Ingyen szállítás, garantált aznapi kiszállítás ha 16:00 előtt rendelsz, csak Prémium tagoknak elérhető kedvezmények és még további előnyök várnak.Ingyen szállítás, és garantált aznapi kiszállítás, ha 16:00 előtt rendelsz
Vásárolj minimum értékhatár nélkül
Exkluzív 15 % kedvezmény top termékekre
Exkluzív kedvezmények csak klubtagoknak

Balaton – Velencei-tó nyereményjáték

Balaton – Velencei tó nyereményjáték

A nyereményjáték szabályzata

1. A Játék időtartama

 

A Kifli.hu Shop Kft. 2021. július 26.[DK1] és szeptember 05. között „Nyerd vissza a rendelésed árát a Balatonnál vagy Velencei-tónál” néven nyereményjátékot szervez, amelynek részvételi feltételeit a jelen játékszabályzatban (továbbiakban: „Szabályzat”) határozza meg.

 

2. A Játék szervezője és lebonyolítója

 

A Játék szervezője a Kifli.hu Shop Kft. (székhely:  1106 Budapest, Jászberényi út 45. cégjegyzékszám: 01-09-339560; adószám: 26693075-2-42.) („Szervező”).

 

3. A Játék nyereményei

 

Szervező a nyereményjáték során azok között sorsol, akik az adott héten rendeltek és rendelésüket Balatoni vagy a Velencei-tó alábbi kiszállítási területeinek valamelyikére kérik: Agárd, Gárdony, Velence, Kápolnásnyék, Sukoró valamint Szántód, Zamárdi, Siófok, Balatonvilágos, Balatonakarattya, Balatonkenese, Balatonfűző, Balatonalmádi, Felsőörs, Alsóörs, Csopak, Balatonfüred, Tihany, Paloznak[DK2]

 

A fenti kiszállítási területre rendelők közül hetente 1-1 rendelést leadott felhasználó kerül kisorsolásra. 1 nyertes a Balaton, 1 nyertes pedig a Velencei-tó kiszállítási régiójából kerül ki, ők visszakapják rendelésük értékét a www.kifli.hu weboldalon levásárolható kreditek formájában. A nyereményeket a sorsolást követően egy héten belül írjuk jóvá a felhasználók fiókjában. A nyeremény készpénzre vagy más termékre nem váltható és át nem ruházható.

 

4. A Pályázaton való részvétel feltételei

 

4.1. Jelen Szabályzat hatálya a „Nyerd vissza a rendelésed árát a Balatonnál vagy Velencei-tónál” játékra, továbbá az abban részt vevő valamennyi, a 4.2. pontban meghatározott résztvevőre terjed ki. A Játékos tudomásul veszi, hogy a „Nyerd vissza a rendelésed árát a Balatonnál vagy Velencei-tónál” játékra való jelentkezése előtt az ő kötelessége előzetesen tájékozódni a Szabályzat rendelkezéseiről, ennek elmulasztására előnyök szerzése végett nem hivatkozhat és e mulasztás nem eshet a Szervező, továbbá a lebonyolításban esetlegesen résztvevő bármely más személy terhére.

[DK3]

4.2. A Játékban azok a felhasználók vesznek részt, akik az alábbi feltételeknek megfelelnek: a 18. életévét betöltött nagykorú, cselekvőképes magánszemély, és a 4.4. pontban meghatározott személyek körébe nem esik, emellett 2021. július 26. 0:00 és 2021. szeptember 5. 23:59 regisztrált felhasználója, valamint leadott egy rendelést a www.kifli.hu weboldalon és rendelését a Balatoni vagy a Velencei-tó körüli 3. pontban szereplő kiszállítási területek valamelyikére kérte.

 

Amennyiben a Játékos bármely okból nem felel meg a jelen Játékszabályzatban rögzített feltételeknek, úgy a Szervező az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.

