Ingyen szállítás, garantált aznapi kiszállítás ha 16:00 előtt rendelsz, csak Prémium tagoknak elérhető kedvezmények és még további előnyök várnak.Ingyen szállítás, és garantált aznapi kiszállítás, ha 16:00 előtt rendelsz
Vásárolj minimum értékhatár nélkül
Exkluzív 15 % kedvezmény top termékekre
Exkluzív kedvezmények csak klubtagoknak

Szabályzat

 

1. A promóció időtartama

 

A Kifli.hu Shop Kft. 2022.11.14. 00:000-tól, 2022.12.12.05. 23:59 közöttVásárolj Prémium ajándékutalványtnéven promóciót szervez, amelynek részvételi feltételeit a jelen szabályzatban (továbbiakban: „Szabályzat”) határozza meg.

 

2. A promoció szervezője és lebonyolítója

 

A Játék szervezője a Kifli.hu Shop Kft. (székhely:  1106 Budapest, Jászberényi út 45. cégjegyzékszám: 01-09-339560; adószám: 26693075-2-42.) („Szervező”).

 

 

3. A promócióban való részvétel feltételei

 

3.1. Jelen Szabályzat hatálya a Vásárolj Prémium ajándékutalványtpromocióra, továbbá az abban részt vevők valamennyi, a 3.2. pontban meghatározott résztvevőkre terjed ki. A Játékosok tudomásul veszik, hogy a Vásárolj Prémium ajándékutalványta Szabályzatot megismerték és az abban meghatározott valamennyi feltételt elfogadják.

 

3.2. A promocióban azok a felhasználók vesznek részt, akik az alábbi feltételeknek megfelelnek: a 18. életévét betöltött nagykorú, cselekvőképes magánszemély, és a 3.4. pontban meghatározott személyek körébe nem esik, emellett a Kifli.hu regisztrált felhasználója, és. 2022.11.14. 00:000-tól, 2022.12.05. 23:59 között között 2 db azonos időtartamra feljogosító (tehát vagy 2 db havi vagy 2 db éves) Prémium ajándékutalványt vásárolt

Az itt felsorolt feltételek együttes megléte minősül érvényes Pályázatnak. A játékban egy résztvevő a játék időtartama több Pályázattal is részt vehet mellyel növelheti nyerési esélyeit.

 

Amennyiben a vásárló bármely okból nem felel meg a jelen promoció szabályzatban rögzített feltételeknek, úgy a Szervező az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.

 

A vásárló kijelenti, hogy teljeskörűen megismerte a jelen promoció szabályzatban rögzített feltételeket és azokat feltétel nélkül elfogadta. Amennyiben a vásárló a feltételeket – annak bármely rendelkezése tekintetében – nem fogadja el, Szervező a promocióból kizárja. A Szervező fenntartja a jogot, hogy manipuláció, szabálytalan promócióban való részvétel, visszaélés, vagy ezek gyanúja esetén a promócióból bárkit indoklás nélkül kizárjon.

 

3.3. Szervező kizárja felelősségét az esetleges technikai problémákért, függetlenül attól, hogy azok a vásárlók vagy a Szervező informatikai rendszerében, illetve szolgáltatásában merültek fel. A vásárló felel azért, hogy a promóció során megadott személyes adatai a valóságnak Vásárolj Prémium ajándékutalványt promóció időtartama alatt megfeleljenek. Szervező a promóció során megadott személyes adatok valótlanságából vagy hibájából eredő mindennemű felelősségét kizárja.

 

3.4. A Pályázaton nem vehetnek részt a Kifli.hu Shop Kft. dolgozói, valamint Vásárolj Prémium ajándékutalványtpromóció szervezésében részt vevő egyéb harmadik személyek és a Vásárolj Prémium ajándékutalványtszervezésében részt vevő alvállalkozói és ezekkel munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek, és ezen személyek Ptk. 8:1.§ (1) 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

 

4. A Promócióban való részvétel menete

 

4.1. A jelen promóció kizárólag a www.kifli.hu weboldalon érhető el.

 

4.2. Az a vásárló, aki, 2022.11.14. 00:000-tól, 2022.12.05. 23:59 között a Kifli.hu oldalon 2 db azonos időtartamra feljogosító (tehát vagy 2 db havi vagy 2 db éves) Prémium ajándékutalványt vásárolt és regisztrált felhasználója a kifli.hu-nak.

 

4.3. Azok a vásárlók az kapnak Prémium hosszabbítást akik 4.2 pontban leírt  2022.12.05. 23:59 között a Kifli.hu oldalon  2 db azonos időtartamra feljogosító (tehát vagy 2 db havi vagy 2 db éves) Prémium ajándékutalványt vásárolt és 3.2 pontban összefoglalt feltételeknek megfelelt

4.4. A kifli.hu rendszere rögzíti a Vásárolt ajándék utalványokat és automatikusan meghosszabbítja a teljesített vásárlás után az adott felhasználó prémium tagságát.

 

4.5. A vásárló Kifli.hu fiók regisztrációja során megadott email címmel vásárolt ajándékutalvány után,  a kifli.hu automatikusan meghosszabbítja a vásárló  prémium felhasználói jogosultságát, a vásárolt (kiválasztott prémium időszak) mértékével azonosan.

4.6

A megvásárolt és fel nem használt ajándékutalványt 14 nap után, a vásárló a vásárlástól elállhat ezáltal nem teljesíti a promócióban előírt feltételeket, Így a kifli.hu rendszerében automatikusan visszavonásra kerül a  vásárló prémium tagságának meghosszabbítása.

