• Kedves Kiflis! A pünkösdi ünnepnapokon kicsit megpihen a kiszállításunk, hogy keddtől újult erővel és emelt kapacitással támogassunk a bevásárlásban. Előrendelést viszont már most is fogadunk!
Ingyen szállítás, garantált aznapi kiszállítás ha 16:00 előtt rendelsz, csak Prémium tagoknak elérhető kedvezmények és még további előnyök várnak.Ingyen szállítás, és garantált aznapi kiszállítás, ha 16:00 előtt rendelsz
Vásárolj minimum értékhatár nélkül
Exkluzív 15 % kedvezmény top termékekre
Exkluzív kedvezmények csak klubtagoknak

Milli Nyereményjáték

Milli Nyereményjáték

Milli Nyereményjáték a Kiflivel!

 

A nyereményjáték szabályzata

 

1. A Játék időtartama

 

A Kifli.hu Shop Kft. 2022. október 19. és október 25. között „Milli Nyereményjáték a Kiflivel” néven nyereményjátékot szervez, amelynek részvételi feltételeit a jelen játékszabályzatban (továbbiakban: „Szabályzat”) határozza meg.

 

2. A Játék szervezője és lebonyolítója

 

A Játék szervezője a Kifli.hu Shop Kft. (székhely: 1106 Budapest, Jászberényi út 45. cégjegyzékszám: 01-09-339560; adószám: 26693075-2-42.) („Szervező”).

 

3. A Játék nyereményei

Szervező a nyereményjáték során azok között sorsol, akik az adott időszakban bármely Milli termékekből egyidejűleg legalább 1500 Ft értékben rendeltek és rendelésüket a jelzett időszak alatt az 5.2. pontban jelölt releváns szállítási területek egyikére adták le.

 

A fenti kiszállítási területre rendelők közül az aktivitás lejártának másnapján összesen 5 nyertest sorsolunk ki, akik közül 5 db Milli kosár + termékeket:

 • Milli krémtúró vaníliás 90g – 2db
 • Milli krémtúró citromtorta 90g – 2db
 • Milli krémtúró 0%  hozzáadott cukor Sárgabarackos-kekszes 90g – 2db
 • Milli főzőtejszín 2x200ml – 1db
 • Milli habtejszín 200ml – 1db
 • Milli Jegeskávé 1 L – 1db
 • Milli Jegeskávé 300ml – 1db
 • Milli Mogyorós Latte 300ml – 1db
 • Milli Caramell Latte 250ml – 1db
 • Milli Puding Vaníliás 4x125g – 1db
 • Milli Szendvicskrém Natúr 200g – 1db
 • Milli kakaó 300ml + 33% – 1db

 nyer!

A soroslást követően a nyertesek elérhetősége a FrieslandCampina Hungária Zrt. részére átadásra kerül, akik 1 héten belül felveszik a kapcsolatot a nyertesekkel.

 

A nyeremény készpénzre vagy más termékre nem váltható, át nem ruházható.

 

4. A Pályázaton való részvétel feltételei

 

4.1. Jelen Szabályzat hatálya a „Milli Nyereményjáték a Kiflivel” játékra, továbbá az abban részt vevő valamennyi, a 4.2. pontban meghatározott résztvevőre terjed ki. A Játékos tudomásul veszi, hogy a „Milli Nyereményjáték a Kiflivel” játékra való jelentkezése előtt az ő kötelessége előzetesen tájékozódni a Szabályzat rendelkezéseiről, ennek elmulasztására előnyök szerzése végett nem hivatkozhat és e mulasztás nem eshet a Szervező, továbbá a lebonyolításban esetlegesen résztvevő bármely más személy terhére.

