolgáltatás a hónap bármely napján megrendelhető.
A számlázási egység a megrendeléstől számított 30 nap, azaz a következő hónapban a 30 nap lejárta után, a fordulónapon fogja érvényesíteni a Kifli.hu a szolgáltatás havi díját.
/Példa: Május 15-én rendeli meg a vásárlónk a szolgáltatást, amely automatikusan június 14-én fog meghosszabbodni. Számlázási egység: 05.15.-06.14./

III. Szerződéstől való elállás 

A hatályos jogszabályok értelmében az Ügyfél a Prémium tagság igényléséről szóló szerződéstől jogosult a Szerződés megkötésétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállni. Az Ügyfél a Szerződéstől az alábbi módon jogosult elállni (és egyben köteles ennek tényéről a Kifli.hu tájékoztatni):

1. a Kifli.hu székhelyére megküldött írásbeli elállást kifejező nyilatkozat által;

2. az info@kifli.hu e-mail címre megküldött elállást kifejező nyilatkozat által; vagy

3. a 06 80 444 333-as hangrögzített telefonszámon történő, szóban kinyilvánított elállási szándék közlése által.

A Szerződéstől való jogszerű elállás esetén a Prémium tagság díja haladéktalanul, de legkésőbb az Ügyfél elállási nyilatkozatának Kifli.hu részére történő kézbesítésétől számított 14 napon belül megtérítésre kerül arra a bankszámlára, melyről az Ügyfél a tagsági díjat megfizette. Az Ügyfél kifejezett hozzájárulása esetén a Prémium tagság díja a felhasználói fiókban történő jóváírással is megtéríthető, mely díj ez esetben a jövőbeli vásárlások kiegyenlítésére használható fel időkorlátozás nélkül, határozatlan ideig. Az ügyfél a 14 napon belüli visszatérítésre kizárólag abban az esetben jogosult, amennyiben a fiókjához tartozó Prémium tagság az Ügyfél személyes adataival első alkalommal lett aktiválva. Amennyiben az Ügyfél több alkalommal aktiválja a Prémium szolgáltatást, a későbbi tagság lemondások esetében a visszatérítés lehetőségével nem élhet.

IV. A Prémium tagság megszüntetése 

Az Ügyfél a Prémium tagságot annak lejárta előtt is megszüntetheti. A Szolgáltatás lemondása esetén a Prémium tagság már megfizetett díjának teljes vagy részleges megtérítésére nem jogosult. Online előfizetés esetén, amennyiben szeretné megszakítani a Prémium tagságát, úgy azt egy nappal a tagság lejárata előtt szükséges megtenni, mert a tagság utolsó napján automatikusan megtörténik a hosszabbítás. Kivételt képeznek azok az esetek, ha az Ügyfél a Prémium tagságot az igényléstől számított 15. és 30. nap időszakon belül szünteti meg. Ebben az esetben a Kifli.hu az Ügyfél részére a felhasználói fiókban történő jóváírás által megtéríti a Prémium tagság díját. A Prémium tagság szolgáltatás igénybevételétől számított 30 nap elteltével az Ügyfél a tagsági díj megtérítésére kizárólag akkor jogosult, ha a Prémium tagságból eredő előnyök egyikét sem vette igénybe. Ebben az esetben a Kifli.hu az Ügyfél részére a felhasználói fiókban történő jóváírás által megtéríti a Prémium tagság díját. A felhasználói fiókban történő jóváírt díj összege időbeli korlátozás nélkül, határozatlan ideig felhasználható vásárlásra. Az Ügyfél a Prémium tagságot indokolás nélkül az alábbi módon jogosult megszüntetni:

1. a Kifli.hu székhelyére megküldött írásbeli elállást kifejező nyilatkozat által;

2. az info@kifli.hu e-mail címre megküldött elállást kifejező nyilatkozat által; vagy

3. a 06 80 444 333-as hangrögzített telefonszámon történő szóban kinyilvánított elállási szándék közlése által, továbbá

4. az Ügyfél felhasználói fiókján keresztül a Prémium tagság automatikus meghosszabbításának érvénytelenítése által, mely esetben a Prémium tagság annak lejártával automatikusan megszűnik.

V. Felelősségi kör és szavatosság 

A Kifli.hu az egyes Ügyfelek magatartásából, a Honlap felhasználásának módjából, vagy az Ügyfélnek egyéb módon felróható körülményekből eredő vagy azzal kapcsolatos esetleges károkért, vagy bármilyen egyéb következményekért nem vállal felelősséget.

A vis maior helyzetek, illetve a Honlap elérhetetlenné válása, nem a Kifli.hu által kiadott tájékoztatókban leírtaknak megfelelő, vagy azoktól eltérő működésből eredő károkért nem vállal felelősséget. A Kifli.hu fenntartja a Prémium tagságból eredő kedvezmények ideiglenes felfüggesztésének jogát. A nyújtott szolgáltatások említett felfüggesztése olyan, előre nem látható körülmények esetén lehetséges, melyek a Kifli.hu kapacitásainak meghaladását okoznák, vagy okozzák.

A Kifli.hu a Honlap zavartalan, folyamatos, hibátlan és biztonságos üzemeléséért nem vállal felelősséget. A Kifli.hu a Honlapon keresztül történő, harmadik személyek általi reklámok és hirdetések tartalmából, harmadik személyek a Honlaphoz történő jogosulatlan hozzáféréséből, illetve a honlap nem megfelelő módon történő használatából eredő következményekért nem vállal felelősséget.

A Kifli.hu a Szolgáltatás biztosításával kapcsolatban harmadik felek által nyújtott szolgáltatásokért (példálózó felsorolással élve, de nem kizárólagosan a Szolgáltatás díjának kifizetését végző online fizetési szolgáltatót, vagy a megrendelt árucikkek kiszállítását végző partnereket), az említett cégek magatartásából eredő következményekért, valamint az általuk nyújtott szolgáltatásokból eredő jogokért és kötelezettségekért nem vállal felelősséget.

VI. Záró rendelkezések 

A Kifli.hu a jelen Szolgáltatás igényléséről szóló feltételeket jogosult ésszerű mértékben bármikor megváltoztatni vagy módosítani, mely tényről az Ügyfeleket elektronikus üzenet, illetve egyéb más megfelelő módon előzetesen értesíti úgy, hogy a Prémium tagság szolgáltatás igényléséről szóló feltételek új szövegezését indokolatlan nehézségek nélkül megismerhessék. Amennyiben az Ügyfél a Prémium tagság szolgáltatás igényléséről szóló feltételek módosításával nem ért egyet, jogosult a Szerződéstől egy hónapos (30 naptári napos) felmondási idővel elállni, mely az elállás Kifli.hu részére történő szerződésszerű kézbesítésének napján követő napon veszi kezdetét. 

Amennyiben a jelen Szolgáltatás igényléséről szóló feltételek bármely rendelkezése érvényét vagy hatályát veszíti, az érvényét vagy hatályát veszített rendelkezések helyébe olyan rendelkezés lép, mely az érvényét vagy hatályát veszített rendelkezés céljának leginkább megfelel. Amennyiben bármely rendelkezés érvényét vagy hatályát veszíti, annak ténye a jelen Prémium tagság szolgáltatás igényléséről szóló feltételek érvényességét vagy hatályosságát nem érinti.

A jelen Prémium tagság szolgáltatás igényléséről szóló feltételek 2023. május 25-én lépnek érvénybe.