 

A Játékos kijelenti, hogy teljeskörűen megismerte a jelen Játékszabályzatban rögzített feltételeket és azokat feltétel nélkül elfogadta. Amennyiben a Játékos a feltételeket – annak bármely rendelkezése tekintetében – nem fogadja el, Szervező a Játékból kizárja. A Szervező fenntartja a jogot, hogy manipuláció, szabálytalan játék, visszaélés, vagy ezek gyanúja esetén a Játékból bárkit indoklás nélkül kizárjon.[DK4]

 

4.3. Szervező kizárja felelősségét az esetleges technikai problémákért, függetlenül attól, hogy azok a Játékos vagy a Szervező informatikai rendszerében, illetve szolgáltatásában merültek fel. A Játékos felel azért, hogy a játék során megadott személyes adatai a valóságnak „Nyerd vissza a rendelésed árát a Balatonnál vagy Velencei-tónál” időtartama alatt megfeleljenek. Szervező a Játék során megadott személyes adatok valótlanságából vagy hibájából eredő mindennemű felelősségét kizárja.

 

4.4. A Pályázaton nem vehetnek részt a Kifli.hu Shop Kft. dolgozói, valamint a „Nyerd vissza a rendelésed árát a Balatonnál vagy Velencei-tónál” játék szervezésében részt vevő egyéb harmadik személyek és a „Nyerd vissza a rendelésed árát a Balatonnál vagy Velencei-tónál” szervezésében részt vevő alvállalkozói és ezekkel munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek, és ezen személyek Ptk. 8:1.§ (1) 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

 

5. A Pályázaton való részvétel menete

 

5.1. A játék kizárólag a www.kifli.hu weboldalon érhető el.

 

5.2. A Játékos 2021. július 26. 0:00 és 2021. szeptember 05. 23:59 között lead egy megrendelést a Balatonra vagy Velencei-tóra az alábbi települések bármelyikére történő kiszállítással: Agárd, Gárdony, Velence, Kápolnásnyék, Sukoró, vagy Szántód, Zamárdi, Siófok, Balatonvilágos, Balatonakarattya, Balatonkenese, Balatonfűző, Balatonalmádi, Felsőörs, Alsóörs, Csopak, Balatonfüred, Tihany, Paloznak[DK5]

 

5.4. A nyertesek minden héten azok közül kerülnek ki, akik 2021. július 26. [DK6] 0:00 és 2021. szeptember 05. 23:59 között rendeltek a www.kifli.hu-ról a balatoni vagy a Velencei-tó körzetében lévő kiszállítási területekre, és a sorsolás időpontjában érvényes regisztrációval rendelkeztek.

 

5.5. Szervező a játék során a vásárlók között, akik az érintett régiókra kértek kiszállítást, hetente egy (1-1), a hat hetes játék alatt összese tizenkettő (12) nyertest illetve a nyertesek mellé tartaléknyertest sorsol. [DK7] A sorsolás nem nyilvános, a https://random.org oldalon keresztül történik. Sorsolások időpontja:

  • 2021. augusztus 2. 10:00
  • 2021. augusztus 9. 10:00
  • 2021. augusztus 16. 10:00
  • 2021. augusztus 23. 10:00
  • 2021. augusztus 30. 10:00
  • 2021. szeptember 06. 10:00

 

5.6. Szervező a nyertest a regisztrációja során megadott email címen értesíti. Ezt követően a nyertesnek 3 munkanap áll rendelkezésére, hogy felvegye a kapcsolatot a Szervezővel. Amennyiben a nyertes az értesítésétől számított 3 munkanapon belül nem jelentkezik, a Szervező értesíti a tartaléknyertest a fenti szabályok szerint. Amennyiben a tartaléknyertes az értesítésétől számított 3 munkanapon belül nem jelentkezik a Szervező új nyertest és tartaléknyertest sorsol.[DK8]

 

 

 

6. Nyeremény átvétele

 

6.1. A nyertes Játékosok az értesítéstől számított 3 munkanapon belül kötelesek felvenni a kapcsolatot Szervezővel, valamint Szervező rendelkezésére bocsátani teljes nevét, telefonszámát és e-mail címét.

 

6.2. Szervező a nyereményt, a nyertes korábbi rendelési értékének megfelelő, a www.kifli.hu oldalon levásárolható kreditként tölti fel a nyertes www.kifli.hu oldalon létrehozott felhasználói fiókjához.

 

6.3. A tartaléknyertes akkor válik jogosulttá a Nyereményre, ha a nyertes a jelen Játékszabályzatban leírt bármely személyi és/vagy tárgyi feltételnek nem felel meg, és így a játékból Szervező kizárja, avagy a nyertes lemond nyereményéről vagy a nyereményért a megadott határidőben nem jelentkezik.