 

4.2. A Játékban azok a felhasználók vesznek részt, akik az alábbi feltételeknek megfelelnek: a 18. életévét betöltött nagykorú, cselekvőképes magánszemély, és a 4.4. pontban meghatározott személyek körébe nem esik, emellett 2022. október 19. 0:00 és 2022. október 25. 23:59 között regisztrált felhasználója, valamint az időszak alatt leadott egy rendelést a www.kifli.hu weboldalon, mely a promócióban szereplő Milli termékek közül legalább egyet tartalmazott és rendelését a 5.2 pontban szereplő kiszállítási területek valamelyikére kérte.

Amennyiben a Játékos bármely okból nem felel meg a jelen Játékszabályzatban rögzített feltételeknek, úgy a Szervező az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.

A Játékos kijelenti, hogy teljeskörűen megismerte a jelen Játékszabályzatban rögzített feltételeket és azokat feltétel nélkül elfogadta. Amennyiben a Játékos a feltételeket – annak bármely rendelkezése tekintetében – nem fogadja el, Szervező a Játékból kizárja. A Szervező fenntartja a jogot, hogy manipuláció, szabálytalan játék, visszaélés, vagy ezek gyanúja esetén a Játékból bárkit indoklás nélkül kizárjon.

 

4.3. Szervező kizárja felelősségét az esetleges technikai problémákért, függetlenül attól, hogy azok a Játékos vagy a Szervező informatikai rendszerében, illetve szolgáltatásában merültek fel. A Játékos felel azért, hogy a játék során megadott személyes adatai a valóságnak a „Milli Nyereményjáték a Kiflivel” időtartama alatt megfeleljenek. Szervező a Játék során megadott személyes adatok valótlanságából vagy hibájából eredő mindennemű felelősségét kizárja.

 

4.4. A Pályázaton nem vehetnek részt a Kifli.hu Shop Kft. dolgozói, valamint a „Milli Nyereményjáték a Kiflivel” játék szervezésében részt vevő egyéb harmadik személyek és a „Milli Nyereményjáték a Kiflivel” szervezésében részt vevő alvállalkozói és ezekkel munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek, és ezen személyek Ptk. 8:1.§ (1) 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

 

5. A Pályázaton való részvétel menete

 

5.1. A játék kizárólag a www.kifli.hu weboldalon érhető el.

5.2. A Játékos 2022. október 19. 0:00 és 2022. október 25. 23:59 között lead egy megrendelést az alábbi linken, a „Hova szállítunk?” részben található települések bármelyikére történő kiszállítással: https://www.kifli.hu/oldal/gyakran-ismetelt-kerdesek

5.3. A nyertesek azok közül kerülnek ki, akik 2022. október 19. 0:00 és 2022. október 25. 23:59 között rendeltek a www.kifli.hu-ról a Budapest, a budapesti agglomeráció, a Balaton és a Velencei-tó körzetében lévő kiszállítási területekre (lásd: 5.2.), mely rendelés során legalább 1500 Ft értékben bármilyen Milli termékeket vásároltak és a sorsolás időpontjában érvényes regisztrációval rendelkeztek.

5.4. Szervező a játék során összesen 5 nyertest sorsol. A sorsolás nem nyilvános, a https://random.org oldalon keresztül történik. Sorsolás időpontja:

 • 2022. október 26. 10:00

 

5.5. Szervező a nyertest a regisztrációja során megadott email címen értesíti. Ezt követően a nyertesnek 3 munkanap áll rendelkezésére, hogy felvegye a kapcsolatot a Szervezővel. Amennyiben a nyertes az értesítésétől számított 3 munkanapon belül nem jelentkezik, a Szervező értesíti a tartaléknyertest a fenti szabályok szerint. Amennyiben a tartaléknyertes az értesítésétől számított 3 munkanapon belül nem jelentkezik a Szervező új nyertest és tartaléknyertest sorsol. A nyertes elérhetőségei átadásra kerülnek a nyeremény felajánlója (FrieslandCampina Hungária Zrt.) részére, aki minden nyertessel felveszi a kapcsolatot.

