Bref

Bref Excellence Gel Limescale toalett tisztítószer

0,7 l
999 Ft 1 427 Ft/l

Házhoz szállítás akár 90 percen belül

600+ vásárló kedvence

Származási ország: EU,
Tudtad?
Helyi termelők és vitathatatlan frissesség

Minden nap helyi kistermelőktől szerezzük be a legfrissebb zöldségeket és gyümölcsöket, amelyekben megbízhatsz.

A Bref 10x Effect Power Gel Micro-Brush Action erőteljes formulájának köszönhetően, mely apró dörzsölő szemcséket tartalmaz, biztosítja a tökéletes tisztítási eredményt. Az eredmény a tiszta és csodálatosan friss WC.

BIztonsági Figyelmeztetés

Veszély!Fémekre korrozív hatású lehet.Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.Légúti irritációt okozhat.
Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.Orvosi tanácsadás esetén tartsd kéznél a termék edényét vagy címkéjét.
Gyermekektől elzárva tartandó.Az eredeti csomagolásban tartandó.Ne lélegezd be a gőzöket.A használatot követően alaposan moss kezet.
LENYELÉS ESETÉN: A szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni.HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot
azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel [vagy zuhanyozás]. SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel.
Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. Expozíció vagy annak gyanúja esetén: Fordulj TOXIKOLÓGIAI
KÖZPONTHOZ/orvoshoz.A szennyezett ruhát újbóli használat előtt ki kell mosni.A kiömlött anyagot fel kell itatni a körülvevő anyagok károsodásának megelőzése érdekében. Elzárva tárolandó.Saválló/saválló bélésű edényben tárolandó. A kiürült csomagolási hulladék háztartási hulladékként kezelendő.Tartalmaz:Sósav oldat,2,2'-(Octadec-9-enylimino)bisethanol. Veszélyre felhívó, tapintással érzékelhető figyelmeztetés:gyermekbiztos zárókupakkal ellátott.Fertőtlenítő- és más tisztítószerrel keverni tilos, veszélyes gáz (klór) vagy hő képződhet.

Tárolás

5- 40°C között, száraz helyen tárolandó.

Forgalmazó

Henkel Magyarország Kft
1113 Budapest, Dávid Ferenc utca 6.


Termékinformációk

Az itt bemutatott termékekre vonatkozó információk csak az előzetes tájékozódást szolgálják, a termék átvételét követően végleges tájékoztatást kapsz az adott termék címkéje alapján.

Összetevők

<5% Nemionos Felületaktív Anyagok
fertőtlenítőszer
illatanyagok