 

6.4. A nyereményjátékban való részvétel, illetve az ahhoz szükséges személyes adatok megadása önkéntes. A nyereményjátékban való részvétel feltétele, hogy a játékos a jelen szabályzatot és a Szervező adatkezelési tájékoztatóját elfogadja.

 

A Játékos tudomásul veszi, hogy amennyiben adatai kezeléséhez nem járul hozzá vagy a hozzájárulását az 1. pontban meghatározott határidő lezárultát megelőzően visszavonja, úgy a játékban nem tud részt venni, tekintettel arra, hogy ez esetben a nyertes beazonosítása nem lehetséges.

 

A Játékos a játékban való részvételükkel tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a Játékosok nevét, illetve a Játék során megadott valamennyi adatukat, Szervező a nyertes Játékos megállapítása, és elektronikus üzenet útján történő értesítése céljából felhasználja, valamint a nyertes nevét a Szervező és/vagy annak megbízottja minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a „Nyerd vissza a rendelésed árát a Balatonnál vagy Velencei-tónál” játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza.

 

 

6.5. A nyeremény felhasználásával összefüggésben esetlegesen felmerülő költségek (pl. extra szolgáltatások igénylése) és kiadások a Nyertest terhelik.

 

7. Adatvédelem

 

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdéseket a játék szervezőjének Adatkezelési tájékoztatója fejti ki részletesen https://kifli.hu/oldal/szemelyes-adatkezelesi-alapelvek.  A nyereményjátékra vonatozó kérdéseket a 4.2 pont, a Játékos jogaival kapcsolatos szabályokat a 8. pont tartalmazza. Jelen Szabályzat elfogadásával Játékos kijelenti, hogy az adatkezelési tájékoztatót megismerte és elfogadta.

 

7.1. Az adatkezelő adatai

 

Adatkezelő, üzemeltető: Kifli.hu Shop Kft.

Cím: 1106 Budapest, Jászberényi út 45.

Levélcím: 1106 Budapest, Jászberényi út 45.

E-mail: info@kifli.hu

Web: https://kifli.hu/

Telefon: +36 80 444 333

Adószám: 26693075-2-42

Cégjegyzékszám: 01-09-339560

 

7.2. Adatkezelési cél és jogalap

 

A Játékban történő részvétel során a Játékos a weboldalon történő regisztráció során korábban megadott adatainak alábbi adatkezelési célból történő kezeléséhez járul hozzá, illetve az alábbiak szerinti jogalap keletkezik:

 

Kezelt adatok és az adatkezelés megnevezése: a Játékban résztvevő Játékos felhasználóneve, teljes neve, lakcíme, telefonszáma és e-mail címe.

 

Az adatkezelés célja: a Játék lebonyolítása, beleértve a sorsolást és kapcsolattartást.

 

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk 1. a) illetve a nyertesek kapcsán olyan szerződés teljesítése, amelyben az érintett az egyik fél (GDPR 6. cikk. 1. b) illetve jogi kötelezettség teljesítése (a GDPR 6. cikk. 1. c.)

 

A nyerteshez kapcsolódó adminisztráció, a nyeremény átadása, nyereményhez kapcsolódó adófizetési kötelezettség teljesítése az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényen, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény alapján történik.

 

7.3. Az adatok megőrzési ideje

 

A Játék során kapott adatokat kizárólag a cél megvalósulásáig és a jogszabályban meghatározott ideig kezeli az adatkezelő. Az alábbi táblázat mutatja az adatkezelés időtartamát:

 

Kezelt adat: A Játékban résztvevő Játékos felhasználó és teljes neve, lakcíme, telefonszáma és e-mail címe, nyertes esetén adóazonosító jel.

 

Időtartam: a Játék lebonyolításához és népszerűsítéséhez szükséges ideig, Nyertesek esetén a Számv. tv 169. § (1) bekezdés szerinti ideig

 

A nyertes nevének nyilvánosságra hozatala a https://www.kifli.hu/targy/nyeremenyjatek-balaton-velence oldalon történik.