6. Nyeremény átvétele

 

6.1. A nyertes Játékos az értesítéstől számított 3 munkanapon belül köteles felvenni a kapcsolatot Szervezővel, valamint Szervező rendelkezésére bocsátani teljes nevét, telefonszámát és e-mail címét, melyek átadásra kerülnek a FrieslandCampina Hungária Zrt. részére.

6.2. A FrieslandCampina Hungária Zrt. vállalja, hogy a nyereményt Magyarország területén belül futárszolgálattal eljuttatja a nyerteshez.

6.3. A tartaléknyertes akkor válik jogosulttá a Nyereményre, ha a nyertes a jelen Játékszabályzatban leírt bármely személyi és/vagy tárgyi feltételnek nem felel meg, és így a játékból Szervező kizárja, avagy a nyertes lemond nyereményéről vagy a nyereményért a megadott határidőben nem jelentkezik.

6.4. A nyereményjátékban való részvétel, illetve az ahhoz szükséges személyes adatok megadása önkéntes. A nyereményjátékban való részvétel feltétele, hogy a játékos a jelen szabályzatot és a Szervező adatkezelési tájékoztatóját elfogadja, illetve teljesíti a nyereményjáték feltételeit.

 

A Játékos tudomásul veszi, hogy amennyiben adatai kezeléséhez nem járul hozzá vagy a hozzájárulását az 1. pontban meghatározott határidő lezárultát megelőzően visszavonja, úgy a játékban nem tud részt venni, tekintettel arra, hogy ez esetben a nyertes beazonosítása nem lehetséges.

 

A Játékos a játékban való részvételükkel tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a Játékosok nevét, illetve a Játék során megadott valamennyi adatukat, Szervező a nyertes Játékos megállapítása, és elektronikus üzenet útján történő értesítése céljából felhasználja, valamint a nyertes nevét a Szervező és/vagy annak megbízottja minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a „Milli Nyereményjáték a Kiflivel” játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza.

6.5. A nyeremény felhasználásával összefüggésben esetlegesen felmerülő költségek (pl. extra szolgáltatások igénylése) és kiadások a Nyertest terhelik.

 

7. Adatvédelem

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdéseket a játék szervezőjének Adatkezelési tájékoztatója fejti ki részletesen https://kifli.hu/oldal/szemelyes-adatkezelesi-alapelvek. A nyereményjátékra vonatozó kérdéseket a 4.2 pont, a Játékos jogaival kapcsolatos szabályokat a 8. pont tartalmazza. Jelen Szabályzat elfogadásával Játékos kijelenti, hogy az adatkezelési tájékoztatót megismerte és elfogadta.

7.1. Az adatkezelő adatai

 

Adatkezelő, üzemeltető:

(1)

 

Cégnév: Kifli.hu Shop Kft.

 

Cím: 1106 Budapest, Jászberényi út 45.

 

Levélcím: 1106 Budapest, Jászberényi út 45.

 

E-mail: info@kifli.hu

 

Web: https://kifli.hu/

 

Telefon: +36 80 444 333

 

Adószám: 26693075-2-42

 

Cégjegyzékszám: 01-09-339560

 

(2)

 

Cégnév: FrieslandCampina Hungária Zrt.

 

Cím: 1134 Budapest, Váci út 33.

 

Levélcím: 1134 Budapest, Váci út 33.

 

E-mail: odett.bozok@frieslandcampina.com

 

Web: www.frieslandcampina.com

 

Telefon: 06306466433

 

Adószám: 12876992244

 

Cégjegyzékszám: 01 10 04778

7.2. Adatkezelési cél és jogalap

 

A Játékban történő részvétel során a Játékos a weboldalon történő regisztráció során korábban megadott adatainak alábbi adatkezelési célból történő kezeléséhez járul hozzá, illetve az alábbiak szerinti jogalap keletkezik:

 

Kezelt adatok és az adatkezelés megnevezése: a Játékban résztvevő Játékos felhasználóneve, teljes neve, lakcíme, telefonszáma és e-mail címe.