5. A promoció tartalma

 

 

Vásárolj szeretteidnek, ismerőseidnek legalább 2 db azonos időtartamra feljogosító (tehát vagy 2 db havi vagy 2 db éves) Prémium ajándékutalványt 11.14. 0:00-12.05. 23:59 között, és mi meghosszabbítjuk a Te tagságodat annak lejártakor ugyanezzel az időszakkal. Amennyiben több feltételnek megfelelsz, tehát pl. vettél legalább 2 db éves és 2 db havi utalványt is, úgy 13 hónappal hosszabbítjuk meg összesen a tagságod lejártát díjmentesen. A tagság meghosszabbítása a promóció lezárását követően december 10-ig történik meg. Abban az esetben, ha időközben lejárt volna a Prémium tagság, úgy az adott jóváírt időszakkal újraindítjuk azt.

 

6. Adatvédelem

 

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdéseket a játék szervezőjének Adatkezelési tájékoztatója fejti ki részletesen https://kifli.hu/oldal/szemelyes-adatkezelesi-alapelvek.  A nyereményjátékon való részvétel menetét jelen szabályzat 4. pontja, az adatkezeléssel kapcsolatos szabályokat a 7. pont tartalmazza. Jelen Szabályzat elfogadásával Játékos kijelenti, hogy az adatkezelési tájékoztatót megismerte és elfogadta.

 

6.1. Az adatkezelő adatai

 

Adatkezelő, üzemeltető:

Cégnév: Kifli.hu Shop Kft.

Cím: 1106 Budapest, Jászberényi út 45.

Levélcím: 1106 Budapest, Jászberényi út 45.

E-mail: info@kifli.hu

Web: https://kifli.hu/

Telefon: +36 80 444 333

Adószám: 26693075-2-42

Cégjegyzékszám: 01-09-339560

 

 

6.2. Adatkezelési cél és jogalap

 

A Játékban történő részvétel során a Játékos a weboldalon történő regisztráció során korábban megadott adatainak alábbi adatkezelési célból történő kezeléséhez járul hozzá, illetve az alábbiak szerinti jogalap keletkezik:

 

Kezelt adatok és az adatkezelés megnevezése: a Játékban résztvevő Játékos felhasználóneve, teljes neve, lakcíme, telefonszáma és e-mail címe.

 

Az adatkezelés célja: a Játék lebonyolítása, beleértve a sorsolást és kapcsolattartást.

 

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk 1. a) illetve a nyertesek kapcsán olyan szerződés teljesítése, amelyben az érintett az egyik fél (GDPR 6. cikk. 1. b) illetve jogi kötelezettség teljesítése (a GDPR 6. cikk. 1. c.)

 

A nyerteshez kapcsolódó adminisztráció, a nyeremény átadása, nyereményhez kapcsolódó adófizetési kötelezettség teljesítése az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényen, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény alapján történik.

 

6.3. Az adatok megőrzési ideje

 

A Játék során kapott adatokat kizárólag a cél megvalósulásáig és a jogszabályban meghatározott ideig kezeli az adatkezelő.

 

Kezelt adat: A Játékban résztvevő Játékos felhasználó és teljes neve, lakcíme, telefonszáma és e-mail címe, nyertes esetén adóazonosító jel.

 

Időtartam: a promóció lebonyolításához és népszerűsítéséhez szükséges ideig, vásárlók esetén a Számv. tv 169. § (1) bekezdés szerinti ideig

 

 

A Kifli.hu Shop Kft. adatkezelési gyakorlatáról, a Játékosokat megillető adatkezelési igényekről (Igényérvényesítési cím:  1106 Budapest, Jászberényi út 45.) és egyéb, a jelen Szabályzatban nem szabályozott adatkezelési feltételekről az Általános Adatkezelési Szabályzat (https://kifli.hu/oldal/szemelyes-adatkezelesi-alapelvek) rendelkezik.

 

7. Felelősség

 

A pályázatok hiányosságáért (teljes név-, lakcím, telefonszám e-mail cím elírás, kevesebb válasz stb.), értesítési, vagy egyéb késedelemért a Kifli.hu Shop Kft. nem vállal felelősséget. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Kifli.hu Shop Kft.-nek általában nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség, és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben kizárólag a Játékosokat terheli. A Kifli.hu Shop Kft. kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékokban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Játékos a Játékban történő részvétellel kifejezetten lemond a Játék lebonyolításával, a sorsolással, a nyereményekkel, a nyertesekkel kapcsolatos, a Kifli.hu Shop Kft.–vel vagy bármely harmadik személlyel szembeni igényérvényesítésről.

 

A Kifli.hu Shop Kft. a Játék pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért semmilyen felelősséget nem vállal. A Kifli.hu Shop Kft. nem vállal továbbá felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot, valamint a jelen Szabályzatot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. A Kifli.hu Shop Kft. nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.

 

Amennyiben a Játékos magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság, illetve bíróság a Kifli.hu Shop Kft.-vel szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Játékos köteles minden a Kifli.hu Shop Kft. által megkövetelt intézkedést megtenni és a Kifli.hu Shop Kft.-nek megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget (beleértve a sérelemdíjat is), ami a Kifli.hu Shop Kft.-t a Játékos bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

 

8. Záró rendelkezések

 

8.1 Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Játékot akár annak időtartama alatt egyoldalúan módosítsa, vagy megszüntesse. A szabályzat módosításait, illetve a Játék esetleges megszüntetéséről szóló értesítést, a módosítást, illetve megszüntetést megelőzően a Szervező közzéteszi a Játék kihirdetésére szolgáló kommentben.

 

 

8.2 Szervező kijelenti és vállalja, hogy amennyiben a Nyeremény igénybevételével kapcsolatban vitás kérdés merül fel, azokat megpróbálja a Játékosokkal elsősorban tárgyalásos úton, megegyezéssel rendezni.

 

Budapest, 2022.10.24.