 

A Kifli.hu Shop Kft. adatkezelési gyakorlatáról, a Játékosokat megillető adatkezelési igényekről (Igényérvényesítési cím:  1106 Budapest, Jászberényi út 45.) és egyéb, a jelen Szabályzatban nem szabályozott adatkezelési feltételekről az Általános Adatkezelési Szabályzat (https://kifli.hu/oldal/szemelyes-adatkezelesi-alapelvek) rendelkezik.

 

8. Felelősség

 

A pályázatok hiányosságáért (teljes név-, lakcím, telefonszám e-mail cím elírás, kevesebb válasz stb.), értesítési, vagy egyéb késedelemért a Kifli.hu Shop Kft. nem vállal felelősséget. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Kifli.hu Shop Kft.-nek általában nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség, és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben kizárólag a Játékosokat terheli. A Kifli.hu Shop Kft. kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékokban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Játékos a Játékban történő részvétellel kifejezetten lemond a Játék lebonyolításával, a sorsolással, a nyereményekkel, a nyertesekkel kapcsolatos, a Kifli.hu Shop Kft.–vel vagy bármely harmadik személlyel szembeni igényérvényesítésről.

 

A Kifli.hu Shop Kft. a Játék pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért semmilyen felelősséget nem vállal. A Kifli.hu Shop Kft. nem vállal továbbá felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot, valamint a jelen Szabályzatot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. A Kifli.hu Shop Kft. nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.

 

Amennyiben a Játékos magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság, illetve bíróság a Kifli.hu Shop Kft.-vel szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Játékos köteles minden a Kifli.hu Shop Kft. által megkövetelt intézkedést megtenni és a Kifli.hu Shop Kft.-nek megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget (beleértve a sérelemdíjat is), ami a Kifli.hu Shop Kft.-t a Játékos bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

 

9. Záró rendelkezések

 

9.1 Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Játékot akár annak időtartama alatt egyoldalúan módosítsa, vagy megszüntesse. A szabályzat módosításait, illetve a Játék esetleges megszüntetéséről szóló értesítést, a módosítást, illetve megszüntetést megelőzően a Szervező közzéteszi a Játék kihirdetésére szolgáló kommentben.

 

 

9.2 Szervező kijelenti és vállalja, hogy amennyiben a Nyeremény igénybevételével kapcsolatban vitás kérdés merül fel, azokat megpróbálja a Játékosokkal elsősorban tárgyalásos úton, megegyezéssel rendezni.

 

Budapest, 2021.07.22.

 

 


[DK1]Ez módosítandó ha még nincs folyamatban a nyereményjáték

[DK2]Fontos, hogy a nyereményjáték kommunikációjában hangsúlyos legyen (tehát ne csak a kisbetűs részben, hanem a főüzenetben szerepeljen) arra való utalás, hogy csak meghatározott települések vesznek részt a játékban. A konkrét szövegezésben készséggel segítünk.

[DK3]A játékszabályzat többi része alapján úgy értjük, hogy nincs jelentkezés, hanem a részvétel automatikus azzal, hogy valaki vásárol.

 

Ezt a megoldást nem javasoljuk mert a fogyasztót az adatkezelést megelőzően kell tájékoztatni az adatkezelésről illetve a szerződéses feltételeket is el kell fogadnia (pl. hogy nyilvánosságra kerülhet a neve). Javasoljuk, hogy a vásárláskor legyen egy külön bepipálható box aminek a pipálásával a fogyasztó nyilatkozik, hogy részt kíván venni (itt lehetne linkelni ezt a szabályzatot és az általános adatkezelési tájékoztatótokat is).  Erre is tudunk szövegjavaslatot tenni.

[DK4]Lsd. fent. Javasoljuk, hogy a vásárláskor legyen egy külön bepipálható box aminek a pipálásával a fogyasztó nyilatkozik, hogy részt kíván venni. 

[DK5]Lsd fent, a nyereményjáték korlátozott jellegére hangsúlyosan utalni kell a kommunikációban.

[DK6]Ez módosítandó ha még nincs folyamatban a nyereményjáték

[DK7]Vélelmezzük, hogy ez így történik.

[DK8]Vélelmezzük, hogy ez így történik, kérjük jelezzétek ha félreértettük volna.