 

Az adatkezelés célja: a Játék lebonyolítása, beleértve a sorsolást és kapcsolattartást.

 

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk 1. a) illetve a nyertesek kapcsán olyan szerződés teljesítése, amelyben az érintett az egyik fél (GDPR 6. cikk. 1. b) illetve jogi kötelezettség teljesítése (a GDPR 6. cikk. 1. c.)

 

A nyerteshez kapcsolódó adminisztráció, a nyeremény átadása, nyereményhez kapcsolódó adófizetési kötelezettség teljesítése az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényen, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény alapján történik.

 

7.3. Az adatok megőrzési ideje

 

A Játék során kapott adatokat kizárólag a cél megvalósulásáig és a jogszabályban meghatározott ideig kezeli az adatkezelő.

 

Kezelt adat: A Játékban résztvevő Játékos felhasználó és teljes neve, lakcíme, telefonszáma és e-mail címe, nyertes esetén adóazonosító jel.

 

Időtartam: a Játék lebonyolításához és népszerűsítéséhez szükséges ideig, Nyertesek esetén a Számv. tv 169. § (1) bekezdés szerinti ideig

 

A nyertes nevének nyilvánosságra hozatala a https://www.kifli.hu/targy/nyeremenyjatek-kisokos történik.

A Kifli.hu Shop Kft. adatkezelési gyakorlatáról, a Játékosokat megillető adatkezelési igényekről (Igényérvényesítési cím: 1106 Budapest, Jászberényi út 45.) és egyéb, a jelen Szabályzatban nem szabályozott adatkezelési feltételekről az Általános Adatkezelési Szabályzat (https://kifli.hu/oldal/szemelyes-adatkezelesi-alapelvek) rendelkezik.

 

8. Felelősség

A pályázatok hiányosságáért (teljes név-, lakcím, telefonszám e-mail cím elírás, kevesebb válasz stb.), értesítési, vagy egyéb késedelemért a Kifli.hu Shop Kft. nem vállal felelősséget. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Kifli.hu Shop Kft.-nek általában nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség, és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben kizárólag a Játékosokat terheli. A Kifli.hu Shop Kft. kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékokban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Játékos a Játékban történő részvétellel kifejezetten lemond a Játék lebonyolításával, a sorsolással, a nyereményekkel, a nyertesekkel kapcsolatos, a Kifli.hu Shop Kft.–vel vagy bármely harmadik személlyel szembeni igényérvényesítésről.

 

A Kifli.hu Shop Kft. a Játék pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért semmilyen felelősséget nem vállal. A Kifli.hu Shop Kft. nem vállal továbbá felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot, valamint a jelen Szabályzatot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. A Kifli.hu Shop Kft. nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.

Amennyiben a Játékos magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság, illetve bíróság a Kifli.hu Shop Kft.-vel szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Játékos köteles minden a Kifli.hu Shop Kft. által megkövetelt intézkedést megtenni és a Kifli.hu Shop Kft.-nek megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget (beleértve a sérelemdíjat is), ami a Kifli.hu Shop Kft.-t a Játékos bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

 

9. Záró rendelkezések

 

9.1 Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Játékot akár annak időtartama alatt egyoldalúan módosítsa, vagy megszüntesse. A szabályzat módosításait, illetve a Játék esetleges megszüntetéséről szóló értesítést, a módosítást, illetve megszüntetést megelőzően a Szervező közzéteszi a Játék kihirdetésére szolgáló kommentben.

9.2 Szervező kijelenti és vállalja, hogy amennyiben a Nyeremény igénybevételével kapcsolatban vitás kérdés merül fel, azokat megpróbálja a Játékosokkal elsősorban tárgyalásos úton, megegyezéssel rendezni.

 

Budapest, 2022.10.18.